Курси Сервіс-Безлім
Кривий Ріг, Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків
англійська мова, польска мова, курси IT оператор ПК
СЕРТИФІКАТ

Viber Skype Tele +38(097)619 00 99

           
 

Курсы в Кривом Роге, польского, английского, компьютерные

Дипломна робота Розробка системи управління витратами підприємства ПП НіланісVII

(0/0)
  • Старая ціна: 0 грн.
  • Цена: 200 грн.
  • ✔ Є в наявності
  • Вага: 0 кг.
  • Артикул: 43443

Кількість:

+ -
Натисніть кнопку Оплата 24.
Вказуйте ПІП платника, а
E-mail в: Призначенні
 

* Є питання? Пишіть +380976190099 Viber
* Обробка запитів 1-3 години

Зміст
Вступ 4
Розділ 1. Теоретичні основи розробки системи управління витратами підприємства 7
1.1. Поняття витрат, їх види та структура 7
1.2. Нормативне регулювання формування витрат та ефективного управління витратами 23
1.3. Методологія оцінки системи управління витратами підприємства 27
Висновки до розділу 1 39
Розділ 2. Оцінка управління витратами на ПП «НіланісVII» 41
2.1. Аналіз фінансово-економічної діяльності ПП «НіланісVII» 41
2.2. Аналіз витрат ПП «НіланісVII» та управління ними 47
2.3. Аналіз ефективності витрат 51
Висновки до розділу 2 68
Розділ 3. Розробка системи управління витратами 70
3.1. Розробка напрямків вдосконалення управління витратами 70
3.2. Вплив запропонованих напрямків на плановий фінансовий результат 84
Висновки до розділу 3 89
Розділ 4. Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях 91
4.1. Основні положення з охорони праці на ПП «НіланісVII» 91
4.1. Напрямки удосконалення охорони праці на підприємстві 100
Висновки до розділу 4. 101
Висновки 102
Список використаних джерел 105
Додатки 109
Висновок

Магістерська робота присвячена дослідженню системи управління витратами підприємства на прикладі ПП "Ніланіс7".

В ході дослідження було встановлено, що сутність витрат почали вивчати із появою трудової діяльності та виробництва. Більш глибоко до витрат підходили представники класичної, кейнсіанської наукових шкіл. Витрати ототожнювали із затратою праці, із ціною, із часом. Сьогодні витрати аналізують в більшості випадку на базі облікової інформації. Відповідно до чинного податкового законодавства витрати - це сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних для провадження господарської діяльності платника податку, в результаті яких відбувається зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, внаслідок чого відбувається зменшення власного капіталу (крім змін капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власником).

Класифікація витрат є широкою, витрати поділяють за складом, структурою. З метою обліку, витрати класифікують на матеріальні витрати, витрати на оплату праці та соціальні відрахування, амортизаційні витрати та інші витрати. Основними нормативними документами, що регулюють формування витрат є податкове законодавство та закони, постанови та інструкції з бухгалтерського обліку. На підприємствах витрати регулюються наказомм про облікову політику, трудовими договорами та іншими внутрішніми документами. Говорячи про управління витратами мається на увазі такі дії з боку керівництва підприємства, за допомогою яких витрати стануть оптимальними, а в майбутньому це дасть можливість підприємству підвищити прибуток підприємства.

Управління базується на аналізі, плануванні та контролі. Під час аналізу витрат доцільно аналізувати витрати на 1 грн. товарної продукції, матеріаломісткість, матеріаловіддачу, структуру та динаміку собівартості. Основним показником ефективності діяльності підприємства є прибутковість, тому це один із показників, що визначає ефективність управління витратами.

Дипломна робота написана на основі діяльності ПП "Ніланіс7", що займається виробництвом взуття. Підприємство має всього 19 чол. персоналу, однак вони дозволяють отримувати дохід в 4,5 млн грн, працювати стабільно і прибутково, з рентабельністю продукції на рівні 1,72%. Тенденція свідчить, що витрати на 1 грн. реалізованої продукції зменшуються, що є хорошим показником.
Підприємство виробило в 2012 році 4632,1 тис.грн. продукції, це близько 15 тис.пар взуття, які реалізовані майже в повному обсязі. Витрати на 1 грн. реалізації становлять 98,6 коп, рентабельність продукції - 1,72%.
Аналіз витрат було проведено за елементами і виробничою приналежністю. Собівартість реалізованої продукції становить 83,1% всіх витрат підприємства, адміністративні витрати - 11,6% витрат, а витрати на збут - 2%. Відзначимо, що за останній рік витрати зросли на 1071,3 тис.грн, однак не можна сказати добре це чи погано, не порівнюючи показник із зростанням доходу та прибутку.
Аналіз витрат за елементами показав, що матеріальні витрати становлять 72,7%, витрати на оплату праці 13,8%.
З метою визначення ефективності витрат було проаналізовано прибуток. Показник склав в 2012 році 63,5 тис.грн, що на 17,9 тис.грн. більше показника за 2011 рік.
Показник рентабельності продажу становить 1,4%, рентабельність товарної продукції - 6,4%, рентабельність реалізації - 22,6%. Аналіз фінансового стану показав, що підприємство стало більш фінансово-залежним, його ліквідність зменшилась, однак оборотність скоротилась.
Отже, можна стверджувати, що зростання витрат відбувається майже пропорційно зростанню доходів, що є хорошим показником для підприємства.
Розробляючи напрямки вдосконалення управління витратами було запропоновано їх скорочення:
III. за рахунок зменшення матеріальних витрат;
IV. за рахунок скорочення витрат на ремонт адміністративних будівель.
Резерв економії становить 112,6 тис.грн. Даний показник дозволить отримати 146 тис.грн. прибутку, що є хорошим показником. Отже, можна зробити висновок, що в ході роботи мети досягнуто, всі завдання виконані.

Отзывы покупателей

Еще никто не оставил отзыв. Вы можете быть первым!