Курси Сервіс-Безлім
Кривий Ріг, Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків
англійська мова, польска мова, курси IT оператор ПК
СЕРТИФІКАТ

Viber Skype Tele +38(097)619 00 99

           
 

Курсы в Кривом Роге, польского, английского, компьютерные

Дипломна робота Управління зобов’язаннями підприємства

(0/0)
  • Старая ціна: 0 грн.
  • Цена: 200 грн.
  • ✔ Є в наявності
  • Вага: 0 кг.
  • Артикул: 43439

Кількість:

+ -
Натисніть кнопку Оплата 24.
Вказуйте ПІП платника, а
E-mail в: Призначенні
 

* Є питання? Пишіть +380976190099 Viber
* Обробка запитів 1-3 години

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи управління зобов’язаннями 6 1.1. Економічна суть зобов’язань, їх класифікація 6 1.2. Методика оцінки ефективності залученого капіталу 16 1.3. Теоретичні основи управління зобов’язаннями 26 Розділ 2. Аналіз управління зобов’язаннями зат «електро» 34 2.1. Аналіз діяльності підприємства 34 2.2. Аналіз формування та розміщення зобов’язань 40 2.3. Аналіз ефективності використання зобов’язань 48 Розділ 3. Удосконалення управління зобов’язаннями підприємства 59 3.1. Шляхи підвищення ефективності управління зобов’язаннями 59 3.2. Розробка заходів з вдосконалення управління зобов’язаннями 67 3.3. Вплив запропонованих заходів на результати діяльності підприємства 73 Висновки 82 Список використаної літератури 85 Додатки 90

Висновок

Зобов'язання, про які ми говоримо з фінансової точки зору мають більше юридичний та бухгалтерський зміст. З юридичної точки зору зобов'язання - це відносини, коли одна сторона повинна відносно іншої вчинити певну дію.
З фінансової точки зору зобов'язання підприємства означають заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій, а його погашення в майбутньому призведе до зменшення ресурсів, які втілюють економічні вигоди.
Зобов'язання підприємства - це позичковий капітал, забезпечення майбутні виплат та доходи майбутніх періодів. Довгострокові зобов'язання - це зобов'язання, що потрібно погасити більше, чим за рік. До них відносять довгострокові кредити банків, відстрочені податкові та інші зобов'язання.
Поточні зобов'язання виникають за поточними кредитами, розрахунками за товарами та послугами, розрахунками з працівниками та бюджетом та інші зобов'язання.
Основною метою управління зобов'язаннями є пошук можливості найбільш раціонального джерела отримання капіталу для здійснення господарської та інвестиційної діяльності. Важливе значення в управлінні зобов'язаннями належить завданню пошуку можливості фінансування інвестиційної програми підприємства. Аналіз ефективності зобов'язань проводиться шляхом дослідження їх динаміки та структури. Коефіцієнтний аналіз показує співвідношення зобов'язань до власного капіталу. Чим більша частка зобов'язань в капіталі - тим гірше для підприємства, оскільки воно втрачає свою автономність.
Аналіз управління зобов'язаннями проводиться на прикладі ЗАТ "Електро". Підприємство працює нестабільно. Так в 2011 році ЗАТ було прибутковим, чистий прибуток становив 3740 тис.грн., однак в 2010 році збиток складав 2610 тис.грн. Така сама динаміка із вартістю майна підприємства. Якщо за 2011 рік вартість зросла на 4600,5 тис.грн, то за 2009-2010 рік - вартість капіталу зменшилася на 1689,5 тис.грн. Рентабельність продукції в 2011 році - 1,18% -це низький показник. Підприємству слід працювати на зменшенням витрат підприємства. Аналіз зобов'язань підприємства показав, що вони складаються із забезпечень, і короткострокової заборгованості за товарами та розрахунками. Позичкових коштів підприємство не має.
Аналіз ефективності зобов'язань показав, що ЗАТ "Електро" є ліквідним ( показник загальної ліквідності - 2,46) та автономним (фінансова незалежність на рівні 67%).
Показник фінансового лівериджу за останній рік зріс на 0,12, це негативний фактор, що свідчить про зменшення фінансової стійкості підприємства.
З метою удосконалення управління зобов'язаннями, в роботі було розглянуто заходи щодо вдосконалення структури капіталу.
Першим напрямком є зростання прибутку за рахунок зменшення витрат.
Другим - інвестиційна програма, яка дозволить зменшити собівартість продукції за рахунок власної нової техніки.
Якщо не проводити заходів по вдосконаленню структури капіталу, то підприємство в 2012 році може отримати збиток на рівні 319,7 тис.грн.
В роботі досліджено, що вартість обладнання становить 7930 тис.грн. Доцільно взяти кредит на суму 5 736 тис.грн., а решту коштів підприємство може виділити з прибутку. Графік погашення зобов'язань перед банком визначено на 2 роки. Як показав аналіз, підприємство матиме можливість погашати кредит за рахунок отриманого доходу. Окрім погашення кредиту прибуток підприємства зросте за рахунок зменшення собівартості продукції.
Період окупності інвестицій - менше року, це вигідне вкладення, яке в 2012 році дозволить отримати 7310,9 тис.грн. чистого прибутку. Зазначимо, що з врахуванням збільшення заборгованості підприємство не зменшить своєї фінансової стійкості, оскільки і власний капітал зросте на відповідну суму. Таким чином, оптимізація зобов'язань підприємства дозволить отримувати в наступні роки більший прибуток та працювати більш ефективно.

Отзывы покупателей

Еще никто не оставил отзыв. Вы можете быть первым!