Курси Сервіс-Безлім
Кривий Ріг, Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків
англійська мова, польска мова, курси IT оператор ПК
СЕРТИФІКАТ

Viber Skype Tele +38(097)619 00 99

           
 

Курсы в Кривом Роге, польского, английского, компьютерные

Курсова робота Основні засоби

(0/0)
  • Старая ціна: 0 грн.
  • Цена: 90 грн.
  • ✔ Є в наявності
  • Вага: 0 кг.
  • Артикул: 45032

Кількість:

+ -
Натисніть кнопку Оплата 24.
Вказуйте ПІП платника, а
E-mail в: Призначенні
 

* Є питання? Пишіть +380976190099 Viber
* Обробка запитів 1-3 години

Зміст

Вступ 6
1. Теоретичні основи обліку основних засобів 8
1.1. Економічна сутність основних засобів та їх класифікація 8
1.2. Нормативне регулювання обліку основних засобів 22
2. Стан обліку основних засобів 31
2.1. Загальні відомості про підприємство 31
2.2. Первинний облік основних засобів 36
2.3. Аналітичний і синтетичний облік основних засобів 40
2.4. Організація обліку амортизації і витрат, пов'язаних з ремонтом та поліпшенням основних засобів 48
3. Шляхи вдосконалення обліку основних засобів 59
Висновки 79
Список використаних джерел 82

Висновок

За результатами проведеного дослідження можна зробити наступні висновки.
1. Основні засоби - це вартісно виражені ресурси, які утримуються суб'єктом господарювання з метою використання в процесі виробництва, постачання товарів і послуг, надання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних чи соціально-культурних функцій, очікуваний строк експлуатації яких становить не менше одного року чи визначається межами операційного циклу понад один рік, вартість яких зменшується в процесі використання. Отже, поняття основних засобів є дискусійним, проте воно має охоплювати зазначені характеристики і бути чітко унормованим, відокремленим від суміжних понять.
2. Дослідження проводились на матеріалах ТОВ «Серединецьке».
Дане господарство спеціалізується на наданні послуг, і технічно обслуговує господарства агровідділу, щодо забезпечення усього спектру сільськогосподарських робіт.
Досліджуване підприємство протягом перших двох років досліджуваного періоду було прибутковим, однак прибутки його не великі. Останній же досліджуваний рік підприємство завершило із збитками в сумі 50 734 тис. грн.. причиною цього стло стрімке зростання фінансових витрат.
3. В досліджуваному підприємстві прослідковується чітка тенденція до збільшення вартості основних засобів.
При цьому основні засоби мають знос 32,9 відсотка, що є досить непоганим показником для сільськогосподарських підприємств.
Найбільшу питому вагу в структурі основних засобів займають машини і обладнання – 85 %, на транспортні засоби припадає 10 % а на будинки і споруди – 5 %.
На підприємстві є основні засоби на суму 1015 тис.грн., які повністю замортизовані, та 2856 тис.грн. основних засобів, що перебувають на консервації та реконструкції.
4. Облік основних засобів на досліджуваному підприємстві вцілому поставлений непогано у відповідності до чинного законодавства.
5. Інформація з первинних документів заноситься до загальної бази даних і після опрацювання в якості вихідних форм отримують відомість наявності та руху основних засобів (у формі обігового балансу) яка може бути виведена на друк як в цілому по підприємству так і в розрізі закріпленості за окремими підрозділами.
6. Кореспонденція рахунків виконується без порушення вимог чинного законодавства і повністю співпадає з типовою.
7. Облік на підприємстві комп’ютеризовано за допомогою 1 С «Підприємство» версії 7.7.
8. Вдосконалення обліку основних засобів на досліджуваному підприємстві вбачаємо в проведенні наступних заходів.
По-перше – запровадити спеціалізовані форми первинних документів з оформлення основних засобів передбачені для сільськогосподарських підприємств які запроваджені Методичними рекомендаціями щодо застосування спеціалізованих форм первинних документів затвердженими наказом Мінагрополітики України “27” вересня 2007 року № 701
По-друге – нами запропоновано варіант графіку документообороту в частині обліку основних засобів. та підприємстві необхідно добитися дотримання графіку документообороту, адже сама наявність даного документу ще не гарантує його дотримання.
По-третє – пропонуємо внести зміни до визначення ліквідаційної вартості, виклавши його у такій редакції: ліквідаційна вартість - теперішня (поточна) сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов'язаних з продажем (ліквідацією).

Отзывы покупателей

Еще никто не оставил отзыв. Вы можете быть первым!