Обрати курси, замовити сайт, рекламу...

Курсова робота Бізнес-план дільниці з виготовлення трикотажних кофтинок

(0/0)
  • Старая ціна: 0 грн.
  • Цена: 2 448 грн.
  • Остаток: 1од
  • Вага: 0 кг.
  • Артикул: 46782
Натисніть кнопку для Онлайн оплати:
*Вказуйте: Артикул + пошту або Viber для отримання замовлення!

Курсова робота Бізнес-план дільниці з виготовлення трикотажних кофтинок  за 2012 рік

Зміст
Вступ.4
1. Характеристика продукції.5
1.1. Характеристика підприємства, цеху.5
1.2. Технічний опис та призначення виробленої продукції.7
2. Стимулювання збуту.10
3. План виробництва.14
3.1. Натуральні показники виробничої програми.14
3.2. Розрахунок трудомісткості річного плану.15
3.3. Розрахунок необхідної кількості обладнання.16
3.4. Розрахунок виробничої потужності дільниці, визначення відхилень.19
3.5. Розрахунок потреби в оборотних коштах.21
4. Організаційний план.23
4.1. Розрахунок чисельності персоналу за категоріями.23
4.2. Штатний розклад працюючих дільниці. 26
4.3. Розрахунок коштів на оплату праці.27
4.4. Розрахунок показників продуктивності праці.30
5. Фінансовий план.32
5.1. Планування собівартості продукції.32
5.2. Планування ціни, прибутку та рентабельності.37
5.3. Вартісні показники виробничої програми.38
Висновки.39
Список літератури. 40
Висновок

В даній курсовій роботі здійснено планування основних техніко-економічних показників господарської діяльності Механічного цеху, комбінату ПП «Полімер».
В процесі виробництва беруть участь 15 робітників, в тому числі по категоріям : чисельність основних робітників – 11 осіб, допоміжних робітників – 3 особи, управлінський персонал – 1 особа.
Витрати на оплату праці основних робітників складають 254404,20 грн., а середньомісячна плата одного робітника складає 1927,30 грн./міс.
Витрати на оплату праці допоміжних робітників складають 32810,40 грн., а середньомісячна плата одного робітника складає 911,40 грн/міс.
Витрати на оплату праці управлінського персоналу складають 49280 грн., а середньомісячна плата одного робітника складає 4106,67 грн./міс.
Виробнича собівартість одного виробу становить 188,65 грн.
Після реалізації продукції підприємство планує отримати прибуток 275 тис.грн.
Для отримання більш значних прибутків перед підприємством стоїть завдання зниження собівартості. Для досягнення цієї мети можна запропонувати наступні дії: підвищення технічного рівня виробництва, зокрема упровадження прогресивної технології, підвищення рівня механізації та автоматизації робочих процесів; розширення масштабів використання й удосконалення техніки і технології, що застосовується; краще використання сировини і матеріалів; поліпшення організації виробництва і праці, упровадження наукової організації праці; при необхідності зміна структури, асортименту та поліпшення якості продукції.

Отзывы покупателей

Еще никто не оставил отзыв. Вы можете быть первым!