Обрати курси, замовити сайт, рекламу...

2010 Курсова робота Розрахунок економiчних показникiв дiяльностi виробничого пiдроздiлу промислового пiдприємства

(0/0)
  • Старая ціна: 0 грн.
  • Цена: 45 грн.
  • Остаток: 1од
  • Вага: 0 кг.
  • Артикул: 44530
Натисніть кнопку для Онлайн оплати:
*Вказуйте: Артикул + пошту або Viber для отримання замовлення!

Зміст
Вступ ст. 3
1. Виробнича ситуація ст. 4
2. Складання планового кошторису на виробництво ст. 6
2.1. Матеріальні затрати в основному виробництві ст. 6
2.2. Розрахунок фонду оплати праці робочих ст. 7
2.2.1. Основна заробітна плата ст. 7
2.2.2. Додаткова заробітна плата ст. 8
2.3. Відрахування на соціальне страхування ст. 9
2.4. Затрати на утримання та експлуатацію устаткування ст. 9
2.5. Загальновиробничі витрати ст. 10
2.6. Загальногосподарські витрати ст. 12
3. Визначення планової та фактичної собівартості продукції ст. 13
3.1. Планова калькуляція ст. 13
3.2. Розрахунок фактичної собівартості ст. 16
4. Розрахунок планового та фактичного прибутку від реалізації
продукції ст. 19
5. Розрахунок економії від зниження собівартості ст. 21
5.1. Розрахунок економії за матеріалами ст. 21
5.2. Економія за заробітною платою ст. 21
5.3. Економія за загальновиробничими розходами ст. 22
5.4. Сумарна економія по кожному виробу ст. 22
6. Загальний кошторис затрат на виробництво ст. 24
Висновки ст. 25
Список використаної літератури ст. 26
Висновок

У ході виконання курсової роботи було необхідно розрахувати плановий кошторис затрат на виробництво, планову та фактичну собівартість продукції, відпускну та оптову ціну продукції, планує мий прибуток від реалізації та економію від зниження собівартості.
Зростання прибутку досягається за рахунок збільшення об’єму виробництва та зниження собівартості продукції. Виручка від реалізації, у свою чергу, залежить від кількості виробленої продукції та її складу (асортименту, номенклатури, цін).
Факторами зниження собівартості продукції є:
а) зростання технічного рівня виробництва;
б) удосконалення організації виробництва та праці;
в) зміна об’єму та структури продукції;
г) інші фактори: зміна цін на та тарифів на сировину, матеріали, палива та енергії тощо.
Таким чином проведення інноваційних заходів призводить до економії у розмірі 15 939,00 грн., та зниження собівартості на продукцію на 7 коп. за одну пляшку напоїв.

Отзывы покупателей

Еще никто не оставил отзыв. Вы можете быть первым!