Мовні курси, курсові, інше

РЕФЕРАТ Договір позики в цивільному обороті

(5/1)
  • Старая ціна: 0 грн.
  • Цена: 50 грн.
  • ✔ Є в наявності
  • Вага: 0 кг.
  • Артикул: 44902

Кількість:

+ -* Обробка в порядку черги 1-3 години
* Лишились питання? +380976190099 Viber

Зміст
Вступ. 3
1. Поняття та види договору позики. 5
2. Порядок укладення договору позики та його умови. 6
3. Відповідальність за порушення умов договору позики. 11
4. Судова практика вирішення спорів у сфері відносин позики. 13
Висновки. 20
Список використаних джерел. 22
Висновок

Розглянувши питання відносин позики, можна зробити окремі висновки. Зокрема, те, що договір позики є самостійним видом цивільно правових до-говорів. Він характеризується односторонністю обов’язків сторін, реальністю та диспозитивною оплатністю. Своїм корінням позика сягає часів раннього римського права, в процесі еволюції її регулювання змінювалося, вдосконалювалося, щоб відповідати потребам часу і суспільства. Закон не передбачає для цього виду договору нотаріального посвідчення. І загалом, позика є простим та доступним способом врегулювання та оформлення відносин суб’єктів цивільного права.
Позика зокрема також є дуже вигідною, оскільки законодавець залишає сторонам великий обсяг питань, які вони можуть погодити самостійно в договорі. Наприклад, це стосується процентів за договором позики, способу виконання, способів забезпечення виконання даного зобов’язання. Це дає змогу „пристосувати” норми закону до конкретної життєвої ситуації. В цьому дуже яскраво проявляється диспозитивний метод регулювання цивільних відносин і стверджується важливий принцип свободи договору.
Оскільки за договором позики, суб’єктами можуть бути не лише фізичні, а і юридичні особи, то виникають спірні моменти через те, що договірні відносини між юридичними особами врегульовані ще й Господарським кодексом. Це стосується питання, що є істотними умовами, які сторони обов’язково мають погодити в договорі. Також свої особливості присутні у випадку, коли позикодавцем є нерезидент.
Законодавець передбачає для договору позики як усну так і письмову форму, проте видається, що сторонам вигідніше заключати договір у все ж письмовій формі, оскільки це полегшить процес доказування у випадку оспорюваності.
Предметом договору позики можуть бути гроші або речі, визначені родовими ознаками. Речі, обмежені в обороті, можуть виступати в якості предмета договору позики, якщо сторони договору належать до кола учасників обороту, що мають дозвіл на здійснення правочинів з такими речами.
Права і обов'язки сторін зважаючи на однобічність цього договору, можуть бути розглянуті у межах обов'язків позичальника, що визначають права позикодавця. Основний обов'язок позичальника полягає в погашенні боргу. Особливістю договору позики також є те, що позиковим зобов'язанням за домовленістю сторін може бути замінено борг, що виник із договорів купівлі-продажу, найму майна або з іншої підстави (новація боргу). Заміна боргу договором позики не допускається щодо зобов'язань про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, про сплату аліментів та в інших випадках, встановлених законом. У разі заміни боргу договором позики зміст і форма позикового зобов'язання мають відповідати вимогам, що пред'являються до договору позики.
Питанням, яке може викликати непорозуміння є відображення позики у фінансовій звітності підприємства, зокрема, якщо це має значення для оподаткування. В цьому випадку потребують з’ясування поняття поворотної фінансової допомоги та фінансового кредиту.
Отже, договір позики є ефективним способом регулювання цивільно-правових відносин суб’єктів зобов’язального права, покликаний задовольняти їх інтереси в грошово-майновій сфері. Обумовлене сторонами договору забезпечення є істотною умовою договору позики і обов’язковим елементом волевиявлення кредитора на укладання договору, за відсутності якого позикодавець, ймовірно, взагалі не надав би згоди на укладання договору позики.
Правові наслідки порушення умов договору позики прямо визначені в ЦК України. Так, якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов'язаний сплатити грошову суму.

Отзывы покупателей

Все ок, быстро пришло на почту

Всего страниц: 1