Курси Сервіс-Безлім
Кривий Ріг, Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків
англійська мова, польска мова, курси IT оператор ПК
СЕРТИФІКАТ

Viber Skype Tele +38(097)619 00 99

           
 

Курсы в Кривом Роге, польского, английского, компьютерные

Курсова робота Організація фінансового обліку в Україні

(0/0)
  • Старая ціна: 0 грн.
  • Цена: 90 грн.
  • ✔ Є в наявності
  • Вага: 0 кг.
  • Артикул: 45695

Кількість:

+ -
Натисніть кнопку Оплата 24.
Вказуйте ПІП платника, а
E-mail в: Призначенні
 

* Є питання? Пишіть +380976190099 Viber
* Обробка запитів 1-3 години

Зміст

Вступ. 3
1. Місце та значення фінансового обліку в управлінні діяльністю підприємства. 6
2. Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановки обліку на «ФОЗЗІ – ФУД».15
3. Правове регулювання обліку в Україні. 28
4. Організація фінансового обліку на підприємстві.35
5. Характеристика форм бухгалтерського обліку, їх переваги та недоліки. 41
Висновки та пропозиції. 48
Список використаних джерел. 51
Додатки. 55

Висновок

В результаті написання курсової роботи обґрунтувано теоретичні і методичні положення, а також розроблені практичні рекомендації щодо удосконалення організація фінансового обліку в Україні.
Зокрема, для досягнення мети в роботі вирішені такі задачі:
1. Досліджено місце та значення фінансового обліку в управлінні діяльністю підприємства. Зокрема встановлено, що фінансовий облік є важливою складовою загальної інформаційної системи підприємства, яка дає можливість визначати його фінансовий стан, позитивні чи негативні сторони діяльності в цілому.
Завданням фінансового обліку є досягнення максимальної інформованості, для чого існують усі передумови: формування ринкового середовища, наявність наукового та кадрового потенціалу, порозуміння більшості науковців щодо поділу системи обліку на дві підсистеми, інтеграція в світове економічне співтовариство, функціонування економіки за законами капіталістичного ладу, усвідомлення необхідності інтернаціоналізації обліку. Проте трансформація суспільства здійснюється дуже повільно, що об’єктивно стримує економічні перетворення.
2. Охарактеризовано фінансово-господарську діяльність та постановку обліку на Товаристві з обмеженою відповідальністю «ФОЗЗІ-ФУД». Зокрема, на основі фінансової звітності у складі балансу (додаток Б), Звіту про фінансові результати (додаток В), Звіту про рух грошових коштів (додаток Г), Звіту про власний капітал (додаток Д), розраховані основні показники фінансово- господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОЗЗІ – ФУД».
Проведений аналіз основних показників Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОЗЗІ-ФУД» свідчить про стабільну роботу підприємства з позитивною динамікою росту.

3. Досліджено правове регулювання обліку в Україні та порядок організації фінансового обліку на Товаристві з обмеженою відповідальністю «ФОЗЗІ-ФУД».
Зокрема, запропоновані такі кроки в плані поліпшення обліку :
1) провести на рівні Міністерства фінансів України повну інвентаризацію всіх нормативно-правових актів України, пов’язаних із обліком з метою виявлення дублювання й неузгодження положень цих актів та неврегульованих ситуацій;
2) систематизувати законодавчі акти та нормативні документи, що стосуються питань ведення обліку, у Бухгалтерському кодексі України.
3) головним бухгалтерам, контролерам-ревізорам, аудиторам, науковцям, що постійно працюють із нормативно-правовими актами України, які стосуються обліку та аудиту, проводити робочі нотатки виявлених ними суперечностей, неув’язок згаданих вище актів та висловлювати свої висновки і пропозиції у фахових бухгалтерських виданнях, конференціях з проблемних питань обліку.
Проаналізувавши нормативно-правове регулювання фінасового обліку в Україні можна говорити, що в Україні закладені правові основи нормативно-правової системи забезпечення бухгалтерського обліку, які дають змогу підприємствам самостійно вирішувати питання стосовно його ведення.
4. Охарактирозовано організацію фінансового обліку на Товаристві з обмеженою відповідальністю «ФОЗЗІ-ФУД». Зокрема, проведений аналіз організації та ведення бухгалтерського обліку на Товаристві з обмеженою відповідальністю «ФОЗЗІ – ФУД».
5. Охарактеризовано форми бухгалтерського обліку, виявлено їх переваги та недоліки. Товариство з обмеженою відповідальністю «ФОЗЗІ – ФУД» користується журнально – ордерною формою обліку. Журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку є найбільш прогресивною серед інших форм обліку. Великій обсяг економічної інформації, який постійно збільшується, потребує подальшого вдосконалення облікової роботи. В умовах ручної обробки знижується якість інформації, продовжуються строки її опрацювання.
На сучасному етапі удосконаленню і поліпшенню якості економічної інформації сприяє використання засобів обчислювальної техніки для обробки облікової інформації. В нашій країні проходить масове переобладнання бази обчислювальної техніки на основі IBM-сумісних комп’ютерів.
Основне завдання сьогодні – це раціональне застосування персональних комп’ютерів для автоматизації бухгалтерського обліку. Розробкою і створенням систем автоматизації бухгалтерського обліку на основі ПЕОМ займається велика кількість спеціалізованих фірм.

Отзывы покупателей

Еще никто не оставил отзыв. Вы можете быть первым!