Курси Сервіс-Безлім
Кривий Ріг, Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків
англійська мова, польска мова, курси IT оператор ПК
СЕРТИФІКАТ

Viber Skype Tele +38(097)619 00 99

           
 

Курсы в Кривом Роге, польского, английского, компьютерные

Курсова робота Автоматизація обліку і аудиту матеріальних запасів на підприємстві

(0/0)
  • Старая ціна: 0 грн.
  • Цена: 99 грн.
  • ✔ Є в наявності
  • Вага: 0 кг.
  • Артикул: 46493

Защита 2010-2018, оценка: 4

Кількість:

+ -
Натисніть кнопку Оплата 24.
Вказуйте ПІП платника, а
E-mail в: Призначенні
 

* Є питання? Пишіть +380976190099 Viber
* Обробка запитів 1-3 години

Зміст
Вступ.
1. Комп”ютеризація обліку наявності та руху запасів.6
1.1. Визначення, класифікація і оцінка матеріальних запасів в програмі «1С Бухгалтерія».6
1.2. Аналітичний облік запасів в програмі « 1С Бухгалтерія».7
1.3. Облік надходження запасів в програмі «1С Бухгалтерія».13
1.4. Облік повернення запасів в програмі «1С Бухгалтерія».17
1.5. Облік переоцінки та списання запасів в програмі «1С Бухгалтерія». 18
1.6. Облік реалізації запасів в програмі «1С Бухгалтерія».21
1.7. Облік руху запасів в програмі « 1С Бухгалтерія».24
2. Аудит матеріальних цінностей.30
3. Аудит в умовах комп”ютерних інформаційних систем.36
Висновок.
Список використаної літератури.
Висновок

Запаси займають особливе місце у складі майна підприємства різних сфер діяльності і є найбільш важливою та значною частиною активів підприємства. Вони призначені для виробництва товарів та надання послуг або для перепродажу протягом короткого періоду часу і відносяться до складу оборотних активів, оскільки можуть бути перетворені протягом року або одного операційного циклу.
Аудит є обов’язковою частиною цивілізованого функціонування ринкової економіки кожної країни. Аудит повинен ефективно відображати всі аспекти діяльності суб’єкта, що перевіряються.
Аудит запасів є методом встановлення достовірності даних щодо надходження та списання запасів, повноти і своєчасності відображення первинних даних в зведених документах та облікових регістрах, правильності ведення обліку запасів згідно П(С)БО 9 «Запаси», достовірності інформації наведеної у звітності господарюючого суб’єкта.
В даному рефераті було розглянуто методику проведення аудиту операцій із запасами в умовах комп’ютеризації обліку.
Аудит в середовищі комп’ютерних інформаційних систем (КІС) дає змогу раціонально організувати процес перевірки, забезпечує досягнення найкращих результатів при найменш можливому рівні витрат. Загальна мета і обсяг аудиту не змінюються в середовищі КІС. Проте, застосування комп'ютерів вносить зміни в процес обробки, зберігання й передачі фінансової інформації й може впливати на системи бухгалтерського обліку й внутрішнього контролю, використовувані суб'єктом. Відповідно, застосування КІС може вплинути на:
- процедури, дотримувані аудитором у процесі одержання достатнього подання про системи бухгалтерського обліку й внутрішнього контролю;
- аналіз невід'ємного ризику й ризику системи контролю, за допомогою чого аудитор проводить оцінку ризику;
- розробку й здійснення аудитором тестів контролю й процедур перевірки за істотою, необхідних для досягнення цілей аудита.
Аудитор повинен мати достатнє знання КІС для того, щоб планувати, направляти, контролювати й перевіряти виконувану роботу. Аудитор повинен розглянути питання про необхідність спеціалізованих знань про КІС для проведення аудита. Такі знання можуть знадобитися для:
- достатнього подання про системи бухгалтерського обліку й внутрішнього контролю, на які впливають КІС;
- визначення впливу КІС на оцінку загального ризику, ризику на рівні сальдо рахунків і класу операцій;
- розробки й проведення відповідних тестів контролю й процедур перевірки за істотою.
Отже, застосування комп’ютерних систем обліку для розв’язання задач з аудиту операцій з запасами на підприємстві полегшує роботу аудитора,а також:
- полегшує ведення обраної форми обліку і звітності на відміну від ручної обробки даних;
- дає можливість здійснювати велику кількість процедур внутрішнього контролю і може оцінювати і контролювати діяльність підприємства.

Отзывы покупателей

Еще никто не оставил отзыв. Вы можете быть первым!