Курси англійської, польської мови, курси ПК
Кривий Ріг, Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків
очні та онлайн

ТОВ"СЕРВІС-БЕЗЛІМ" +38(097)619 00 99

           
 

Курсы в Кривом Роге, польского, английского, компьютерные

2006 Дипломна робота Операції банків з пластиковими картками (на прикладі ВАТ КБ Надра)

(4.7/3)
  • Старая ціна: 0 грн.
  • Цена: 75 грн.
  • ✔ Є в наявності
  • Вага: 0 кг.
  • Артикул: CN2335

Кількість:

+ -
Натисніть кнопку Оплата 24.
Вказуйте ПІП платника, а
E-mail в: Призначенні
 

* Є питання? Пишіть +380976190099 Viber
* Обробка запитів 1-3 години
Зміст
 
ВСТУП .................................................................................................................7
РОЗДІЛ 1  ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КАРТКОВОГО БІЗНЕСУ..............10
  1. Діючі платіжні системи та основні платіжні інструменти, що застосовуються ними..................................................................................10
     1.1.1  Діючі платіжні системи.........................................................................10
     1.1.2  Платіжні системи, що застосовуються платіжними системами........15
  1.   Історія виникнення, поняття і сутність платіжних карток....................17
1.3  Теоретичні основи аналізу операцій із банківськими платіжними картками............................................................................................................33
РОЗДІЛ 2  ОПЕРАЦІЇ ВАТ КБ  НАДРА З ПЛАСТИКОВИМИ КАРТКАМИ  ТА ЇХ АНАЛІЗ............................................................................38
     2.1  Організаційно-економічна характеристика ВАТ КБ “Надра”………..38
     2.2  Емісія та технічне забезпечення операцій з платіжними картками......49
     2.3  Карткові продукти ВАТ КБ “Надра” та мережа їх обслуговування.....53
2.4 Аналіз еквайрингової діяльності ВАТ КБ “Надра”…............................73
РОЗДІЛ 3   СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ КАРТКОВОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ...........................................................83
     3.1  Сучасний стан карткового бізнесу в Україні.........................................83
3.2 Напрями розвитку карткового бізнесу в Україні...................................97
 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ.....................................................................102
 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ..............................................107
 ДОДАТКИ..........................................................................................................111
 
 
 
 
 
ВСТУП
Сьогодні існує велика кількість послуг, що надаються банками своїм клієнтам. Одним із видів послуг, який найбільш динамічно розвивається є емітування пластикових карток.
Банківська пластикова картка – це інструмент безготівкових розрахунків і засіб отримання кредиту. Перші картки сучасного виду з’явилися в США на початку 1950-х рр. В подальшому система карткових рахунків була введена багатьма банками. Системи карткових рахунків отримали поширення в багатьох країнах світу, а самі розрахунки  набули міжнародного характеру.
На сьогоднішній день в економіці нашої країни пройшла деяка стабілізація. Перед крупними організаціями стоять задачі більш ефективного використання отримуваних ними грошових коштів, удосконалення системи організації, переходу на нові, більш сучасні та зручні принципи управління. Поряд з екстенсивним розвитком, властивим підприємствам в попередні роки, сьогодні багато організацій намагаються перейти на нові, інтенсивні шляхи розвитку, коли увага приділяється не тільки збільшенню об’ємів випуску і виручки, але і зниженню витрат, більш ефективному використанню отриманих грошових коштів. Починається період активного вивчення власних ресурсів підприємства, розробки внутрішньої облікової політики, ініціювання аудиту, пошук більш ефективних шляхів розвитку.
Сам процес входження України в ринкові відносини перш за все був пов’язаний з перебудовою банківської системи, появою значної кількості комерційних банків, фінансових і страхових компаній, які проявляли інтерес до використання пластикових карт, різновидів яких на початок 1990-х рр. в світі було вже досить багато.  Ситуація, що склалася на ринку пластикових карток нашої держави, звичайно, відрізняється від ситуації в розвинутих країнах. Абсолютні цифри, що характеризують вітчизняний сектор обслуговування пластикових карток, поки що низькі в порівнянні з аналогічними показниками західних країн. Але, не дивлячись на проблеми, в країні розвертаються і набирають обертів різні пластикові системи, і все більше людей придбають картки і стають учасниками системи безготівкових платежів за допомогою пластикових карток.
Операції з пластиковими картками відкрили нові перспективи фінансового обслуговування клієнтів і відповідно розширили можливості отримання банківського прибутку за рахунок комісійних від операцій з картками, збільшення числа клієнтів за рахунок надання послуг нового типу, зменшення витрат на обслуговування готівкового обігу та ін.
На фоні цих тенденцій вітчизняної економіки необхідно відмітити і такий аспект застосування пластикових карток, як видача по ним заробітної плати, що являється, без сумніву, найбільш прогресивною і економічною формою розрахунків. В умовах стабілізації ринкових відносин саме такі, невеликі проекти дозволяють організації перейти на інший, якісно більш високий рівень розвитку.
Переваги, пов’язані з введенням пластикових карток на українському ринку, очевидні. Для клієнтів – це можливість мати при собі тільки картку, а не готівку, що дозволяє зменшити ризик втрати грошей. Держателям карт надаються  пільги при отриманні послуг на підприємствах торгівлі та сервісу, зменшуються затрати  при проведенні фінансових операцій, в тому числі і покупок з використанням різних валют.
Очевидні переваги, отримувані від використання пластикових карток підприємствами торгівлі та сервісу. Це і зменшення витрат на інкасацію, транспортування і перевод в готівку коштів, і спрощення розрахунків з покупцями (відсутність здачі та підрахунку грошей покупцем і касиром), а також реклама підприємства і т.д. Безумовну цікавість являє пластикова карта і для крупних підприємств при виплаті заробітної плати співробітникам.
Інтерес держави у введенні розрахунків по пластиковим карткам також очевидний: знижуються колосальні затрати на інкасацію грошових засобів, емісію та регенерацію банкнот і монет; зпрощуються облік руху грошей і збирання податків. Технологія розрахунків без участі готівкових грошей допоможе знизити криміногенність ситуації навколо підприємств і осіб, працюючих з готівкою. Втілення таких розрахунків допоможе загладити і навіть в деякій мірі знизити темпи росту інфляції в країні. І нарешті, Україна живе в світовому суспільстві, яке уже сьогодні широко використовує системи розрахунків по пластиковим карткам, залишатися в стороні від загального процесу при розширенні культурних, політичних і економічних зв’язків з іншими країнами практично неможливо і невигідно.
Таким чином, головною метою даної дипломної роботи є вивчення і аналіз стану сучасного ринку карткового бізнесу в Україні, перспективи його розвитку. Також ми розглянемо діючі платіжні системи, застосування платіжних інструментів, поняття і сутність платіжних карток.
Для більш широкого висвітлення теми, розвиток карткового бізнесу в Україні ми розглянемо на прикладі діяльності одного з лідерів ринку пластикових карток - ВАТ КБ “Надра”.
При виконанні дипломної роботи використано ряд літературних джерел, в тому числі і нормативно-правову базу України, а саме : Закон України "Про банки і банківську діяльність", Закон України "Про платіжні системи та переказ грошей", Положення НБУ про впровадження міжнародних платіжних систем у розрахунках за товари, надані послуги та при видачі готівки, затверджено постановою Правління НБУ №37 від 24 лютого 1997 року, Положення НБУ про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням, затверджене Правлінням НБУ "367" від 27 серпня 2001, а також книги, підручники, монографії і газетні та журнальні статті провідних фахівців з банківської справи.
 
 
 
 

Отзывы покупателей

Еще никто не оставил отзыв. Вы можете быть первым!