Курси Сервіс-Безлім
Кривий Ріг, Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків
англійська мова, польска мова, курси IT оператор ПК
СЕРТИФІКАТ

Viber Skype Tele +38(097)619 00 99

           
 

Курсы в Кривом Роге, польского, английского, компьютерные

Дипломна робота Управління оптовим товарооборотом торгівельного підприємства

(4.5/1)
  • Старая ціна: 0 грн.
  • Цена: 180 грн.
  • ✔ Є в наявності
  • Вага: 0 кг.
  • Артикул: 46320

Кількість:

+ -
Натисніть кнопку Оплата 24.
Вказуйте ПІП платника, а
E-mail в: Призначенні
 

* Є питання? Пишіть +380976190099 Viber
* Обробка запитів 1-3 години

Дипломна робота Управління оптовим товарооборотом торгівельного підприємства за 2014 рік

Зміст
Вступ 4
Розділ 1. Теоретичні основи управління оптовим товарооборотом торгівельного підприємства 7
1.1. Сутність оптового товарообороту, його обсяг та асортиментна структура 7
1.2. Фактори, що визначають обсяг та структуру оптового товарообороту 15
1.3. Методичні основи управління оптовим товарооборотом торговельного підприємства 30
Розділ 2. Дослідження оптового товарообороту тов ткц "південкабельзбут" 46
2.1. Аналіз обсягу та структури оптового товарообороту торгівельного підприємства 46
2.2. Оцінка факторів, що визначили оптовий товарооборот підприємства 54
2.3. Оцінка ефективності управління оптовим товарооборотом 61
Розділ 3. Удосконалення управління оптовим товарооборотом торговельного підприємства. 72
3.1. Планування оптового товарообороту ТОВ ТКЦ "Південкабельзбут" 72
3.2. Розробка заходів збільшення ефективності управління оптовим товарооборотом торговельного підприємства 75
3.3. Оцінка ефективності запропонованих заходів удосконалення управління оптовим товарооборотом 85
Висновки і пропозиції 96
Список використаних джерел 103
Додатки 108
Висновок

Проведене дослідження дозволило зробити ряд висновків теоретичного та практичного характеру, основні з яких зводяться до наступного:
Кількісна та якісна характеристики товарної маси, яка переходить із сфери виробництва в сферу споживання, відповідно до закону товарного обігу, знаходять своє відображення в показниках товарообороту. Торговельна діяльність полягає у просуванні товарів від виробника до споживача шляхом реалізації товарів за гроші, а на наявність торговельної діяльності вказують продажі і товарооборот. Підсумовуючи вище викладене, наголошуємо, що товарооборот є одним із головних результативних показників господарської діяльності підприємств торгівлі і важливим чинником забезпечення сталого економічного зростання країни в цілому. У системі загального обсягу товарообороту підприємств, що здійснюють торговельну діяльність на внутрішньому споживчому ринку України, значну роль відіграє товарооборот оптової торгівлі, глибоке та всебічне розуміння сутнісних характеристик якого є передумовою розроблення науково обґрунтованих засад управління товарооборотом підприємств оптової торгівлі.
Зовнішні і внутрішні фактори формування товарообороту підприємств оптової торгівлі в умовах ринкової економіки обумовлюють потребу в розробці і здійсненні цілеспрямованої товарної політики щодо формування такого асортименту товарів, який би найбільш повно задовольняв конкретні потреби споживачів. Першочерговим завданням, що стоїть перед оптовою торгівлею, є відновлення спеціалізації її підприємств з урахуванням ситуації, що склалася на споживчому ринку. Товарна політика, як складова маркетингової діяльності, визначає заходи, спрямовані на підвищення конкурентоспроможності товару, створення нових товарів, оптимізацію асортименту і ін. Проведення ефективної товарної політики підприємств оптової торгівлі є запорукою ефективності усієї маркетингової діяльності підприємства.
Управління товарооборотом – дуже складний процес, що відбиває багатоаспектність як самого товарообороту, так і процесу економічного управління ним. Управління товарооборотом як процесом реалізації товарів забезпечується сукупністю функціональної та забезпечувальної підсистем відповідного організаційно-економічного механізму, який має самостійну мету і реалізується за допомогою організаційних форм, методів, інструментів і важелів, що впливають на товарооборот, для досягнення визначеної підприємством мети. Таким чином, склад і структура організаційно-економічного механізму управління товарооборотом визначаються сутністю товарообороту як соціально-економічного показника, він є складовою частиною економічної підсистеми господарського механізму управління підприємством, має забезпечувальну та функціональну підсистеми, значну кількість компонентів і відокремлених інструментів.
Компанія ТОВ ТКЦ «Південкабельзбут» була створена 27 березня 2006 року. З самого початку діяльність підприємства була спрямована на організацію оптової торгівлі кабельно-провідниковою продукцією, вітчизняного та зарубіжного виробництва.
Аналіз зміни загального обсягу товарообороту ТОВ ТКЦ «Південкабельзбут» у 2010-2012 роках показав, що він зріс з 126311,9 тис. грн. в 2010 р. до 162161 тис. грн. в 2012 р., зростання становило 35849,1 тис. грн. в абсолютному та 28,38% у відносному значенні. Фактичний товарооборот торговельного підприємства в 2011 р. у співставних цінах становив 117374,9 тис. грн., тобто за рахунок цінового фактору (зростання роздрібних цін на товари) товарооборот ТОВ ТКЦ «Південкабельзбут» збільшився на 10681,1 тис. грн. У 2012 р. зростання роздрібних цін на товари було меншим за попередні два роки і становило 4,6%, що збільшило фактичний товарооборот торговельного підприємства на 7131,4 тис. грн.
Зміна товарообороту та собівартості реалізованих товарів на ТОВ ТКЦ «Південкабельзбут» не співпадала зі зміною загального обсягу активів і оборотних активів, які, у порівнянні з першими показниками, спочатку зросли, а потім – знизились. У 2011 р. обидва показника зросли на 1650 тис. грн. і 1542,8 тис. грн. або 42,25% і 56,84% відповідно, а в 2012 р. загальний обсяг активів знизився на 88 тис. грн. або 1,58%, оборотні активи зросли на 10 тис. грн. або 0,23%. Розраховані співвідношення зміни темпів росту товарообороту з темпами росту собівартості реалізованих товарів, загального обсягу активів та оборотних активів показали, що темп росту товарообороту у 2010 році випереджав темп росту собівартості і був меншим за темп росту загального обсягу активів та оборотних активів, а в 2012 році – спотерігалася обернена ситуація.
Асортиментна структура товарообороту ТОВ ТКЦ «Південкабельзбут» достатньо широка і налічує більше 3000 найменувань товарів. Для зручності дослідження їх можна узагальнити в шість товарних груп: електротехнічні вироби прокатно-волочильного виробництва з міді і алюмінію, ізольовані дроти, волоконно-оптичні кабелі зв'язку, кабелі і дроти з пластмасовою ізоляцією, силові кабеля з паперової ізоляцією, дроти нагрівостійкі, обмотувальні різного призначення і силові кабелі з ізоляцією із зшитого поліетилену. Проведене дослідження товарних груп ТОВ ТКЦ «Південкабельзбут» свідчить про сталу асортиментну структуру товарообороту торговельного підприємства за усіма товарними групами.
Аналіз факторів зовнішнього середовища показав, що найбільш негативний вплив на діяльність ТОВ ТКЦ «Південкабельзбут»завдають наступні фактори: високий ступінь залежності продавця від покупця; оцінка якості обслуговування клієнтів; діяльність в області реклами, стимулювання збуту.
Серед позитивно впливають факторів відзначені наступні: високий ступінь залежності покупця від продавця і висока вартість "переходу" до іншого продавцю; чутливість покупця до ціни, обумовлена орієнтацією на торгову марку і прихильність до торгової марки; якість продукції.
В наступних періодах діяльності підприємству для зростання прибутковості потрібно збільшувати обсяги виробництва та реалізації продукції шляхом збільшення виробничої потужності підприємств при зберіганні оптимального рівня витрат операційної діяльності. В подальшому підприємству потрібно проводити гнучку цінову політику, намагатися знижувати собівартість товарів шляхом запровадження економії, оптимізації закупівельної політики. Треба обґрунтовано зменшувати витрати на збут, щоб це не призводило до зменшення обсягів реалізації продукції підприємства. Крім того, необхідно максимально враховувати вплив факторів зовнішнього середовища, щоб в майбутньому мінімізувати свої ризики.
Аналіз показників ефективності операційної діяльності свідчить, що у 2010-2012 рр. діяльність ТОВ ТКЦ «Південкабельзбут» була рентабельною і, відповідно, ефективною. Хоча значення показників рентабельності протягом аналізованого періоду дещо коливається. Крім того, відбулося зростання рівня витрат обігу протягом аналізованого періоду.
Проаналізуваши показники ефективності використання трудових ресурсів на ТОВ ТКЦ «Південкабельзбут», можна сказати, що підприємство в цілому досить ефективно використовує трудові ресурси, хоча має певні проблеми в цьому напрямі, а саме зниження зарплатовіддачі.
Показники ефективності формування використання товарних запасів ТОВ ТКЦ «Південкабельзбут» у 2010 – 2012 рр. свідчить про те, що коефіцієнт оборотності товарних запасів у 2011 році знизився на 68,7 оборотів порівняно із 2010 роком, що є негативним для підприємства і пов’язано із зростанням вартості товарних запасів. У 2012 році зазначений показник зріс на 10,6 оборотів порівняно із 2011 роком і склав у звітному році 58,2 обороти. Така динаміка показника у 2012 році є позитивною для підприємства. Що ж до тривалості обороту товарних запасів, то можна спостерігати уповільнення даного процесу у 2011 році порівняно із 2010 роком на 4,5 дні та прискорення даного процесу у 2012 році порівняно із 2011 роком на 1,4 дні, що є позитивним явищем для підприємства. Рентабельність товарних запасів протягом аналізованого періоду знижується, що свідчить про те, що темпи зростання чистого прибутку є меншими порівняно із темпами зростання товарних запасів.
Виходячи з показників ефективності використання основних засобів, можна зробити висновки про те, що у 2010-2011 рр. на одну гривню вартості основних засобів припадало близько 157,6 тис. грн. виручки від реалізації продукції, про свідчить показник фондовіддачі, а в 2012 р. – рівень даного показника збільшився на 255,2 тис. грн., тобто на 166,66%. Дане зростання пов’язане із зниженням залишкової вартості основних засобів у зв’язку із ліквідацією та реалізацією застарілого обладнання. Отже, показники ефективності використання основних виробничих фондів свідчать про ефективне їх використання (показники фондовіддачі та рентабельності фондів), але спостерігається зростання зносу основних засобів та зниження їх придатності протягом досліджуваного періоду.
Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу у 2011 році порівняно із 2010 роком знизився, а за останній рік зріс, що є позитивним для підприємства. Довжина фінансового циклу характеризує період обороту грошових коштів, що обслуговують операційну діяльність, та загальний період обороту грошових коштів. У нашому випадку довжина фінансового циклу більше нуля і її значення коливається протягом аналізованого періоду. Це свідчить про те, що грошові потоки підприємства характеризуються розбалансованістю, що негативно відображається на фінансовому стані підприємства: строк погашення кредиторської заборгованості настає швидше, ніж надходять кошти від продажу запасів та інкасації дебіторської заборгованості. Ситуація потребує реалізації комплексу заходів щодо підвищення ефективності управління оборотними активами, позиковими коштами, пошуку резервів зростання обсягів діяльності, тобто програми оздоровлення фінансового стану підприємства.
Інтегральний показник ефективності використання матеріальних ресурсів у 2012 р. порівняно з 2011 роком зріс на 2,28 через зростання обсягу реалізації продукції і послуг, раціональне використання машин, механізмів та обладнання, а також виробничих приміщень. Загалом інтегральний показник економічної ефективності господарювання є досить великим, хоча спостерігається значення його зниження протягом досліджуваного періоду та його значення свідчить ефективність господарської діяльності ТОВ ТКЦ «Південкабельзбут».
У системі управлінні товарооборотом підприємства його плануванню належить головна роль. В роботі було здійснено обґрунтування планового обсягу товарообороту ТОВ ТКЦ «Південкабельзбут», використовуючи економіко-статистичний метод. Проте, зазначений метод є не досить ефективними в сучасних умовах, тому що орієнтуються на ретроспективні дані. На сьогоднішній день, необхідно планувати товарооборот на основі зовнішньої інформації про прогнозні темпи росту товарообороту та інфляції. Таким чином, очікуваний обсяг товарообороту на 2013 рік становить 176756 тис.грн. і його значення не співпадає із значеннями, розрахованими за наведеним вище методом.
Значний вплив на формування оптового товарообороту підприємства має організація процесу збуту та просування продукції. Існуюча організаційна структура управління збутовою діяльністю ТОВ ТКЦ «Південкабельзбут»є недостатньо ефективною за сучасних ринкових умов. Фактично, підрозділи виконують маркетингові функції автономно від інших, тобто вони не скоординовані у своєму впливові на споживачів. Це не дозволяє підприємству ефективно реагувати на зміну попиту, ринкової кон’юнктури, вподобань та потреб споживачів і т.д.
Проведені дослідження показали, що більш доцільним для підприємства є зміна структури відділу маркетингу. За допомогою такого заходу можна досягти синергетичного ефекту за рахунок акумулювання коштів на проведення маркетингових заходів та можливості використати кваліфікований досвідчений персонал. Тому, виходячи із структури підприємства доцільно обрати інтегровану маркетингову структуру, що буде підпорядковуватись лише безпосередньо директору підприємства. Таке визначення організації маркетингу на підприємстві дає змогу перейти до визначення його цілей та основних завдань і, відповідно, до формування його організаційної структури. Потреба у коштах для реорганізації відділу становить 223,776 тис.грн., очікуваний річний додатковий валовий прибуток – 266,573 тис.грн., після оподаткування - 210,59 тис.грн. Проектом передбачається щорічне зростання чистого прибутку на 4%. Отже, можна зробити висновок, що вкладання коштів в проект по реорганізації відділу маркетингу є доцільним. Підприємство отримає прибуток, якісний рівень використання ресурсів зросте, в результаті зростання обсягу виробництва.
Планування рекламної діяльності необхідне для проведення ефективної рекламної кампанії. Оскільки, ТОВ ТКЦ «Південкабельзбут» потрібно підняти реалізацію, затвердити своє становище то без рекламної підтримки тут не обійтись. Пропонується використання таких засобів розповсюдження реклами: пряма поштова реклама («дірект мейл») та зовнішня реклама. Для проведення запланованих рекламних заходів ТОВ ТКЦ «Південкабельзбут» необхідно 96798 грн. За допомогою цих коштів підприємство зможе реалізувати головну ціль рекламної кампанії – інформувати та нагадувати споживачам про підприємство та його продукцію. Також дані витрати на заходи маркетингової комунікаційної політики в найближчому майбутньому дозволять збільшити обсяги реалізації продукції ТОВ ТКЦ «Південкабельзбут». Впровадження рекламної кампанії принесе фірмі додатковий прибуток, який складе 3823,03 тис.грн.
Для обмеження впливу ризиків за проектами запропоновані конкретні шляхи, а також рекомендована загальна система організації управління ризиками на підприємстві. Завдяки цьому, ризики в діяльності підприємства є мінімальними і застрахованими або страховими компаніями, або діями та рішеннями керівників та системою організації підприємства.
В дипломній роботі було проведено планування фінансово-господарської діяльності ТОВ ТКЦ «Південкабельзбут» на 2013 р. Планові показники фінансово-господарської діяльності підприємства засвідчили, що на підприємстві очікується покращення результатів основної діяльності, зростання показників рентабельності.

Отзывы покупателей

Еще никто не оставил отзыв. Вы можете быть первым!