Товары в корзине
Показать/скрыть фильтры
Сортировать по:
  • Цена от
  • догрн.

Все услуги

Всего страниц: 30
Вид каталога:
(0/0)
Код: 9304
ЗмістВступ 3Розділ 1.Леся Українка і дух Середньовіччя 7Розділ 2.Мотив куртуазного кохання у драмі “Блакитна троянда” 14Розділ 3.Своєрідність переосмислення середньовічних образів у "Ізольді Білорукій" 26Розділ 4.Трансформація образу Дон Жу...
(0/0)
Код: 19095
ЗмістВступРОЗДІЛ I. Місце сюжету в поетиці художнього твору1.1. Методологічні підходи до розуміння сюжету1.2. Типологія сюжетів епічних творів у теорії літератури1.3. Своєрідність сюжетики в Англії у XIII-XIV ст1.4. Сюжети епічних творів у ...
(0/0)
Код: 7454
ЗмістВступ 3Розділ 1. Сонети Ф.Петрарки – найяскравіший здобуток доби Ренесансу1.1. Людина та її почуття в епоху Відродження 51.2. Риси любовної лірики в творчості Ф.Петрарки 9Розділ 2. Жіночі образи в сонетах Петрарки2.1. Книга пісень – зб...
(0/0)
Код: 37462
ЗмістВступ. 3Розділ 1. Загальні відомості про сатиру. 71.1. Сатира. Теоретичний аспект. 71.2. Розвиток чеської сатири. 11Розділ 2. Життєвий та творчий шлях к. Гавлічка-боровського. 192.1. Біографічні відомості про поета. 192.2. Публіцистичн...
(0/0)
Код: 7382
ЗмістВступ 3Розділ 1. Життя і творчість ліни костенко 5Розділ 2. Неповторна самобутність лірикиЛіни костенко 132.1. Мистецька віртуозність поезії Л. Костенко 132.2. Гуманістичність поетичного слова Л. Костенко 182.3. Метафора в ліриці Л. Ко...
(0/0)
Код: 9531
ЗмістВступ 31. Приналежність творчості Клода Сімона до літературного напрямку «Новий роман» 61.1. Відмінності «Доріг Фландрії» від форми традиційного роману 61.2. Еволюція художніх поглядів К. Сімона 61.3. Створення письменником роману прин...
(0/0)
Код: 22417
ЗмістВступ 3Розділ І. Роль пейзажу в романі-трилогії М. Старицького "Богдан Хмельницький"1.1. Зорові та слухові образи живої природи в істочному романі 101.2. Роль запахових образів у творі 21Розділ ІІ. Особливості портретних характеристик ...
(0/0)
Код: 28408
ЗмістВступ 31. Особливості виникнення та розвитку німецького романтизму 6-181.1. Характер та зміст романтичного підходу в літературі наприкінці XVIII — на початку XIX ст 61.2. Становлення Генріха Гейне як представника пізнього німецького ро...
(0/0)
Код: 20075
ЗмістВступ 3Розділ 1. “Філологічна драма” як жанроутвір новітньої драми: до проблеми визначення 7Розділ 2. Проблематика та поетика п’єс “Пігмаліон” та “Мини Мазайло” 12Розділ 3. Особливості образотворення у п’єсах “Пігмаліон” Б.Шоу та “Мини...
(0/0)
Код: 36863
ЗмістВступ.3Розділ І. Життєвий та творчий шлях Г.Гессе та А.Платонова. 6Розділ ІІ. Поняття утопії у філософії та літературі. 9Розділ ІІІ. Дослідження проблем утопії у творі Г.Гессе “Гра бісер”.10Розділ ІV. Утопія та реальність у романі А. П...
(4.5/2)
Код: 15855
ЗмістВступ 3Розділ 1. Науково-теоретичні основи досліджуваної проблеми 51.1. Стиль як мовознавче поняття. Стилістика як наука про стилі мовлення 51.2. Стильова палітра сучасної української літературної мови6Розділ 2. Офіційно-діловий стиль ...
(0/0)
Код: 20074
ЗмістВступ 3Розділ І. Поняття текстового „персонального” світу як деміургійної практики 61.1. Поняття „літературної деміургії”61.2. Поняття текстового „персонального” світу та його ознаки 8Розділ ІІ. Особливості сучасної української „літера...
(0/0)
Код: 13332
ЗмістВступ 3Розділ І. Життєвий і творчий шлях Жан Жака Руссо 5Розділ ІІ. Основні ідеї Ж.Ж.Руссо в роботі «Про суспільний договір» 15Висновок 30Література 32ВисновокЖан Жак Руссо народився 28 червня 1712 р. у Женеві, у сім'ї годинникаря. Тіл...
(4.5/1)
Код: 46122
ЗмістВступ.3Розділ І. Художня реалізація мілітарної теми в українській літературі.61.1. Війна в інтерпретації вітчизняного письменства ХХ століття.61.2. Репрезентація мілітарної тематики в текстах сучасної української літератури.111.3. Реце...
(0/0)
Код: 34209
ЗмістВступРозділ 1. Проблеми та теоретичні засади вивчення творчості В. Симоненка1.1. Рецепція творчості В. Симоненка в українському літературознавстві 1.2. Теоретичні основи дослідженняРозділ 2. Образ України у творчості В. СимоненкаВиснов...
(0/0)
Код: 45692
ЗмістВступ.3Розділ 1. Художні особливості літератури постмодернізму.61.1. Постмодернізм як культурний феномен сучасної цивілізації.61.2. Характерологічні риси постмодерністського тексту.81.3. Історія розвитку постмодернізму.181.3.1. Постмод...
(5/1)
Код: 9328
​​​​​​​ЗмістВступ 3Розділ 1. Загальна характеристика творчості О’Генрі: тематика, художні особливості, образи 62.1. О. Генрі (Уїльям Сідні Портер) – життя і творчість 62.2. Художні особливості новелістики О.Генрі 11Розділ 2. Аналіз образів ...
(4/1)
Код: 16451
ЗмістВступ 3-4Розділ І. Новела як прозовий жанр. Специфіка творення художнього образу в новелістиці. 5-9Розділ ІІ.2.1. Становлення літературних та естетичних поглядів Проспера Меріме. Перша збірка новел «Мозаїка 10-132.2. «Екзотичні» новели...
(0/0)
Код: 26203
ЗмістВступ 31. Біографія письменниці та історичні передумови створення роману «Хатина дядька Тома» 51.1. Біографія Г. Бічер-Стоу 51.2. Історичні передумови створення антирабовласьницьких романів Г. Бічер-Стоу 102. Наративні особливості рома...
(0/0)
Код: 40440
ЗмістВступ 3Розділ І. Наратив та наративна стратегія 51.1. Наратив та його види 51.2. «Останній листок» у літературній критиці 10Розділ ІІ. Нарація у творчості О.Генрі 132.1. Наративні особливості новел О.Генрі 132.2. Новела О.Генрі «Останн...
(0/0)
Код: 24384
ЗмістВступ 3Розділ І. Житомирська сага Валерія Шевчука. 6Розділ ІІ. Моральний й естетичний ідеал В. Шевчука у творах про рідний Житомир. 122.1. Образ рідного міста у романі В.Шевчука «На березі часу. Мій Житомир. Світ перед очима». 162.2. Ж...
(0/0)
Код: 40048
ЗмістВступРозділ 1Співвідношення сюжету та композиції у літературному творіРозділ 2Валер’ян Підмогильний – автор першого урбаністичного роману в українській літературі2.1. «Місто» - модерністський роман: традиції і новаторство2.2. Образ Сте...
(4.5/1)
Код: 35969
ЗмістВступ.2Розділ 1. Методичні засади вивчення п’єси миколи куліша «мина мазайло».51.1. Історія написання та дослідження пєси «Мина Мазайло».51.2. Місце твоу в чинних шкільних програмах з української літератури.181.3. Методика опрацювання ...
(0/0)
Код: 28578
ЗмістВступ 3Основна частина 7Висновки 25Список використаної літератури та джерел 28Література 28Джерела 30ВисновокУкраїнська фразеологія як важлива складова української мови і мовлення є водночас складовою культури українського народу, її в...
(0/0)
Код: 20070
ЗмістВступ 4Розділ І. Лінгвістичний аспект дослідження 81.1. Поняття про норми української літературної мови 81.2. Лексичні норми сучасної української літературної мови 14Розділ ІІ. Лексичні помилки у мовленні п’ятикласників 252.1. Поняття ...
(0/0)
Код: 22985
ЗмістВступ 3РОЗДІЛ 1. Семантичне поле страху в творах Едгара По 51.1. Тема страху в творах Едгара По 51.2. Лексичні засоби вираження страху 141.3. Стилістичні засоби вираження страху 17РОЗДІЛ 2. Специфіка україномовного перекладу лексико-се...
(0/0)
Код: 10930
ЗмістВступ 3Розділ І.Теоретичні засади дослідження категорії часу 9Розділ ІІ. Метафорична концепція часу у поезії шістдесятників та вісімдесятників 24Висновки 63Список використаної літератури 66ВисновокЧас – це суб’єктивне явище, яке органі...
(0/0)
Код: 27837
ЗмістВступ c.3-4Розділ ІВільям Шекспір – тонкий знавець людської душі.В.Шекспір – засновник техніки сучасної європейської драматургії с.5-7Конфлікт як основа творів Шекспіра с.8-10Сучасність та життєве призначення людини в трагедії „Гамлет"...
(0/0)
Код: 20899
ЗмістВступ 3Розділ і. Життєвий шлях та творчість вальтера скотта 51.1. Епоха англійського романтизму 51.2. Біографія Вальтера Скотта 71.3. Стисла характеристика змісту і особливостей роману В.Скотта «Айвенго» 11Розділ іі. Історичність подій...
(0/0)
Код: 27720
ЗмістВступ 3Розділ 1. Роль і місце афри бен в літературному процесі хvii століття 61.1. Особливості розвитку літературного процесу в Англії в XVII столітті 61.2. Значення творчості Афри Бен для англійської літератури 121.3. Особливості та г...
Всего страниц: 30

ООО "СЕРВИС-БЕЗЛИМ» предоставляет мастер классы по: - веб разработки, интернет маркетинга, настройки Google Ads, - разработки сайтов, Ландинга и интернет магазинов, предоставляем Free хостинг и домен; - польский и английского языка, групповые и индивидуальные занятия - репетиторство; - юридический анализ сделок, аудит бизнеса, консультации адвоката; - другие услуги по каталогу 0976190099 Viber