Курси Сервіс-Безлім
Кривий Ріг, Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків
англійська мова, польска мова, курси IT оператор ПК
СЕРТИФІКАТ

Viber Skype Tele +38(097)619 00 99

           
 

Курсы в Кривом Роге, польского, английского, компьютерные

Курсова робота «Оцінка ефективності використання інвестицій», 2016 рік

(0/0)
  • Старая ціна: 0 грн.
  • Цена: 140 грн.
  • ✔ Є в наявності
  • Вага: 0 кг.
  • Артикул: CN1219

Кількість:

+ -
Натисніть кнопку Оплата 24.
Вказуйте ПІП платника, а
E-mail в: Призначенні
 

* Є питання? Пишіть +380976190099 Viber
* Обробка запитів 1-3 години
Зміст
Вступ.3
Розділ і. Теоретико-методичні основи фінансової оцінки ефективності інвестицій.6
1.1. Економічна сутність інвестицій.6
1.2. Сутність ефективності інвестицій.12
1.3. Методи оцінки інвестицій.17
Розділ іі. Аналіз ефективності інвестицій.28
2.1. Організаційно-економічна характеристика діяльності ПАТ «Інгулецький хлібозавод».28
2.2. Фінансовий аналіз діяльності ПАТ «Інгулецький хлібозавод».33
2.3. Оцінка ефективності інвестицій на ПАТ «Інгулецький хлібозавод».44
2.4. Проблеми та шляхи вирішення функціонування ПАТ «Інгулецький хлібозавод».49
Висновки.55
Список використаних джерел.60
Додатки
Висновок
ВИСНОВКИ

В період радикальних змін, виникнення нових соціально-економічних відносин та організаційно-правових форм важливе місце займає проблема виживання та розвитку промислових підприємств. Реформування економіки супроводжується науковими дослідженнями та розробками теоретичного характеру. Важливою кореневою проблемою є за допомогою використання інвестицій в різних її формах створити такі системи виробництва, які зможуть зрушити з «мертвої» точки розвиток підприємства.
Інвестиції — це всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток або досягається соціальний ефект.
Реалізація інвестицій направлена на ріст ефективності виробництва, підвищення конкурентоспроможності підприємства та продукції, а також на покращення платоспроможності. Інвестиційна діяльність являє собою здійснення витрат у поточний період, що передбачає набуття суб'єктом інвестування певних інвестиційних об'єктів, використання яких дозволяє отримати вигоди у майбутньому.
В основному інвестиції поділяються на реальні та фінансові. До основних переваг фінансових інвестицій належить: висока ліквідність, проста керованість; до переваг реальних інвестицій: низький ступінь ризику, сильний інфляційний захист. Щодо інвестицій в основний капітал було виділено, що це капітальні інвестиції, які передбачають придбання будинків, споруд, інших основних фондів і нематеріальних активів, які підлягають амортизації.
Проте не всі інвестиції доцільно реалізовувати, тому важливим моментом є визначення ефективності інвестицій, яка знаходиться шляхом розробки інвестиційного проекту. Основне правило при визначенні ефективності інвестицій це те що сума всіх доходів пов’язаною із реалізацією певного інвестиційного проекту повинна перевищувати суму інвестиційних витрат. Також необхідно враховувати концепцію вартості грошей у часі. Вона полягає в тому, що вартість певної суми грошей в інвестиційному процесі є функцією виникнення певних грошових доходів і витрат у часі. Кожна гривня, отримана сьогодні, коштує більше, ніж гривня, яку інвестор може отримати в інвестиційному процесі у будь-якому інтервалі часу наступного періоду.
Потрібно враховувати фактори, що впливають на ефективність інвестицій на макрорівні, регіональному рівні та рівні підприємства. Знання факторів, механізм їх впливу на інвестиційну діяльність та ефективність інвестицій мають важливе наукове і практичне значення і в першу чергу для управління інвестиційною діяльністю на будь-якому рівні.
Щоб визначити чи варто реалізовувати певний інвестиційний проект розраховують такі показники: (NPV, Net Present Value), коефіцієнт вигоди-витрати (ВСR), внутрішня норма доходності (IRR, Internal Rate of Return), дисконтований період окупності інвестиції (DPP, Discounted Payback Period), еквівалентний ануїтет (ЕА), індекс рентабельності інвестиції (РІ, Profitability index), строк окупності інвестиції (РР, Payback Period); коефіцієнт рентабельності інвестиційного проекту(АRR, Accounting Rate of Return).
Використання показників оцінки інвестиційних проектів дозволяє визначити ефективність вкладення коштів в інвестиції. Ми розглянули як статистичні, так і динамічні методи оцінки, на практиці, перші підходять для відображення загальної характеристики об'єкта, тоді як динамічні дозволяють більш точно оцінити параметри інвестиції. Показники дають більшою мірою фінансовий опис життя інвестиції і не розкривають причинно-наслідкових зв'язків з одержуваними доходами (складно оцінити венчурні проекти і стартапи). У той же час, простота розрахунків коефіцієнтів дозволяє вже на першому етапі аналізу виключити нерентабельні проекти. 
Проте однією з проблем визначення ефективності інвестицій є визначення вихідних даних для розрахунків. Адже цей процес пов'язаний зі значними витратами оскільки потрібно визначити який показник буде взято за критерій, а який буде нести лише додаткову інформацію або ігноруватися.
У другому розділі було надано організаційно-економічну характеристику підприємства ПАТ «Інгулецький хлібозавод», проведено аналіз його бухгалтерської звітності підприємства за допомогою якого було визначено, що стан підприємства є незадовільним. Також провівши аналіз показників ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності, спостерігаємо неоптимальну структуру оборотних коштів. В періоді з 2014 по 2016 роки на підприємстві оборотні активи збільшились більшою мірою ніж необоротні, за рахунок отримання кредитів. Показники ліквідності є досить низькими, що свідчить про неплатоспроможність. Коефіцієнти оборотності свідчать, що швидкість обороту капіталу, оборотних засобів, заборгованості є досить низькою. Тобто підприємству має досить великий операційний цикл, що зменшує кредитоспроможність підприємства. Результати розрахунку показників рентабельності свідчить що в 2015-2016 роках підприємство взагалі не отримувало прибуток. Отже, здійснивши аналіз фінансово-економічних показників ПАТ «Інгулецький хлібозавод», можна стверджувати що дане підприємство є не прибутковим і не має значних перспективи для подальшого розвитку та модернізації.
Для того щоб підвищити рівень дохідності ПАТ «Інгулецький хлібозавод» розробив інвестиційний проект щодо здійснення інвестицій в основний капітал. Провівши експрес оцінку інвестиційного проекту можна зробити висновок, що реалізація даних інвестицій є доцільним для забезпечення платоспроможності підприємства та підвищення ефективності виробництва. 
Проект є інвестиційно привабливим оскільки період його окупності є меншим ніж повний термін амортизації обладнання, а також менший ніж строк реалізації інвестиційного проекту. Також чиста поточна вартість та рентабельність капіталу більше нуля, що свідчить про ефективність залучення інвестицій оскільки вони приноситимуть прибуток. Також внутрішня норма прибутковості вище ніж середньозважена вартість капіталу, тобто витрати на залучення додаткових джерел для здійснення інвестицій не перевищуватимуть прибуткові надходження протягом інвестиційного періоду.
На даний момент підприємство ПАТ «Інгулецький хлібозавод» знаходиться у скрутному фінансовому становищі, пов’язаного з підвищенням конкуренції, старінням матеріально-технічної бази, нерозумної податкової політики держави. Це проявляється у зниженні майже усіх основних показників діяльності підприємства, спадає випуск реалізованої продукції, підвищується собівартість, зменшується фондовіддача, продуктивність праці.
До найбільш важливих засобів покращення фінансового стану підприємства можна віднести: збільшення випуску конкурентоспроможної продукції, продукції яка користується попитом, зниження її собівартості та збільшення виручки на гривню продаж. А ріст реалізації продукції пов'язаний з розширенням платоспроможного попиту на якісну вітчизняну продукцію у результаті збільшення заробітної плати, пенсій, стипендій, обмеження та регулювання імпорту в інтересах української економіки, стимулювання капітальних вкладень на технічне переоснащення, реконструкцію, модернізацію підприємств, інновацій; вдосконалення структури експорту, тобто зниження в ньому долі сировини та підвищення долі готової продукції; збільшення замовлень на регіональних та міжрегіональних рівнях.
ПАТ «Інгулецький хлібозавод» на даний момент є не досить конкурентоспроможним підприємством. Причиною цього є низька якість та висока собівартість продукції, що виготовляється. Низька якість продукції пов’язана з застарілою технічною базою виробництва та недосконалою технологією випікання хлібобулочних виробів. Також підприємство є неплатоспроможним про що свідчили показники ліквідності і для її відновлення потрібні конкретні заходи, що наведені далі.
Для покращення стану підприємства, керівництво вирішило покращити асортимент та якість своєї продукції, випустивши серію нового унікального виду хліба та булочок, вирішивши таким чином проблему конкурентоспроможності продукції. Це хліб «Новий», який характеризується зниженою калорійністю, хліб «Слов’янський», який має в своєму складі йод, хліб «Хлібці докторські нові». 
Також були знайдені основні заходи по підвищенню платоспроможності підприємства шляхом зміни складу керівників підприємства та стилю управління; оптимізація дебіторської заборгованості, зниження витрат підприємства; обґрунтування необхідної чисельності персоналу; продаж зайвого устаткування, матеріалів і залишків товарів; запровадження прогресивної технології, механізації та автоматизації виробництва; удосконалення організації праці; проведення капітального ремонту, модернізації основних фондів, заміни застарілого устаткування.

Отзывы покупателей

Еще никто не оставил отзыв. Вы можете быть первым!