Курси Сервіс-Безлім
Кривий Ріг, Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків
англійська мова, польска мова, курси IT оператор ПК
СЕРТИФІКАТ

Viber Skype Tele +38(097)619 00 99

           
 

Курсы в Кривом Роге, польского, английского, компьютерные

Дипломна робота Лексичні помилки у мовленні п’ятикласників

(0/0)
  • Старая ціна: 0 грн.
  • Цена: 99 грн.
  • ✔ Є в наявності
  • Вага: 0 кг.
  • Артикул: 20070

Кількість:

+ -
Натисніть кнопку Оплата 24.
Вказуйте ПІП платника, а
E-mail в: Призначенні
 

* Є питання? Пишіть +380976190099 Viber
* Обробка запитів 1-3 години

Зміст
Вступ 4
Розділ І. Лінгвістичний аспект дослідження 8
1.1. Поняття про норми української літературної мови 8
1.2. Лексичні норми сучасної української літературної мови 14
Розділ ІІ. Лексичні помилки у мовленні п’ятикласників 25
2.1. Поняття про помилку 25
2.2. Мовленнєвий портрет п’ятикласника (у переказах, творах, усних відповідях, у спілкуванні на перерві, в магазині, бібліотеці, на вулиці) Типові помилки – суржик, діалектизми 36
Розділ 3. Методика удосконалення мовлення п’ятикласників 44
3.1. Способи усунення суржику 44
3.2. Стилістичне редагування на усунення згрубілої, лайливої лексики 49
3.3. Бесіди з культури мовлення 52
3.4. Ознайомлення з мовленнєвим етикетом українців 53
Список використаної літератури 57
Висновок

Проведене дослідження дозволяє підсумувати, що наукове осмислення феномена помилки потребує інтеграції здобутків різних галузей наукового знання. У такий спосіб може бути заповнена прогалина між наявними дослідницькими парадигмами, що відчутно позначається на розумінні найзагальніших, вузлових питань теорії помилок. У науковій літературі опис ненормативних одиниць, що трапляються в усному і письмовому мовленні учнів, відзначався репрезентативним характером. Зважаючи на це, у кваліфікаційній роботі окреслено:

1. основні аспекти вчення про помилку як перспективної ділянки лінгвістики. Явище «помилка, або анорматив» вивчається в різних галузях – лінгводидактиці, психолінгвістиці, логіці тощо;

2. критичний перегляд традиційного трактування помилки як порушення норми й утвердження погляду на помилку як анорматив, що виникає в результаті невмотивованого порушення норми і є наслідком неправильних мисленнєвих операцій;

3. типологізація ненормативних одиниць, тобто встановлення класифікаційних ознак різних груп негативного мовного матеріалу

4. виявлення помилконебезпечних місць для більшості учнів і для кожного зокрема;

5. з’ясування причин появи анормативів.

Помітне місце серед лексичних анормативів займають одиниці, які засвідчують сплутування семантики міжмовних омонімів.

Наукове дослідження вказало на необхідність диференційного підходу до аналізу лінгвоодиниць, що з’являються у лексико-семантичній системі мови внаслідок мовних контактів. У роботі дефінітивно означено поняття «калька», «власне запозичення» та «русизм» як позитивні факти мовної системи та «росіянізм», «суржикове утворення» як такі, що нівелюють національно-мовну своєрідність і є лексичними анормативами.

Дані банку помилок, вилучених із усного і письмового мовлення учнів п’ятих класів, з достатньою виразністю свідчать, що лексичними є такі мовні помилки: суржик, діалектизми, росіянізми, вживання згрубілої та лайливої лексики, неправильна побудова синонімічного ряду, вживання слів у невластивому значенні, сплутуванням семантики міжмовних омонімів

У роботі подано лінгвістичне обґрунтування всих видів лексичних помилок.

У кваліфікаційній роботі створено подано доситі багато розробок уроків, окремих завдань, що містить дані про помилконебезпечні місця та поради щодо їх усунення. За результатами експериментальної верифікації мовних анормативів було здійснено ранжирування лінгворизику від низького до високого для всіх груп помилок та у межах кожного з різновидів анормативів. Так, високим ступенем ризику відзначаються лексичні помилки та випадки неправильного написання.

Базовим критерієм виявлення помилок вчителем є критерій ймовірності появи анормативу у тексті, що дозволяє дивитися на мовлення крізь призму помилок. Запропонований критерій є науково вивіреним, оскільки ґрунтується на наукових розробках попередніх років.

Аналітичне дослідження ненормативних одиниць виявило глибинні зв’язки з причинами породження анормативів. На основі аналізу пропонованих у науковій літературі факторів появи помилок та зібраного нами негативного мовного матеріалу підсумовуємо, що основними причинами породження ненормативних одиниць є незнання норм сучасної літературної мови, потужний вплив російської мови, що позначився на всіх рівнях мовної системи, дія аналогії до інших граматичних форм тощо. У роботі здійснено спробу визначення причин появи кожного з описуваних типів анормативів.

Предметом нашої уваги були питання, достатньо простудійовані, або ж питання, які ще спеціально не порушувалися в теоретичній лінгвістиці. Наголошуючи на них, ми тим самим мали зробити їх предметом подальших наукових досліджень

Отзывы покупателей

Еще никто не оставил отзыв. Вы можете быть первым!