Курси Сервіс-Безлім
Кривий Ріг, Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків
англійська мова, польска мова, курси IT оператор ПК
СЕРТИФІКАТ

Viber Skype Tele +38(097)619 00 99

           
 

Курсы в Кривом Роге, польского, английского, компьютерные

Курсова робота Продуктивність праці персоналу ПАТ Криворіжхліб

(0/0)
  • Старая ціна: 0 грн.
  • Цена: 90 грн.
  • Остаток: 1од
  • Вага: 0 кг.
  • Артикул: 46451

Кількість:

+ -
Натисніть кнопку Оплата 24.
Вказуйте ПІП платника, а
E-mail в: Призначенні
 

* Є питання? Пишіть +380976190099 Viber
* Обробка запитів 1-3 години

Курсова робота Продуктивність праці персоналу ПАТ Криворіжхліб  за 2014 рік

Зміст
Вступ
Розділ 1. Теоретичні засади визначення продуктивності праці, її роль і місце в діяльності підприємства
1.1. Економічна сутність продуктивності праці, її роль і значення в діяльності підприємства
1.2. Фактори підвищення продуктивності праці
1.3. Резерви зростання продуктивності праці
1.4. Основні тенденції продуктивності праці на вітчизняних підприємствах
Розділ 2. Методологічні основи оцінки вимірювання, аналізу і планування продуктивності праці на підприємстві
2.1. Основні методи і показники вимірювання продуктивності праці
2.2. Методика аналізу продуктивності праці
2.3. Методика планування продуктивності праці за факторами її зростання
Розділ 3. Аналітична оцінка продуктивності праці у пат «криворіжхліб» та шляхи її підвищення
3.1. Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства
3.2. Аналіз продуктивності праці у ПАТ «Криворіжхліб»
3.3. Напрямки підвищення продуктивності праці та їх практична реалізація в умовах діяльності базового підприємства
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
Висновок

Отже продуктивність праці є важливим планово-економічним показником, що характеризує не тільки степінь використання трудових ресурсів на підприємстві, але й рівень ефективності всієї системи в цілому. Зростання продуктивності праці означає збільшення обсягу вироблених благ без збільшення трудозатрат. Зростання продуктивності праці забезпечує збільшення реального продукту й доходу, а тому воно є важливим показником економічного зростання країни.
На рівень продуктивності праці на підприємстві впливають рівень екстенсивного використання праці, інтенсивність праці та техніко-технологічний стан виробництва. Рівень екстенсивного використання праці показує ступінь її продуктивного використання та тривалість протягом робочого дня при незмінності інших характеристик. Інтенсивність праці характеризує ступінь її напруженості і визначається кількістю фізичної та розумової енергії людини, витраченої за одиницю часу. Джерелом зростання продуктивності праці, яке не має меж, є техніко-технологічне вдосконалення виробництва під дією науково-технічного прогресу.
Чим вище ступінь зайнятості персоналу, тим вище ефективність використання робочої сили, засобів виробництва і предметів праці, краще показники оборотності економічних ресурсів, обсягу продажів товарів і т.д. З цього випливає, що від ступеня зайнятості персоналу самим безпосереднім образом залежить рівень продуктивності на кожнім підприємстві.
При аналізі і плануванні продуктивності праці важливим завданням є виявлення і використання резервів її зростання, тобто конкретних можливостей підвищення продуктивності праці.
Завдяки таким чинникам як підвищення техніко-економічного рівня виробництва, удосконалення управління, організації виробництва та праці, можливо зменшити витрати на виробництво та збільшити обсяги виробництва.
Для найповнішого використання резервів зростання продуктивності праці на підприємствах розробляються та запроваджуються програми управління продуктивністю, які включають в себе такі етапи як оцінка досягнутого рівня продуктивності по підприємству в цілому і за окремими видами праці зокрема; пошук і аналіз резервів підвищення продуктивності на основі інформації, одержаної в ході оцінки; розробка плану використання резервів підвищення продуктивності праці, який повинен включати конкретні терміни і заходи по їх реалізації, передбачати фінансування витрат на ці заходи і очікуваний економічний ефект від їх впровадження, визначати відповідальних виконавців; розробка систем мотивації працівників до досягнення запланованого рівня продуктивності; контроль за реалізацією заходів, передбачених планом і всією програмою і регулювання їх виконання; вимірювання і оцінка реального впливу передбачуваних заходів на зростання продуктивності праці.
Проаналізувавши показники господарської діяльності ПАТ «Криворіжхліб» можна впевнено сказати що підприємство є прибутковим. Щомісячний чистий прибуток у 2014 році у середньому становив 434,5 тис.грн, а рентабельність склала 11,94%.
Продуктивність праці зросла на 5,07% порівняно з 2012 роком за рахунок організаційно-економічних факторів, а саме збільшення оборотності активів і підвищення заробітної плати, техніко-технологічний, а саме впровадження новітніх технологій та механізації та організаційно-економічних, а саме удосконалення форм організації виробництва.
Рівень і динаміка продуктивності праці продуктивності праці показали, що середньорічний виробіток збільшився у 2014 порівняно з 2012 лише на 3,38%. Аналіз показує, що продуктивність праці зросла за всіма показниками, але не однаковою мірою, у той час як витрати на виробництво одиниці продукції зменшились на 32%. Різниця продуктивності праці за 2012-2014 рр. пояснюється збільшенням питомої ваги робітників у загальній чисельності ПВП на 1,27%.
На випуск товарної продукції негативно вплинув такий показник, як тривалість робочого дня, отже за планування й організації виробництва необхідно обов’язково враховувати можливість із цілоденними, внутрішньо змінними, невиробничими втратами робочого часу.
Якщо розглядати шляхи поліпшення продуктивності праці на ПАТ «Криворіжхліб», то підприємство не у повну міру використовує свої резерви і необхідно щоб у процесі виробництва за цим слідкували та не втрачали можливості покращення роботи.
Для покращення дисципліни та використання робочого часу ефективніше можна запропонувати втілення на підприємстві гнучкого робочого графіку, де працівник може впливати на свій робочий графік, що забезпечить явки на роботу.
Після впровадження нової техніки та технології підприємство полішпило свої показники, але потрібно надалі краще планувати, адже продуктивність залежить не тільки від машинної праці, а й те як здійснений розподіл живої праці та сировини.
Враховуючи, що матеріальні витрати підприємства складають до 80% вартості товарної продукції, то доцільно було б знайти де закуповувати сировину та паливо по меншим цінам, не втрачаючи якості.

Отзывы покупателей

Еще никто не оставил отзыв. Вы можете быть первым!