Курси Сервіс-Безлім
Кривий Ріг, Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків
англійська мова, польска мова, курси IT оператор ПК
СЕРТИФІКАТ

Viber Skype Tele +38(097)619 00 99

           
 

Курсы в Кривом Роге, польского, английского, компьютерные

Дипломна робота Оцінка фінансового потенціалу підприємства (Києво-святошинське РайДУ) Київська область, м.Вишневе

(0/0)
  • Старая ціна: 0 грн.
  • Цена: 200 грн.
  • ✔ Є в наявності
  • Вага: 0 кг.
  • Артикул: 43444

Кількість:

+ -
Натисніть кнопку Оплата 24.
Вказуйте ПІП платника, а
E-mail в: Призначенні
 

* Є питання? Пишіть +380976190099 Viber
* Обробка запитів 1-3 години

Зміст
Вступ 5
Розділ 1. Теоретичні основи формування та оцінки фінансового потенціалу підприємств 7
1.1. Поняття фінансового потенціалу підприємств 7
1.2. Структура фінансового потенціалу підприємств 11
1.3. Методика оцінки фінансового потенціалу підприємств 17
1.4. Зарубіжний досвід формування та оцінки фінансового потенціалу підприємств 28
Висновки до розділу 1 32
Розділ 2. Аналіз діяльності Києво-Святошинського РайДУ 34
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 34
2.2. Оцінка зовнішнього та внутрішнього потенціалу підприємства 39
2.3. Аналіз елементів структури фінансового потенціалу Києво-Святошинського РайДУ 46
Висновки до розділу 2 63
Розділ 3. Проблеми фінансового потенціалу підприємства та напрямки його удосконалення 65
3.1. Проблеми формування фінансового потенціалу Києво-Святошинського РайДУ 65
3.2. Напрямки вдосконалення фінансового потенціалу підприємства 76
3.3. Вплив запропонованих заходів на планові показники діяльності підприємства 81
Висновки до розділу 3 88
Розділ 4. Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях 90
4.1. Нормативно-правове забезпечення охорони праці 90
4.2. Аналіз стану охорони праці на підприємстві 94
Висновки до розділу 4 99
Висновки 100
Список використаних джерел 103
Додатки 106
Висновок

Дипломна робота присвячена оцінці фінансового потенціалу Києво-Святошинського рай ДУ. В ході написання роботи було досліджено теоретичні та практичні аспекти формування потенціалу на підприємстві. Було з'ясовано, що фінансовий потнеціал є одним із найголовнішних аспектів розвитку підприємства. Економічна суть фінансового потенціалу визначається в потенціалі фінансових ресусрів, які беруть участь у виробничо-господарській діяльності і які залучаються для фінансування майбутньої діяльності та стратегічних напрямків розвитку. Аналіз структури фінансового потнеціалу показав, що до його складу входить потенціал власних фінансових ресусрів, позичених фінансових ресурсів та залучених фінансових ресурсів. Власними коштами є кошти, вкладені засновником при створенні підприємства та прибуток. Позичковими –є кошти, позичені у формі кредиту, тимчасово-залученими є кредиторська заборгованість, що не пов'язана із кредитуванням.
Аналіз фінансового потенціалу доцільно проводити на базі аналізу фінансових ресурсів, тобто активів та пасивів підприємства. Економічний аналіз проводиться на основі читання балансу, горизонтального та вертикального аналізу, коефіцієнтного аналізу. Оскільки доходи та витрати є грошовим потоком підприємства, то доцільно і їх аналізувати в складі фінансових ресурсів підприємства. Таким чином на другому етапі доцільно проводити аналіз динаміки та структури фінансових результатів. В роботі систематизовано показники, що характеризують потенціал фінансових ресурсів. На завершальному етапі проводиться дослідження планових показників та складаютсья висновки щодо потенціалу підприємства.
Магістерська робота написана на основі Києво-Святошинського рай ДУ, що займається ремонтом та будівництвом доріг. Оборот підприємства - всього 2,1 млн.грн., чисельність працівників - 28. Дослідивши фінансові ресурси досліджуваного підприємства, можна виділити ряд проблем. Порівняння вартості капіталу з виручкою, власним капіталом та прибутком показав, що підприємство за 2011 -2012 роки не збільшувало вартість капіталу пропорційно зростанню виручки від реалізації. Зазначимо, що темп зростання прибутку відносно виручки приблизно однаковий, на рівні 15%, однак власний капітал зріс тільки на 10%, а загальний - на 6%. В подальшому підприємство може відчувати нестачу ресурсів для збільшення обсягів надання послуг з ремонту автодоріг, а тому необхідна інвестиційна програма по нарощуванню активів.
За даними аналізу структури капіталу ми бачимо, що питома вага необоротних активів в загальній сумі майна станом на початок 2013 року зросла. Це свідчить про незначне збільшення основного капіталу, однак для підприємства, що здійснює свою діяльність за допомогою машин та обладнання, питома вага необоротних активів в 22% є надто низькою. Слід зазначити, що за 2010-2012 рік вартість необоротних активів знизилась на 187 тис.грн. Даний факт ще раз підтверджує потребу підприємства в новій техніці, за допомогою якої можна буде зменшити поточні витрати на надавати нові послуги.
Аналіз фінансових результатів показав, що дохід підприємства за останній рік зріс більш, ніж на півмільйона гривень. Підприємство отримує дохід від здійснення ремонтних робіт та іншої операційної діяльності. Дохід від іншої операційної діяльності (оренди) не є стабільним, так, якщо в 2011 році відбулося зростання доходу, то в 2012, навпаки, його спад. Підприємству необхідно провести програму по синхронності поступлень коштів. Не дивлячись не те, що це тільки 5,5% доходу, не варто ігнорувати дані показники.
Аналіз витрат показав, що собівартість реалізованої продукції становить 67,1% загальних витрат. Адміністративні витрати в порівнянні із 2011 роком зменшились, це хороший показник. Хороша тенденція є і в динаміці витрат на збут.
Аналіз ліквідності та платоспроможності показав, що за останній рік коефіцієнт покриття різко зменшився, однак його показник становить 7,3, а це означає, що підприємство може сміливо залучати додаткові ресурси для поновлення активів.
Аналіз фінансового стану показав, що проблем фінансових ресурсів не виявлено. Підприємство платоспроможне, фінансово стійке і має хороші довгострокові перспективи.
Розглянувши проблеми формування фінансового потенціалу, визначимо 2 напрямки по вдосконаленню. Перший стосується оптимізації витрат, а другий – інвестиційної програми. Підприємство планує придбати основні засоби - лінію, що робить автоматичну подачу сипучих матеріалів вартістю 325 тис.грн.Хоча прибуток підприємства за рахунок введення в дію основних засобів зменшиться на 222,6 тис.грн, в довгостроковій перспективі це дозволить знизити витрати і тим самим покращити ефективність діяльності.підприємство має можливість зменшити витрати на оплату праці, це відбудеться за рахунок автоматизації виробництва. Також підприємство планує зменшити витрати на юридичні послуги за рахунок прийняття на роботу працівника-юриста. Загальний резерв економії становить 162,5 тис.грн.
У ході планування показників встановлено, що в 2013 році прибуток складе тільки 68,5 тис.грн, однак в 2014 році він вже становитиме 139,4 тис.грн., а в 2015 році 156,2 тис.грн. Термін окупності обладнання - 3 роки. За допомогою даних пропозицій підприємство ще більше зміцнить свої фінансові позиції, зросте ефективність діяльності.

Отзывы покупателей

Еще никто не оставил отзыв. Вы можете быть первым!