Курси Сервіс-Безлім
Кривий Ріг, Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків
англійська мова, польска мова, курси IT оператор ПК
СЕРТИФІКАТ

Viber Skype Tele +38(097)619 00 99

           
 

Курсы в Кривом Роге, польского, английского, компьютерные

Дипломна робота Розробка стратегії підвищення прибутковості діяльності підприємства ТОВ Ренус Ревайвел

(0/0)
  • Старая ціна: 0 грн.
  • Цена: 200 грн.
  • ✔ Є в наявності
  • Вага: 0 кг.
  • Артикул: 43448

Кількість:

+ -
Натисніть кнопку Оплата 24.
Вказуйте ПІП платника, а
E-mail в: Призначенні
 

* Є питання? Пишіть +380976190099 Viber
* Обробка запитів 1-3 години

Зміст
Вступ 5
Розділ 1. Теоретичні основи підвищення прибутковості діяльності підприємства 8
1.1. Поняття прибутковості 8
1.2. Основні фактори впливу на прибутковість підприємства 13
1.3. Методика оцінки прибутковості діяльності підприємства 13
Висновок до розділу 1 13
Розділ 2. Оцінка прибутковості діяльності ТОВ «Ренус Ревайвел» 13
2.1. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства 13
2.2. Аналіз формування прибутку на підприємстві 13
2.3. Аналіз прибутковості та ефективності діяльності підприємства 13
2.4. Фактори впливу на формування прибутковості підприємства 13
Висновок до розділу 2. 13
Розділ 3. Розробка стратегії підвищення прибутковості діяльності підприємства 13
3.1. Формування короткострокових планів по підвищенню прибутковості діяльності підприємства 13
3.2. Формування стратегії зростання прибутковості на наступні звітні періоди 13
Висновок до розділу 3 13
Розділ 4. Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях 13
4.1. Організація охорони праці на ТзОВ «Ренус Ревайвел» 13
4.2. Вплив ПЕОМ на здоров’я людини 13
2.3. Заходи профілактики при роботі з ПЕОМ 13
4.4. Вплив електростатичного поля на людину 13
Висновок до розділу 4. 13
Висновки 13
Список використаних джерел 13
Додатки 13
Висновок

Дана магістерська робота присвячена розробці стратегії підвищення прибутковості діяльності підприємства. Робота виконана на базі об’єкта дослідження – ТОВ «Ренус Ревайвел», що знаходиться в Київській обл., м.Обухів і займається наданням послуг з перевезення.
В ході дослідження теоретичних основ розробки стратегії управління прибутком було зроблено висновки, що прибутковість підприємства вимірюється двома показниками — прибутком і рентабельністю. Прибуток виражає абсолютний ефект без урахування використаних ресурсів. Тому для аналізу його доповнюють показником рентабельності.
Аналіз сутності прибутковості показав, що у найзагальнішому вигляді прибуток — це надлишок над витратами виробництва, або загальний доход (виручка) підприємства чи фірми за вирахування витрат виробництва.
Об’єкт дослідження прибутковості є чистий прибуток підприємства. Економічним (чистим) прибутком є те, що залишається після відрахування всіх явних і прихованих витрат на заробітну плату, ренту і позичковий відсоток, а також нормального прибутку із загального доходу підприємства. Як залишок від загального доходу після відрахування всіх витрат, він може бути позитивним або негативним (втрати).
На формування прибутковості підприємства впливають різні фактори. Ці фактори є впливом різних середовищ:
- зовнішнє фінансове середовище непрямого впливу;
- зовнішнє фінансове середовище безпосереднього впливу;
- внутрішнє фінансове середовище.
Серед внутрішніх факторів впливу на прибуток чільне місце належить витратам на виробництво і реалізацію продукції.
Ефективне управління прибутком є дуже важливим та актуальним для будь-якого підприємства, воно включає в себе дослідження таких питань як:
- дослідження факторів впливу на прибуток;
- елементи формування прибутку,
- пошук резервів скорочення витрат для збільшення прибутку,
- планування прибутку на наступні періоди,
- ефективний розподіл прибутку.
При аналізі ефективності прибутковості вивчаються різні показники та коефіцієнти. Основним показником рентабельності є рентабельність продукції товарної та реалізованої. Він розраховується як відношення різниці виробленої продукції і собівартості даної продукції до собівартості.
Рентабельність реалізованої продукції визначається відношенням різниці обсягу реалізованої продукції в цінах продажу та собівартості реалізованої продукції до собівартості реалізованої продукції.
Не менш важливими показниками є рентабельність капіталу та власного капіталу.
Аналіз діяльності об’єкта дослідження показав, що в підприємства є стійкий розвиток, про це свідчить зростаючий прибуток, виручка від реалізації.
Однак вартість активів щороку зменшується. ТзОВ доцільно розробляти програму інвестицій, згідно якої активи зростатимуть пропорційно зростанню виручки та прибутків. В роботі було проведено аналіз формування прибутку. Доходи підприємства складають в 2012 році 4993,5 тис.грн, витрати 4636,3 тис.грн., а прибуток до оподаткування складає 357,1 тис.грн.
Основну частину витрат становлять матеріальні витрати, які складають в 2012 році 3559,3 тис.грн., що становить 79,4 % операційних витрат. Аналіз ефективності прибутку показав, що підприємство є рентабельним, і показники рентабельності зростають.
За даними аналізу рентабельності продукції ми бачимо, що рентабельність продукції склала 6,9 %. За досліджуваний період відбулося збільшення показника на 0,7 %.
Рентабельність послуг на рівні 6,9% - це хороший показник для підприємства.
Аналіз фінансових результатів показав, що підприємство отримує дохід від основної діяльності.
Найбільша доля витрат припадає на собівартість реалізованої продукції. Будучи малим підприємством, ТзОВ сплачує до півмільйона коштів до бюджету та державних цільових фондів. Це дуже великий показник, що свідчить і про значимість підприємства для району.
Основні засоби складають більшу частину майна, так в 2012 році склад у загальній вартості активів склав 84%. Основний інвестиційний напрямок підприємства - забезпечити постійне оновлення автопарку.
Так в 2012 році підприємство інвестувало в оновлення автомобілів 200 тис.грн.
Аналіз фінансового стану показав, що підприємство є повністю фінансово стійким. Це означає, що підприємство сформувало свій капітал за рахунок власних коштів.
Показники фінансової стійкості зростають щорічно. Ліквідність підприємства - на рівні 0,75, цей показник є заниженим, однак враховуючи сферу діяльності підприємства, і те, що оборотний капітал відіграє незначну роль у господарській діяльності - показник можна вважати нормальним. Оборотність активів - 122 дні, це хороший показник. Підприємство має хороші довгострокові перспективи.
В роботі було проведено аналіз факторів впливу на прибуток підприємства. Аналіз внутрішніх факторів показав, що на зміну прибутку в 2011-2012 роках вплинуло:
- збільшення витрат на 7,0 тис.грн.,
- збільшення доходів на 0,6 тис.грн.,
- збільшення витрат на 1 грн. доходу на 11,4 тис.грн.
Таким чином найбільший вплив на зміну прибутку має зміна витрат на одиницю доходу.
Підприємству потрібно постійно шукати напрямки зменшення витрат. Аналіз, проведений в роботі показав, що 10% собівартості складають витрати на паливо. Це великий показник, який підприємство має змогу зменшити на 20%. Для цього необхідно придбати спеціальне обладнання, що дозволяє регулювати використання палива в автомобілях. Вартість даного обладнання складає 6230 грн. Автопарк досліджуваного підприємства складає 10 автомобілів. Таким чином капіталовкладення складатимуть близько 62,3 тис.грн.
В роботі розглянуто яким чином витрати на придбання даного обладнання будуть перенесені на витрати протягом 7-ми років. Відзначимо, що вже в перший рік експлуатації підприємство зможе окупити вартість інвестиції. Так за допомогою даної програми прибуток зросте на 36,9 тис.грн, що є хорошим показником.
Формування стратегічних планів дозволяє спланувати прибуток на 3 та більше років. Планування прибутку було проведено на основі трендового аналізу, що базується на динаміці фінансових результатів за попередні звітні періоди. В ході аналізу досліджено, прибуток операційної діяльності складе в 2014 році 570 тис.грн, а в 2015 році 582,6 тис.грн. Відбувається стійке зростання фінансового результату, що є позитивним фактором.
Отже, можна стверджувати, що в ході дослідження, ми досягнули мети, всі завдання є виконаними.

Отзывы покупателей

Еще никто не оставил отзыв. Вы можете быть первым!