Курсы в Кривом Роге, польского, английского, компьютерные

 +38(097)619 00 99 Viber
ООО"Сервис-Безлим"
 

Курсы в Кривом Роге, польского, английского, компьютерные

Дипломна робота Поняття про документ та документування

(5/1)
  • Старая ціна: 0 грн.
  • Цена: 200 грн.
  • ✔ Є в наявності
  • Вага: 0 кг.
  • Артикул: 32621

Кількість:

+ -



* Обробка в порядку черги 1-3 години
* Лишились питання? +380976190099 Viber

Зміст
Вступ 3
Розділ 1. Поняття про документ та документування 5
1.1. Сутність поняття «документ», його походження та розвиток в
сучасних умовах 5
1.2. Основні особливості документування 12
Розділ 2. Застосування методів та способів
Документування 14
2.1. Методи документування 14
2.2. Способи документування 28
Розділ 3. Перспективи розвитку методів і способів документування 34
3.1. Електронний документ як сучасний спосіб документування 34
3.2. Особливості використання голограми як одного з найновітніших матеріальних носіїв 39
Висновки 42
Додатки 45
Список використаної літератури 49
Висновок

Провівши дослідження в галузі документознавства, науки про документ та документно-комунікаційну діяльність визначили такі поняття як «документ» та «документування», розкрили іх сутність, походження, етапи та перспективи розвитку. Поняття «документ» досить широке, воно включає в себе багато елементів і частин які тісно пов'язані один з одним. Кожний елемент має своє значення, а в сукупності вони складають систему, яка називається «документ». На міжнародному рівні найбільш загальним визнано визначення документа як записаної інформації, яка може бути використана як одиниця в документаційному процесі. В Україні офіційно ухвалено три значення документа, зафіксовані у ряді державних стандартів (ДСТУ). В сучасному житті без документа не функціонує жодна сфера діяльності суспільства. Передусім головна його функція – це збереження і передача інформації в часі та просторі, цей процес відбувається щохвилини і щоразу члени суспільства отримують необхідну інформацію без якої неможливе нормальне існування людства.

Первісним етапом виникнення документа є процес документування, тобто його створення за допомогою різноманітних методів та способів, які включають в себе сукупність прийомів та дій.

Неодмінною умовою процесу документування є кодування інформації. Кодування інформації – це спеціально вироблена система прийомів (правил) фіксації інформації. Спосіб кодування залежить від мети, заради якої воно здійснюється: скорочення запису, засекречування (шифрування) інформації, зручність обробки і т.п.

Основними атрибутами кодування є код, мова, знак, за допомогою яких інформація фіксується і передається у просторі і часі. В ході дослідження були подані визначення цих основних понять. Також був розглянутий знаковий метод фіксування інформації, тому що кожний документ – це система знаків. Знаковість – одна з основних ознак документа. Документ – це оформлене у вигляді сукупності послідовних знаків інформаційне повідомлення. Знаки мають певну класифікацію, що формується за певними ознаками. Вони можуть бути у формі літер, отворів, крапок, ліній, цифр. Від форми знаків і способів їх нанесення багато в чому залежать уявлення і сприйняття інформації, ступінь використання документів, компактність їх зберігання. Вони формують різноманітні види письма: піктогрофичне, ідеографічне, ієрогліфічне, фонетичне та цивільне. Вивченням знаків займається семіотика.

Документ є знаковою системою, тобто матеріальний посередник, що служить для обміну семантичною інформацією між двома іншими матеріальними системами. Були визначені основні способи та засоби запису інформації. Залежно від способу фіксації інформації розрізняють рукописний, механічний, магнітний, оптичний, фотографічний, електростатичний документи. Постійне розширення способів запису (фіксації) інформації приводить до виникнення все більш складних нетрадиційних видів документів, які поєднуються з традиційними документами, рукописними і друкарськими.

На сьогодні великого поширення набуває застосування у практиці електронних документів. Електронний документ — документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа. Особливістю електронного документа є можливість його відтворення в різних умовах. Відтворення включає такі дії, як перенесення файлу, його редагування, підготовку до друку (форматування), друк на паперовому або іншому носії. Електронний документообіг також здійснюється в органах державної влади та місцевого самоврядування через спеціальні телекомунікаційні мережі або телекомунікаційні мережі загального користування. Електронні документи, що надходять на адресу органу виконавчої влади, приймаються службою діловодства централізовано.

Також було розглянуто однин із найновіших носіїв об’ємного зображення – голограма. Під нею розуміється документ, що містить зображення, запис і відтворення якого виробляється оптичним способом за допомогою лазерного променя без використання лінз. Застосування голографії дозволяє автоматизувати й істотно прискорити пошук інформації в архівах ємністю до 108-109 сторінок документа (час доступу менше однієї секунди). Голограма - майбутнє бібліотек і інформаційних центрів.

Отже, процес документування досить складний, він включає в себе сукупність різноманітних прийомів та дій, які застосовуються для запису інформації на матеріальному носії, тобто для створення документа.

Отзывы покупателей

Еще никто не оставил отзыв. Вы можете быть первым!