Курси Сервіс-Безлім
Кривий Ріг, Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків
англійська мова, польска мова, курси IT оператор ПК
СЕРТИФІКАТ

Viber Skype Tele +38(097)619 00 99

           
 

Курсы в Кривом Роге, польского, английского, компьютерные

Дипломна робота Управління грошовими потоками підприємства

(0/0)
  • Старая ціна: 0 грн.
  • Цена: 200 грн.
  • ✔ Є в наявності
  • Вага: 0 кг.
  • Артикул: 43451

Кількість:

+ -
Натисніть кнопку Оплата 24.
Вказуйте ПІП платника, а
E-mail в: Призначенні
 

* Є питання? Пишіть +380976190099 Viber
* Обробка запитів 1-3 години

Зміст
Вступ 6
Розділ і. Теоретичні засади управління грошовими потоками підприємства 8
1.1. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства 8
1.2. Зміст управління грошовими потоками підприємства, його мета, задачі та функції 28
1.3. Методологічні системи забезпечення оптимізації управління грошовими потоками підприємства 34
Висновок до розділу 1 45
Розділ 2. Аналіз грошових потоків ТОВ «Лекс Консалтінг» 47
2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Лекс Консалтінг» 47
2.2. Аналіз фінансового стану ТОВ «Лекс Консалтінг»
2.3. Інформаційне забезпечення аналізу грошових потоків ТОВ «Лекс Консалтінг»
2.4. Аналіз додатніх та від’ємних грошових потоків
Висновок до розділу 2. 87
Розділ 3. Основні аспекти застосування інформаційних технологій при планванні грошових потоків підприємства 88
3.1. Аналіз можливостей використання інформаційних систем в процесі планування грошових потоків 88
3.2. Модель аналізу руху грошових потоків з використанням інформаційних систем 92
Висновок до розділу 3 98
Розділ 4. Шляхи підвищення ефективності грошових потоків 100
4.1. Основні аспекти оптимального управління грошовими потоками підприємства 100
4.2. Напрямки вдосконалення планування грошових потоків на основі фінансових ресурсів підприємства 106
4.3. Вплив запропонованих напрямків на фінансовий результат підприємства 110
Висновок до розділу 4. 111
Розділ 5. Охорона праці на підприємстві ТОВ «Лекс-Консалтінг» 113
5.1. Моніторинг нормативно-законодавчої бази з охорони праці.113
5.2. Керування охороною праці в економічній структурі 113
5.3. Промислова санітарія 115
5.4. Організація безпечних умов праці на робочому місці 122
5.5. Пожежна безпека 124
Висновок до розділу 5. 125
Висновки 126
Список використаної літератури 129
Додаток 7 144
Висновок

Під грошовим потоком розуміється виявлення грошей у русі. Класифікуючи грошові потоки підприємства, мною для аналізу було обрано класифікацію за напрямком руху грошових засобів - поділ на додатній та від’ємний грошові потоки.
Аналіз грошових потоків, що здійснюється в даній роботі проводиться поетапно. На першому етапі дається оцінка фінансовій, інвестиційній та операційній діяльності підприємства, та грошовим потокам даних діяльностей підприємства.
На другому аналізується додатній та від'ємний грошовий потік, вивчається їх структура та динаміка.
На третьому етапі проводиться порівняльний аналіз заборгованостей підприємства.
Заключним етапом є вивчення ефективності грошових потоків, а саме - показників оборотності, ліквідності та ефективності.
Джерелом аналізу є фінансова звітність підприємства. Дуже важливим інформаційним звітом для аналізу грошових потоків є звіт про рух грошових коштів. Крім того, для аналізу використовується звіт про фінансові результати та баланс підприємства.
Аналіз досліджуваного підприємства показав, що воно працює настабільно. Так якщо до 2011 року підприємство працювало із незначним прибутком, то в 2011 році воно отримало 52,5 тис.грн. збитку. Про погіршення стану підприємства свідчить і зменшення активів, і зменшення власного капіталу. Однак є і позитивні зміни: підприємство збільшило обороти та наростило штат працюючих.
Аналіз грошових потоків ТОВ "Лекс Консалтінг" проводиться на основі звіту про рух грошових коштів. В ході роботи досліджено грошові потоки за видами діяльності та формування чистого грошового потоку. Також досліджено синхронність поступлень та коефіцієнтний аналіз ефективності грошових потоків.
Підприємство в 2011 році різко збільшило грошовий потік за рахунок іншої операційної діяльності. Так валовий грошовий потік в поточному році склав 32353,4 тис.грн, що на 32 094,9 тис.грн. більше показника за 2010 рік.
Показник обсолютної ліквідності грошових потоків в 2011 році зменшився, також зменшився і коефіцієнт покриття. Оборотність грошових активів склала в 2011 році 24,21 разів, а період обороту 14,87 днів.
Аналіз фінансового стану показав, що підприємство є фінансово-незалежним, однак нестабільним. Основний та оборотний капітал сформований за рахунок власних коштів.
Використання інформаційних систем управління є одним з найважливіших факторів, що сприяє оптимізації управління грошовими потоками підприємства в сучасних умовах.
При цьому важливим є не просто аналіз грошових надходжень і витрачань, а їх бюджетування, тобто планування, аналіз, контроль, коректування грошових надходжень і витрачань.
Проведений аналіз 27 найвідоміших ІСУ, які можна використовувати на рівні підприєжмства і які представлені на українському ринку показав, що тільки одиниці мають ефективний вбудований модуль бюджетування грошових потоків. Однією з таких програм є Интальов: корпоративні фінанси.
Результатом планування грошових платежів в цій ІСУ є платіжний календар, що являє собою план руху грошових коштів в короткостроковій перспективі. В процесі руху грошових коштів співробітники відділів і служб подають заявки на виплату/надходження грошових коштів, а керівництво або уповноважені ухвалювати рішення співробітники реалізують дані заявки через реєстри заявок.
У програмному продукті Интальов: корпоративні фінанси 2005 документ «заявка» та їх реєстр реалізовані через універсальний документ «Проформа», який адаптується і настроюється під вимоги підприємства.
Досліджуване підприємство не використовує спеціалізованого програмного забезпечення для оцінки ефективності грошових потоків. Аналіз як такий взагалі практично не проводиться. Розрахунки щодо аналізу управління грошовими потоками проводяться за допомогою програми Exel. Ця програма дозволяє проводити і планування доходів та витрат підприємства. З метою планування грошового потоку, в роботі проаналізована динаміка зміни доходів та витрат підприємства в 2009-2011 роках. Використовуючи трендовий метод, було спрогнозований фінансовий результат в 2012 році 20,9 тис.грн.
Проблемою фінансового стану досліджуваного підприємства є від’ємний фінансовий результат в 2011 році. Для того, щоб покращити фінансовий результат в наступному звітному періоді пропонується оптимізувати грошові потоки. Одним із основних джерел оптимізації грошових потоків є зменшення витрат на аудит та юридичні консультації. Натомість пропонуєтсья придбати обладнання на суму 5 тис.грн, що пришвидшить роботу на підприємстві. Дані резерви дозволяють збільшити прибуток ще на 11,5 тис.грн.
Недоліками управління грошовими потоками є недосконале програмне забезпечення. На підприємстві пропонується впровадити спеціалізоване програмне забезпечення, що дозволить оперативно проводити моніторинг грошових надходжень, складати оперативні плани та слідкувати за їх виконанням.

Отзывы покупателей

Еще никто не оставил отзыв. Вы можете быть первым!