Мовні курси, курсові, інше

Курсова робота Методика вивчення драматичних творів на прикладі п’єси Миколи Куліша Мина Мазайло

(4.5/1)
  • Старая ціна: 0 грн.
  • Цена: 50 грн.
  • ✔ Є в наявності
  • Вага: 0 кг.
  • Артикул: 35969

Кількість:

+ -* Обробка в порядку черги 1-3 години
* Лишились питання? +380976190099 Viber

Зміст
Вступ.2
Розділ 1. Методичні засади вивчення п’єси миколи куліша «мина мазайло».5
1.1. Історія написання та дослідження пєси «Мина Мазайло».5
1.2. Місце твоу в чинних шкільних програмах з української літератури.18
1.3. Методика опрацювання драматичних творів у школі.25
Розділ 2. Методична модель вивчення драматичного твору у старшій школі.30
2.1. Конспект уроку з української літератури на тему: «Микола Куліш.Сатирична комедія “Мина Мазайло”. Художнє відтворення проблеми українізації в 20-х роках. Актуальність п’єси у наш час.».30
Висновки.38
Список використаних джерел.40
Додатки.
Висновок

Здебільшого у драматичних творах письменники змальовують людину в найгостріших життєвих ситуаціях. Конфлікт, що лежить в основі сюжету п'єси, має соціальний, психологічний чи побутовий характер. Ним зумовлюються розвиток сюжету, групування персонажів, вчинки героїв твору. Цим і цікаві драматичні твори учням. Читачі творів, вони можуть спостерігати, як швидко змінюються сцени, поведінка героїв.
У драматичному творі конфлікт далеко напруженіший, гостріший, ніж у творах епічного жанру: п'єса вимагає стислості у змалюванні явищ життя, динамічного розвитку дії. Безпосереднім виявом її конфлікту є наскрізна її дія і лінія контрдії. Учні повинні з'ясувати, як у п'єсі розгортається основна дія і які головні етапи її розвитку, заради чого ведеться боротьба між окремими героями твору, як групуються дійові особи.
Н.І.Падалка та В.І.Цимбалюк розглядали детально особливості драматичного способу відображення дійсності, оскільки саме вони й визначають специфіку вивчення драматичних творів у школі. «На суттєву ознаку драматичного роду вказує сам термін «драма», що походить від грец. «агата» (дія, дійство). Спираючись на це первісне значення терміна і враховуючи багатовіковий досвід розвитку драми, можемо сказати, що визначальною особливістю драматичного роду є відображення життя як безпосередньої дії, художнє відтворення безпосередньо діючої людини. При цьому дія виступає як така, що відбувається зараз, у теперішньому часі. Своєрідна позиція і авторського «я» по відношенню до зображуваної дійсності: у ліриці особистість автора – на першому плані; в епосі – на другому (в авторському тексті); у драмі авторське «я» майже зникає, тут діють самі персонажі» [8. – c.13]
Під час написання курсової роботи було виконано основні завдання дослідження:
- відбулося ознайомитись із науковою літературою, яка присвячена проблемі;
- проведено дослідження драматичних творів із метою виявлення ефективних методів їх засвоєння;
- визначити особливості аналізу драматичних творів;
- наведено приклад уроку з української літератури (вивчення драматичних творів);
Спостереження над особливостями вивчення драматичних творів дають підстави твердити :
- драматичні твори – цікавий матеріал для літературного дослідження;
- робота учнів над драматичним твором вимагає врахування специфіки жанру, особливостей сприймання його учнями, а також тих дидактичних вимог, що ставляться до вивчення літератури. Тільки на цій основі можна забезпечити високу результативність уроків, на яких учні осмислюють драматичний твір;
- у драматичних творах авторські пояснення зводяться до скупих ремарок, які адресуються акторам;
- у п'єсі відсуваються на задній план описові способи зображення героїв;
- Микола Куліш - драматург, творчість якого відкрила нові напрямки в розвитку світового драматичного мистецтва XX і XXI століть. Це митець великого масштабу і філософської глибини, який потребує сучасного прочитання і відповідного осмислення.
- дійові особі п'єси характеризуються на основі їх мови;
- мові українських драматургів властива естетична обробка, простота; у синтаксисі немає примітивізму, незграбності;
- мова творів насичена художніми засобами, які надають їй барвистості й ніжності;
- зібраний нами матеріал може стати в пригоді вчителеві-словеснику на уроках української літератури, засіданнях літературних гуртків, під час проведення свят та конференцій;

Отзывы покупателей

Еще никто не оставил отзыв. Вы можете быть первым!