Товары в корзине
Показать/скрыть фильтры
Сортировать по:
  • Цена от
  • догрн.

Все услуги

Всего страниц: 30
Вид каталога:
(0/0)
Код: 4381
ЗмістВступ 42. Методи дослідження ґрунтових інфузорій 103. Фізико-географічна характеристика району досліджень 144. Опис пробних ділянок 245. Аналіз розподілу інфузорій у різних грунтових горизонтах 336.аналіз розподілу окремих видів грунто...
(0/0)
Код: 8114
ЗмістВступ 31. Типи свиней за конституцією. Перерозвинутість конституції 52. Кондиції cвиней 113. Екстер'єр свиней. Вади та недоліки екстер'єру 124. Типи свиней за напрямом продуктивності 22Висновки 25Список використаної літератури 26Виснов...
(0/0)
Код: 8114
ЗмістВступ 31. Типи свиней за конституцією. Перерозвинутість конституції 52. Кондиції cвиней 113. Екстер'єр свиней. Вади та недоліки екстер'єру 124. Типи свиней за напрямом продуктивності 22Висновки 25Список використаної літератури 26Виснов...
(0/0)
Код: 23103
ЗмістВступ 51.1. Актуальі роботи 62. Огляд літератури 82.1. Історія української верхової породи коней 82.2. Сучасний стан Української верхової породи коней 102.3. Система спеціалізованого спортивного тренінгу молодняку 132.4. Особливості ек...
(0/0)
Код: 42488
ЗмістВступ 3Розділ і. Теоретичні засади функціонування митно-тарифної системи україни 51.1. Сутність і зміст митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання 51.2. Механізм функціонування системи митно-та...
(0/0)
Код: 42787
ЗмістВступ. 3Розділ 1. Роль організації транспортного обслуговування в україні. 51.1. Сутність та структура транспортного комплексу. 51.2. Розміщення та стан розвитку транспортної системи. 81.3. Державне регулювання розвитку транспортного к...
(0/0)
Код: 41926
ЗмістВступ.3Розділ 1. Зовнішньоекономічна діяльність як економічна категорія. 41.1. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності.41.2. Основні напрямки здійснення зовнішньоекономічних операцій. Види зовнішньоекономічної діяльності.61.3. Принцип...
(0/0)
Код: 44305
ЗмістВступ 2Розділ i. Теоретичні основи нетарифного регулювання зед 41.1. Сутність нетарифного регулювання, його види. 41.2. Система ліцензування. Види ліцензій. 81.3. Поняття системи квотування у ЗЕД. 12Розділ ii. Аналіз ефективності ліцен...
(0/0)
Код: 3638
ЗмістВступ.1.Метод найменших квадратів і статистична обробка сигналів (дисперсія, коефіцієнти кореляції та коваріації).2.Обрахунок вхідного сигналу U(t).2.1. Табулювання.2.2. Побудова моделі поліному 7-ої степені.2.3. Побудова моделі поліно...
(0/0)
Код: 13841
ЗмістКонтрольна роботаВступ1. Умовивід як форма мислення.2. Форми і види умовиводів: дедуктивні та індуктивні.3. Форми і види умовиводів: умовиводи по аналогії.ВисновкиСписок використаної літературиВисновок1. Умовивід є найбільш складною ба...
(0/0)
Код: 3286
ЗмістВступ 3Розділ 1. Сутність грошових реформ: теоретичний та історичний аспекти 41.1. Грошові реформи. Необхідність і мета їх проведення 41.2. Види реформ в історичному розвитку грошового обігу 61.3. Моделі грошових реформ 14Розділ 2. Осо...
(0/0)
Код: 14015
Зміст1.Штучна та національна мова.2.Правильні та неправильні умовиводи.ВисновокРозрізняють природну (розмовну) і штучну мови. Освоєння сучасної логічної науки передбачає ознайомлення з такими аспектами мови, як семантика, синтаксис, прагмат...
(0/0)
Код: 18982
ЗмістБіля витоків сучасної модальної логіки стоїть Георг Хенрік фон Врігт, який своїми логіко-філософськими працями справив сильний вплив на розвиток теоретичної думки у Скандинавських країнах, Великобританії та США. Про нього пишуть як про...
(0/0)
Код: 21370
ЗмістВступРОЗДІ 1. Теоретичні та методичні основи діяльності органів державного фінансового контролю1.1. Історія розвитку та значення діяльності органів державного фінансового контролю в умовах ринку1.2. Правові та функціональні повноваженн...
(0/0)
Код: 46493
ЗмістВступ.1. Комп”ютеризація обліку наявності та руху запасів.61.1. Визначення, класифікація і оцінка матеріальних запасів в програмі «1С Бухгалтерія».61.2. Аналітичний облік запасів в програмі « 1С Бухгалтерія».71.3. Облік надходження зап...
(0/0)
Код: 46746
ЗмістВступРозділ 1. 7Підготовка проекту інтеграції вагового обладнання дрібносортового стану 250-2 71.1. Обґрунтування проекту 71.2. Визначення цілей та результатів проекту 111.3. Аналіз оточення проекту 171.4. Аналіз реалізуємості проекту ...
(0/0)
Код: 46202
ЗмістРозділ 1. Стан наукового потенціалу і фінансового забезпечення наукової і науково-технічної діяльності в Україні1.1. Наукові організації1.2. Фінансування наукової і науково-технічної діяльностіРозділ 2. Фінансування інноваційної діяльн...
(0/0)
Код: 45861
ЗмістВступ.3Розділ 1. Теоретико-методологічні основи бізнес-планування.51.1. Сутність бізнес-планування та його місце в управлінні.51.2. Види бізнес-планів та їх цілі.101.3. Загальна методологія розробки бізнес-плану.14Розділ 2. Прикладне з...
(0/0)
Код: 45676
ЗмістВступ.3Розділ і. Теоретичні основи методології проектного аналізу.51.1. Поняття, сутність і основні складові проектного аналізу.51.2. Класифікація проектів.81.3. Поняття життєвого циклу проектів.10Розділ іі. Проект по вирощуванню орган...
(0/0)
Код: 46343
ЗмістВступ.3Розділ 1. Теоретичні аспекти управління роботою персоналу.41.1. Поняття, зміст і функції управління персоналом.41.2. Концепції управління персоналом.51.3. Складові оптимізації роботи персоналу.7Розділ 2. Аналіз складових оптиміз...
(0/0)
Код: 45677
ЗмістВступ.3Розділ 1. Теоретичні основи мотивації праці1.1. Поняття і роль мотивації.41.2. Методи мотивації персоналу.71.3. Сучасні теорії мотивації праці.9Розділ 2. Аналіз мотивації праці в організації2.1. Загальна характеристика СГ ТОВ АК...
(0/0)
Код: 44511
ЗмістВступ 3Розділ 1. Теоретичні аспекти технологічної схеми процесу управління підприємством в кризовій ситуації 61.1. Поняття, особливості і види управління у кризовій ситуації. Сутність антикризового управління та принципи його здійсненн...
(0/0)
Код: 46093
ЗмістВcтуп. 5Poздiл i. Тeopeтичнi acпeкти aнтикpизoвoгo упpaвлiння пiдпpиємcтвoм.81.1. Cутнicть тa ocнoвнi зaвдaння,фaктopи тa пpинципи aнтикpизoвoгo упpaвлiння.81.2. Cиcтeмa aнтикpизoвoгo упpaвлiння нa пiдпpиємcтвi.221.3. Мeтoдики дiaгнocт...
(0/0)
Код: 44508
ЗмістСтор.Вступ 3Розділ 1. Теоретико-методичні основи управління конкурентоспроможністю продукції5.1.1. Сутність та система управління конкурентоспроможністю продукції 51.2. Методичні підходи оцінки конкурентоспроможності продукції 91.3. Ме...
(0/0)
Код: 45405
ЗмістВступ. 4Розділ 1. Теоретичні основи управління продуктивністі праці на підприємстві.6.1.1. Продуктивність праці як об’єкт управління. 61.2. Методичне забезпечення процесів управління продуктивністю праці.11.1.3. Фактори та резерви підв...
(0/0)
Код: 45211
ЗмістВступРозділ і. Теоретичні засади якості та її управління1.1. Проблема якості продукції на сучасному етапі1.2. Виникнення управління якістю та організаційно-методичних основ систем управління якістю1.3. Поняття, значення та фактори забе...
(0/0)
Код: 13477
ЗмістВступI. Формування більшовицького режиму в РосіїI.1. Жовтневий переворот і захоплення більшовиками владиI.2. Перші кроки більшовиківII. Громадянська війна та зміцнення більшовицького режимуII.1. Утворення однопартійної системиII.2. Пол...
(0/0)
Код: 19535
ЗмістВступ1.Люблінська унія як акт утворення нової федеральноїдержави – Речі Посполитої1.1. Передумови підписання Люблінської унії1.2. Суспільно-політичний лад та станові права шляхти за актом Люблінської унії2. Утворення та становлення Реч...
(0/0)
Код: 22833
ЗмістВступ 3Розділ І. Падіння римської влади в Британії та початок англосаксонського вторгнення на її територію 10Розділ ІІ. Епоха англосаксонської Гептархії 20Розділ ІІІ. Процес і передумови утворення єдиного англосаксонського королівства ...
(0/0)
Код: 11804
ЗмістВступ 21. Передумови виникнення Запорізької Січі, використання її урядом Речі Посполитої для захисту південних кордонів 3-52. Особливості військово – політичного та адміністративно – територіального устрою Запорізької Січі 6-103. Право...
Всего страниц: 30

ООО "СЕРВИС-БЕЗЛИМ» предоставляет мастер классы по: - веб разработки, интернет маркетинга, настройки Google Ads, - разработки сайтов, Ландинга и интернет магазинов, предоставляем Free хостинг и домен; - польский и английского языка, групповые и индивидуальные занятия - репетиторство; - юридический анализ сделок, аудит бизнеса, консультации адвоката; - другие услуги по каталогу 0976190099 Viber