Курси Сервіс-Безлім
Кривий Ріг, Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків
англійська мова, польска мова, курси IT оператор ПК
СЕРТИФІКАТ

Viber Skype Tele +38(097)619 00 99

           
 

Курсы в Кривом Роге, польского, английского, компьютерные

Курсова робота Фінансовий аналіз дебіторської заборгованості

(2.5/3)
  • Старая ціна: 0 грн.
  • Цена: 90 грн.
  • ✔ Є в наявності
  • Вага: 0 кг.
  • Артикул: CN243

Кількість:

+ -
Натисніть кнопку Оплата 24.
Вказуйте ПІП платника, а
E-mail в: Призначенні
 

* Є питання? Пишіть +380976190099 Viber
* Обробка запитів 1-3 години

Зміст
Вступ 3
Розділ 1. Дебіторська заборгованість як економічна категорія 5
1.1. Економічна сутність, склад, класифікація та структура дебіторської заборгованості 5
1.2. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства 9
1.3. Методика аналізу дебіторської заборгованості 11
Розділ 2. Фінансовий аналіз дебіторської заборгованості підприємтсва пат «півнгзк» 15
2.1. Загальна характеристика підприємства ПАТ «ПівнГЗК» 15
2.2. Характеристика фінансового стану підприємства ПАТ «ПівнГЗК» 18
2.3. Аналіз та оцінка дебіторської заборгованості на підприємстві ПАТ «ПівнГЗК» за 2011-2013 рр. 22
Розділ 3. Шляхи оптимізації дебіторської заборгованості на підприємстві пат «півнгзк» 28
3.1. Методи управління та оптимізації дебіторської заборгованості на підприємстві 28
3.2. Шляхи оптимізації дебіторської заборгованості на підприємстві ПАТ «ПівнГЗК» 31
Висновки 33
Список використаних джерел 35
Висновок

Формування ринкових відносин в Україні характеризується значним уповільненням платіжного обігу, що спричиняє збільшення дебіторської заборгованості. У зв’язку з цим, завданням фінансового менеджменту є ефективне управління дебіторською заборгованістю. Політика управління дебіторською заборгованістю являє собою частину загальної політики управління оборотними активами і маркетингової політики підприємства, направленої на розширення об’ємів реалізації продукції і полягає в оптимізації загального розміру цієї заборгованості і забезпеченні своєчасної її інкасації. Забезпечення оптимального обсягу дебіторської заборгованості та її частки у структурі оборотних активів підприємства є актуальною проблемою для всіх підприємств, незалежно від форм власності, від їх величини тощо, адже через управління нею можна впливати на обсяг прибутку підприємства, його ліквідність та платоспроможність, а відповідно і на ризики, що з ними пов’язані.
Дослідивши поняття дебіторської заборгованості підприємства можна зробити висновки про різноманітність підходів. Провівши аналіз визначень даної категорії різними науковцями можна зробити висновок, що всі вони так чи інакше розкривають її сутність або частину.
Аналіз економічної літератури показав, що існує широкий спектр видів дебіторської заборгованості, тому можна стверджувати про те, що класифікація займає важливе місце в системі аналізу даного питання.
Наведені в другому розділі основні фінансово-економічні показники діяльності підприємства ПАТ «ПівнГЗК» свідчать про те, що дане підприємство є прибутковим, адже чистий прибуток у 2013 році зріс на 12,6% порівняно з 2012 роком. Спостерігається зменшення власного капіталу на 6,7% у 2013 році, що пов’язано з підвищенням обсягів залучених коштів. Зменшилась середньооблікова чисельність працівників у 2013 році, що спричинено економічною кризою у Україні.
Також в ході курсової роботи за допомогою системи показників було проаналізовано фінансовий стан підприємства ПАТ «ПівнГЗК», який за 2011-2013 рр. характеризується як нормальний.
Детальний аналіз дебіторської заборгованості, який проводився за наданою методикою показав, що на підприємстві спостерігається збільшення суми даного показника, де найбільшу частку в структурі займає заборгованість за товари, роботи, послуги в межах 63,5-83,8%. Дане явище є негативним в діяльності будь-якого підприємства.
Даний факт на підприємстві спричинив ряд недоліків та проблем, а саме: відсутність достовірної інформації про терміни погашення зобов’язань компаніями-дебіторами, відсутність оцінки кредитоспроможності покупців та нерегламентована робота з простроченою заборгованістю. Тому в 3 розділі було запропоновано певні методи, які могли б лягти в основу політики управління заборгованістю, що дозволить підприємству уникнути збитків пов'язаних із списанням безнадійної до стягнення дебіторської заборгованості, підвищити ефективність розрахунків, що в цілому позитивно вплине на фінансовий стан.

Отзывы покупателей

Еще никто не оставил отзыв. Вы можете быть первым!