Курси Сервіс-Безлім
Кривий Ріг, Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків
англійська мова, польска мова, курси IT оператор ПК
СЕРТИФІКАТ

Viber Skype Tele +38(097)619 00 99

           
 

Курсы в Кривом Роге, польского, английского, компьютерные

Звіт з практики Державна казначейська служба України

(0/0)
  • Старая ціна: 0 грн.
  • Цена: 50 грн.
  • ✔ Є в наявності
  • Вага: 0 кг.
  • Артикул: 46692

Кількість:

+ -
Натисніть кнопку Оплата 24.
Вказуйте ПІП платника, а
E-mail в: Призначенні
 

* Є питання? Пишіть +380976190099 Viber
* Обробка запитів 1-3 години

Зміст
Вступ 3
Розділ і. Організаційні засади функціонування головного управління державної казначейської служби у волинській області 5
1.1. Загальна характеристика Управління 5
1.2. Аналіз кошторису бюджетної установи 14
1.3. Нормативно-правова база діяльності Управління 18
Розділ іі. Індивідульне завдання 21
2.1. Аналіз стану виконання Державного та місцевих бюджетів. 21
2.2. Аналіз надходжень та використання міжбюджетних трансфертів у Волинській області. 30
Розділ ііі. Проблемні питання діяльності установи та шляхи їх вирішення 34
Висновки 39
Список використаних джерел 43
Додатки
Висновок

ВИСНОВКИ
Державна казначейська служба є органом виконавчої влади, який повинен виконувати завдання, пов’язані з виконанням державного бюджету та бюджетів самоврядування і ефективним управлінням бюджетними коштами.
Створення Державної казначейської служби в Україні зумовлене насамперед такими обставинами : потребою в державному контролі за раціональністю витрачанням бюджетних коштів та швидкістю їх потрапляння до одержувачів; необхідністю оперативного маневрування обмеженими державними коштами;відсутністю оперативної інформації про стан виконання бюджету від комерційних банків; відсутністю контролю за рухом коштів через позабюджетні фонди організацій; поширенням нецільового використання бюджетних коштів.
До структури управління Державної казначейської служби у Волинській області належать: керівництво; головний спеціаліст – юрисконсульт; відділ бюджетних надходжень; відділ видатків та обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів місцевих бюджетів; відділ видатків та обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів державного бюджету; відділ звітності та бухгалтерського обліку операцій з виконання бюджетів; відділ інформаційних технологій та захисту інформації.
Основними завданнями відділу видатків, обслуговування кошторисів розпорядників коштів та інших клієнтів місцевих бюджетів є: реєстрація бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів місцевих бюджетів; розрахунково-касове обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів місцевих бюджетів через систему електронних платежів Національного банку України. у межах своїх повноважень контроль за дотриманням учасниками бюджетного процесу бюджетного законодавства.
На 2015 рік сума затверджених та використаних коштів загального фонду ГУДКСУ у Волинській області збільшилась на 11,57 %, в порівнянні з 2014 роком. У фактичних видатках загального фонду на утримання апарату ГУДКСУ у Волинській області основну частку становить заробітна плата – 56,77%, нарахування на оплату праці - 20,6%.
Державна казначейська служба України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, іншими актами законодавства України, а також дорученнями Президента України і Міністра.
Відповідно до статті 51 Бюджетного кодексу виділяють такі стадії виконання державного бюджету за видатками:встановлення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів на основі затвердженого бюджетного розпису; затвердження кошторисів розпорядникам бюджетних коштів; взяття бюджетних зобов’язань;отримання товарів, робіт і послуг; здійснення платежів; використання товарів, робіт і послуг на виконання бюджетних програм.
Порядок обслуговування державного бюджету за видатками, затверджений наказом МФУ від 24.12.12 №1407 регламентує організаційні взаємовідносини між органами Держказначейства, розпорядниками, одержувачами бюджетних коштів та іншими клієнтами Державної казначейської служби.
Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів державного і місцевих бюджетів, які перебувають на казначейському обслуговуванні здійснюють реєстрацію зобов’язань в органах Державної казначейської служби відповідно до вимог Порядку обліку зобов’язань розпорядників коштів бюджету в органах Державного казначейства, затвердженого наказом МФУ від 02.03.12 №309
Державним казначейством розроблено Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затверджений наказом МФУ від 23.08.12 №938, який регламентує організаційні взаємовідносини між органами Держказначейства, розпорядниками, одержувачами бюджетних коштів та іншими клієнтами Державної казначейської служби України у процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів органами Державної казначейської служби України.
За 2015р. до Державного бюджету надійшло платежів на суму 534,7 млрд. грн., Найбільш питому вагу поступлень до загального фонду становить:
– податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) – 246,9 млрд. грн.;
– акцизний податок – 38,8 млрд. грн.;
– податок на прибуток підприємств – 34,8 млрд. грн.;
– ПДФО – 45,1 млрд. грн.
Найвагоміші джерела надходжень до спеціального фонду державного бюджету: збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства , власні надходження бюджетних установ.
За 2015 рік відкриті асигнування за загальним фондом державного бюджету в ГУДК у Волинській області становлять 5 736 399 603,46 грн.
Існує низка проблемних питань, які виникають під час казначейського обслуговування бюджетів, а саме:
– одноосібне вирішення органами Державної казначейської служби доцільності фінансування тих чи інших видатків шляхом внесення змін до рішення рад;
– самостійне прийняття рішення органами Державної казначейської служби про відповідність чи невідповідність бюджетному законодавству рішення про місцевий бюджет;
– значне зростання документообігу;
– погана оперативність в роботі;
– незадовільний рівень оплати праці працівників та плинність кадрів Державної казначейської служби.

Аналіз публікацій дозволив виділити такі основні напрямки вдосконалення діяльності Державної казначейської служби України:
– встановлення чіткого розподілу функцій та повноважень між органами Державної казначейської служби та фінансовими органами;
– залучення органів Державної фінансової інспекції до здійснення на стадії формування кошторисів доходів і видатків бюджетних установ;
– вдосконалення системи обміну інформацією між органами Державної казначейської служби та органами Міністерства фінансів;
– перегляд питань оплати праці працівників Державної казначейської служби;
– покращення матеріально-технічної бази.
Отже, Державна казначейська служба України відіграє важливу роль у фінансовій системі України. Адже вона покликана впорядковувати використання державних коштів, сконцентрувати їх на найважливіших напрямках соціального та економічного розвитку суспільства. Тому підвищення ефективності казначейського обслуговування державного бюджету дозволить створити більш ефективну систему управління бюджетними коштам на державному рівні.

Отзывы покупателей

Еще никто не оставил отзыв. Вы можете быть первым!