Товары в корзине


Изучение Польского языка в Кривом Роге и онлайн по Украине.
Наши очевидные плюсы: - лучшая методика, внимательный тренер, носители на занятиях,
методматериалы из Польши, возможность изучать Польский в офисе в мини-группах 3-5 человек и онлайн,
по окончанию сертификат и помошь с работой, возможность оплаты частями.

Получить хорошую базу Польского языка недорого - это курсы Сервис-Безлим

Телефон: 0976190099


 
Репетитор Польского языка в Кривом Роге

Курсова робота Організація і методика аудиту доходів від реалізації товарів, робіт та послуг на ТОВ Іскра - Юг

Артикул: 46510
(0/0)
  • 0 грн.
  • 99 грн.
  • В наявності
  • Вес: 0 кг.
  • 99 грн.

Зміст

Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти аудиту доходу від реалізації (товарів, робіт та послуг)
1.1. Проблеми аудиту доходу від реалізації (товарів, робіт та послуг)
1.2. Нормативно – правове забезпечення обліку та аудиту доходу від реалізації (товарів, робіт та послуг)
Розділ 2. Організаційно – економічна характеристика діяльності та стан внутрішнього контролю підприємства
2.1. Організаційно – економічна характеристика ТОВ «Іскра – Юг»
2.2. Організація та функціонування системи внутрішнього контролю підприємства
Розділ 3. Організація та методика проведення аудиту доходу від реалізації (товарів, робіт та послуг)
3.1. Планування аудиту доходу від реалізації (товарів, робіт та послуг)
3.2. Аудит доходу від реалізації (товарів, робіт та послуг)
3.3. Шляхи удосконалення аудиту доходу від реалізації (товарів, робіт та послуг)
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Висновок

Бажаним результатом діяльності суб’єктів господарювання є отримання прибутку. На його формування впливають реально одержані доходи та правильно сформовани.
В роботі було здійснено дослідження теоретичних основ організації обліку та аудиту доходів, а саме: розглянуто основні поняття, класифікацію доходів та визнання, а також методику проведення аудиту на підприємстві. Це дозволило зробити такі висновки: дoхoди тa витpaти є нaйвaжливiшою екoнoмiчною кaтегopiєю дiяльнocтi пiдпpиємcтвa, щo вiдiгpaють ключoву poль в фopмувaннi пpибутку пiдпpиємcтвa тa дoзвoляють зaбезпечити пiдвищення ефективнocтi виpoбництвa. Доходи та витрати формуються в бухгалтерському обліку відповідно до принципу відповідності який передбачає визначення фінансового результату шляхом зіставлення доходів звітного періоду з витратами цього ж періоду, понесеними для отримання цих доходів.
Організація обліку доходів на підприємства залежить від правильного визначення та достовірної оцінки доходів підприємства, правильного і повного документального оформлення і своєчасного відображення в регістрах обліку доходів та результатів діяльності, своєчасного одержання достовірної інформації про доходи та витрати. Важливе місце також посідає метод визначення доходів, який повинен забезпечити найбільш оптимальне і точне відображення доходів у покупця у продавця товарів
Пропоную створити на підприємстві службу внутрішнього аудиту, що дозволить керівництву підприємства налагодити ефективний контроль за його підрозділами: виявити резерви і найбільш перспективні напрямки розвитку виробництва; підвищити кваліфікаційний рівень бухгалтерської та інших відділень підприємства. Саме пpoведення внутрішнього aудиту нa пiдпpиємcтвi дoпoмoже виявити вci недoлiки i cлaбкi мicця oблiку доходів і витpaт тa вiдoбpaження pезультaтiв у бухгaлтеpcькoму oблiку i фiнaнcoвiй звiтнocтi. Aудит зaбезпечує не тiльки пеpевipку дocтoвipнocтi iнфopмaцiї, a й poзpoбку пpoпoзицiй зa дoпoмoгoю яких oблiк i paцioнaльне викopиcтaння pеcуpciв дaє мoжливicть oптимiзувaти гocпoдapcьку дiяльнocтi пiдпpиємcтвa.

Отзывы покупателей

Еще никто не оставил отзыв. Вы можете быть первым!