Обрати курси, замовити сайт, рекламу...

Курсова робота «Інфляція та проблеми сталості національної грошової системи»,

(4.8/5)
  • Старая ціна: 50 грн.
  • Цена: 50 грн.
  • ✔ Є в наявності
  • Вага: 0 кг.
  • Артикул: 42601
Натисніть кнопку для Онлайн оплати:
*Вказуйте: Артикул + пошту або Viber для отримання замовлення!
Зміст
Вступ 3
Розділ 1. Сутність інфляції та грошової системи 5
1.1. Інфляція як економічне явище, види, джерела, наслідки 5
1.2. Сутність та структура грошової системи 9
1.3. Стійкість грошового обігу та етапи інфляції 11
1.4. Грошові реформи 13
Розділ 2. Аналіз інфляційних процесів в україні та за кордоном 16
2.1. Сучасний стан інфляційних процесів в Україні 16
2.2. Світовий досвід антиінфляційної політики держави 19
Розділ 3. Шляхи подолання інфляційних процесів та забезпечення сталості національної грошової системи 26
3.1. Механізми подолання інфляційних процесів в Україні 26
3.2. Напрямки удосконалення монетарної політики України в сучасних умовах 30
Висновки 34
Список використаних джерел 36
Висновок
В даному курсовому проекті було досліджено сучасний стан та особливості розвитку діяльності Центрального банку та проведення ним грошово-кредитної політики, здійснено аналіз та оцінку зарубіжної практики.
У межах теми дослідження: “Інфляція та проблеми сталості національної грошової системи” проведено аналіз теоретичної бази, аналіз сучасного стану практичного вирішення проблеми на прикладі української та світової практики, наведено механізми подолання інфляційних процесів та напрямки удосконалення монетарної політики України.
Інфляція - надзвичайно складне соціально-економічне явище, що виявляється в тривалому і швидкому знеціненні грошей внаслідок надмірного зростання їх маси в обороті. Основною формою інфляції є тривале і швидке зростання цін, додатковими формами її є тривалий дефіцит товарів і послуг та девальвація національних грошей. За визначенням доктора економічних наук, професора Базилевича В.Д.: “Інфляція – це стійке і відчутне зростання рівня цін, яке виникло внаслідок того, що значна частина грошової маси виявилась не
забезпеченою економічними благами”.
Грошова реформа є складовим елементом антиінфляційної політики і спрямовується на усунення наслідків інфляції в грошовій сфері і створення монетарних та економічних передумов для стабілізації грошей.
Сучасна інфляція – це інфляція другої половини ХХ – початку ХХІ ст., характерною ознакою якої є її хронічний характер. В останні часи практично не було дефляції (стійкого та тривалого зниження рівня цін), а загальний рівень цін щорічно зростав у всіх без винятку країнах. 
Інфляція впливає на всі сфери людського життя. Особливо відчувають цей вплив населення та підприємства країни. Інфляційний ризик – це ризик того, що під час зростання інфляції одержувані грошові доходи знецінюються з погляду реальної купівельної спроможності швидше, ніж зростають. У таких умовах усі несуть реальні втрати. 
Не лише населення і підприємства, а й держава зацікавлені у зниженні можливих втрат, пов'язаних з ризиком зростання інфляції. На думку переважної більшості вітчизняних економістів є вже розроблені і запропоновані методи боротьби з інфляцією, на які варто звернути увагу, а саме адміністративні і економічні. 
Адміністративні методи – це встановлення державою обмежень на підвищення цін та контроль за доходами. 
Економічні методи впливають на інфляцію попиту та інфляцію витрат. Їх поділяють на дві групи. 
Перша група – сукупність заходів антимонопольної політики, друга – це заходи, які сприяють зменшенню витрат виробництва, податків на бізнес, імпортного мита на ввезені засоби виробництва та стимулювання технічного прогресу. 
На нашу думку, інфляційні процеси могли б бути контрольованими, якби діяла довгострокова антиінфляційна програма, яка б включала заходи, що стримували б інфляцію, а саме: 
– викорінення структурних перекосів; 
– реальна конверсія військово-промислового комплексу; 
– ліквідація збиткових підприємств; 
– ліквідація дефіциту державного бюджету; 
– розвиток ринку платних послуг; 
– зниження ліквідності грошових заощаджень населення і їх поточних доходів шляхом підвищення відсотків на депозити; 
– активне залучення до ринкового обороту нетрадиційних товарів (нерухомості, цінних паперів). 
Дана програма розроблена і запропонована вченими-економістами, але окремі її положення продовжують залишатися лише деклараціями.

Отзывы покупателей

Еще никто не оставил отзыв. Вы можете быть первым!