Мовні курси, курсові, інше

Електронні таблиці Ms Excel: Основні прийоми роботи
Мета: 
Отримати навички роботи з електронними таблицями, введення і редагування даних в осередок,
форматування шрифту, зміна ширини стовпця, автозаповнення, введення формули, обрамлення таблиці,
вирівнювання тексту по центру виділення, Автосуммирование, установка формату числа.

1. Уважно подивіться на малюнок нижче:
Це основне меню Excel 2010, ваше може дещо відрізнятись. Далі після пояснень тренера консультанта перейдіть до виконання наступних пунктів.

            задания.


Практичне заняття 1 закінчено