Товары в корзине


Изучение Польского языка в Кривом Роге и онлайн по Украине.
Наши очевидные плюсы: - лучшая методика, внимательный тренер, носители на занятиях,
методматериалы из Польши, возможность изучать Польский в офисе в мини-группах 3-5 человек и онлайн,
по окончанию сертификат и помошь с работой, возможность оплаты частями.

Получить хорошую базу Польского языка недорого - это курсы Сервис-Безлим

Телефон: 0976190099


 
Репетитор Польского языка в Кривом Роге

Курсова робота Ринки факторів виробництва і функціональний розподіл доходів

Артикул: 43386
(3/2)
  • 0 грн.
  • 99 грн.
  • В наявності
  • Вес: 0 кг.

Защита 2010-2018, оценка: 4

  • 99 грн.

Зміст
Перелік умовних позначень.
Вступ.
Розділ І. Особливості ринків факторів виробництва.
1.1. Похідний характер попиту на фактори виробництва. Ціноутворення
на ринках ресурсів.
1.2. Еластичність попиту на фактори виробництва.
1.3. Пропозиція факторів виробництва.
Розділ 2. Функціональний розподіл доходів.
2.1Зарплата та її формування на ринках праці.
2.2. Номінальна та реальна ставка відсотку на ринках капіталу.
2.3. Ринок послуг землі та земельна рента.
Розділ 3. Функціональний та особистий розподіл доходів в Україні.
3.1. Сутність та джерела формування доходів.
3.2. Диференціація доходів населення в Україні.
Висновки.
Список використаних джерел.
Додатки
Висновок

Фактори виробництва — блага, що потрібно придбати підприємству для забезпечення випуску інших благ — готової продукції. Основними факторами виробництва є земля (природні ресурси), праця, капітал та підприємницький хист.
Ринки факторів виробництва — це специфічні ринки, де попит формують підприємства, що споживають відповідні ресурси (фактори), а пропозицію формують домогосподарства — власники цих факторів. Ринки факторів виробництва являють собою ту сферу ринкових відносин, де в результаті взаємодії попиту та пропозиції формується ціна на працю, капітал і природні ресурси у формі заробітної плати, відсотка і ренти.
Фактори виробництва можна розділити на два види:
особистий чинник – працівники;
речовий фактор – засоби виробництва.
Для узгодженого функціонування факторів виробництва необхідно використовувати їх в правильних кількісних співвідношеннях. Необхідно знайти таке співвідношення цих чинників, яке дозволить отримати найбільшу вигоду з їх використання. Тобто, потрібно визначити таке поєднання чинників виробництва, при якому витрати підприємства були б мінімальними, а ефективність виробництва максимальною. Це поєднання постійно міняється в результаті зміни цін на фактори виробництва.
За факторами виробництва стоять певні групи людей: за "працею" – працівники, за "землею" – землевласники (приватник або держава), за "капіталом" – його власники, за "підприємницькою діяльністю" – організатори виробництва, управлінці. Кожна з груп претендує на певну частку в загальному доході: власник робочої сили отримує дохід у формі заробітної плати, власник землі – ренту, власник капіталу – процент, підприємець – прибуток від своєї підприємницької діяльності. Те, що є доходом для власника фактора виробництва, виступає як витрати для покупця (споживача) цього фактора.
Розподіл є ланкою взаємозв'язку між виробництвом і споживанням.
Функціональний розподіл доходів – це класифікація доходів, отриманих суб'єктами економіки відповідно видам ресурсів.
Він показує, яка частина доходів приходиться на заробітну плату – дохід від трудових ресурсів, ренту – дохід від природних ресурсів, відсоток – дохід від капіталу в і прибуток – дохід від використання підприємницької здатності.
На характер розподілу факторів виробництва впливають три групи чинників: закони, що регулюють розвиток продуктивних сил; економічні закони функціонування ринку; економічна роль держави.
Оптимальність розподілу та використання факторів виробництва залежить від органічного поєднання дії означених трьох чинників.
Закони поділу праці, спеціалізації та кооперації, концентрації виробництва визначають комбінацію факторів виробництва, яка повинна бути адаптивною до змін ринкової ситуації.
Об'єктивність дії законів поділу праці та ринкових законів створюють найбільш доцільну структуру розподілу факторів виробництва.
На сучасному етапі розвитку економіки до факторів розподілу економісти також відносять інформацію та державу, які радикально впливають на розподіл та перерозподіл доходів.
Аналіз функціонально-факторного розподілу дозволяє виявити частки доходу, що отримуються факторами в результаті їх участі в економічній діяльності.

Отзывы покупателей

Еще никто не оставил отзыв. Вы можете быть первым!