Курси Сервіс-Безлім
Кривий Ріг, Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків
англійська мова, польска мова, курси IT оператор ПК
СЕРТИФІКАТ

Viber Skype Tele +38(097)619 00 99

           
 

Курсы в Кривом Роге, польского, английского, компьютерные

Курсова робота Аналіз та аудиторська експертиза фінансового стану підприємства

(0/0)
  • Старая ціна: 0 грн.
  • Цена: 99 грн.
  • ✔ Є в наявності
  • Вага: 0 кг.
  • Артикул: 45694

Кількість:

+ -
Натисніть кнопку Оплата 24.
Вказуйте ПІП платника, а
E-mail в: Призначенні
 

* Є питання? Пишіть +380976190099 Viber
* Обробка запитів 1-3 години

Зміст
Вступ 3
1. Сутність фінансового стану підприємства, значення, завдання та джерела аналізу та аудиторської експертизи фінансового стану підприємства 5
2. Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановки аналітичної роботи на Товаристві з обмеженою відповідальністю «Фоззі-Фуд» 7
3. Планування аудиторської експертизи фінансового стану підприємства 14
4. Методика аудиторської експертизи фінансового стану підприємства 19
5. Методика аналізу фінансового стану підприємства 29
6. Узагальнення результатів аудиту та шляхи покращення фінансового стану підприємства 45
Висновки та пропозиції 48
Список використаних джерел 52
Додатки 55
Висновок

В результаті проведених досліджень можна зробити теоретичні та практичні висновки.
Фінансово-економічний стан підприємства характеризується ступенем його прибутковості та оборотності капіталу, фінансової стійкості та динаміки структури джерел фінансування, здатності розраховуватися за борговими зобов’язаннями.
Оцінка фінансової стійкості підприємства дозволяє виявити рівень фінансового ризику, пов’язаного зі структурою джерел формування капіталу підприємства, а відповідно і ступінь його фінансової стабільності в процесі розвитку.
Для прийняття економічних рішень, користувачам фінансових звітів необхідна інформація про фінансовий стан, результати діяльності та зміни у фінансовому стані підприємства. Зазначені інформаційні потреби обумовили склад фінансової звітності. За П(С)БО 1, до неї належать: Баланс; Звіт про фінансові результати; Звіт про рух грошових коштів; Звіт про власний капітал; Примітки до звітів.
Фінансовий стан є найважливішою характеристикою ділової активності й надійності підприємства. Він визначає конкурентоспроможність підприємства та його потенціал у діловому співробітництві, є гарантом ефективної реалізації економічних інтересів як самого підприємства, так і його партнерів. Тому за умов ринкової економіки істотно підвищився інтерес учасників економічного процесу до об’єктивної інформації про фінансовий стан підприємства.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фоззі-Фуд» здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та свого Статуту.
Фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю «Фоззі-Фуд» залежить від того, які кошти має підприємство, звідки вони залучені і куди вкладені.
Велике значення для самостійності і незалежності підприємства має власний капітал. Якщо частка власного капіталу більша, то для кредиторів та інвесторів це краще, оскільки в них є впевненість щодо повернення своїх вкладень. Від оптимальності співвідношення власного і позикового капіталу значною мірою залежить фінансовий стан підприємства. Налагодження фінансової політики допоможе Товариству з обмеженою відповідальністю «Фоззі-Фуд» підвищити ефективність своєї діяльності.
У 2014 році власний капітал ТОВ «Фоззі-Фуд» зріс на 2865,05 тис. грн. (73,25%) порівняно з 2013 роком. Загальний капітал підприємства зріс на 66,05% (3158,05 тис. грн.).
В 2014 році коефіцієнт фінансової незалежності зріс з 81,8% до 85,35% за рахунок збільшення частки власного капіталу в загальному капіталі. Цей показник показав покращення незалежності підприємства від залучених коштів.
В 2014 році коефіцієнт фінансової залежності зменшився з 18,2% до 14,65% за рахунок зменшення частки позикового капіталу в загальному капіталі. Коефіцієнт фінансового ризику, відповідно, також зменшився з 22,24% до 17,16%.
Зростання коефіцієнта фінансової незалежності та зменшення коефіцієнтів фінансової залежності та фінансового ризику свідчить про більш стійкий фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю «Фоззі-Фуд», що склався на кінець року.
Розміщення засобів підприємства має велике значення у фінансовій діяльності і підвищенні її ефективності. Від того, які асигнування вкладені в основні та оборотні засоби, скільки їх знаходиться у сфері виробництва і в сфері обігу, в грошовій та матеріальній формі, значною мірою залежать результати виробничо-фінансової діяльності і відповідно фінансовий стан підприємства.
Зросла собівартість реалізованої продукції у 2014 році на 15607,0 тис. грн. (147,4%)
Збільшення адміністративних витрат у 2014 році більш ніж в 4 рази є не досить позивною тенденцією, але такий стрімкий зріст можна зрозуміти збільшенням обсягу товарообороту, що в свою чергу сприяло збільшенню чисельності працівників, а отже і збільшенню адміністративних витрат.
Чистий прибуток у 2014 році склав 1610,6 тис. грн., що становить 9,8% від прибутку від звичайної діяльності до оподаткування. Підприємство сплатило досить велику суму податку на прибуток від звичайної діяльності, що склав більше 90% від прибутку від звичайної діяльності до оподаткування.
Рівень собівартості реалізованих товарів має чітку тенденцію до зростання, що не можна сказати про рівень рентабельності товарообороту. Але у 2014 році обидва показники зросли однаковими темпами. Стабільність рівня собівартості можлива тільки за умов достатнього рівня рентабельності для самофінансування торговельної діяльності.
Рівень комерційного доходу у 2014 році збільшився на 1,9%. Це відбулося за рахунок того, що валовий прибуток зростав швидшими темпами (179,8%) ніж товарооборот (144,1%). А валовий прибуток залежить від співвідношення цін, обсягу продажів і собівартості проданої продукції.
Рівень витрат обігу у 2014 році збільшився на 1,0%. Збільшення цього показника характеризує збільшення долі витрат обігу в роздрібній ціні товару, тобто витрати. Це значить, що підприємству необхідно використовувати більше грошей для реалізації товарів.
Рентабельність товарообороту у 2014 р. склала 1,080%. Це значить, що після відрахування з отриманого доходу всіх витрат залишається 0,0108 копійок прибутку від кожної гривні реалізації.
Для Товариства з обмеженою відповідальністю «Фоззі-Фуд» можна запропонувати заходи по забезпеченню ефективності діяльності на основі маркетингових досліджень ринкового середовища. Маркетинг розглядається як організаційна система розробки, надання послуг, конкурентоспроможність якої визначається в процесі її реалізації на ринку.
Для поліпшення платоспроможності необхідно уникати таких факторів:
- невиконання планових завдань надання послуг, порушення їх структури та асортименту, зниження якості;
- підвищення собівартості послуг;
- в умовах конкуренції втрати каналів реалізації і постійних покупців, замовників;
- неплатоспроможність самих покупців і замовників з різних на це причин;
- невиконання плану прибутку і відсутність власних джерел фі-нансування підприємства;
- інфляційні процеси і податкова політика;
- значне відволікання коштів у дебіторську заборгованість та у надлишкові виробничі запаси;
- низьке обертання оборотного капіталу.
Для поліпшення показників фінансової стійкості та стабільності, в процесі формування капіталу варто враховувати основні особливості кожної з його складових частин.
Підприємство, що використовує тільки власний капітал, має найвищу фінансову стійкість, але обмежує темпи свого розвитку і можливості приросту прибутку на вкладений капітал (у зв’язку з неможливістю розширення господарської діяльності за рахунок використання позикового капіталу). Товариство з обмеженою відповідальністю «Фоззі-Фуд» використовуючи позиковий капітал, має більш високий потенціал свого розвитку і можливості приросту рентабельності власного капіталу, однак знижує свою фінансову стійкість.
Отже, можна зробити висновок, що основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Фоззі-Фуд» зазнали негативних змін у звітному році порівняно з 2013 роком. В зв’язку з цим діяльність підприємства в подальшому повинна бути направлена на пошук найбільш ефективних форм і методів співпраці з діловими партнерами по забезпеченню її рентабельності.

Отзывы покупателей

Еще никто не оставил отзыв. Вы можете быть первым!