Курси Сервіс-Безлім
Кривий Ріг, Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків
англійська мова, польска мова, курси IT оператор ПК
СЕРТИФІКАТ

Viber Skype Tele +38(097)619 00 99

           
 

Курсы в Кривом Роге, польского, английского, компьютерные

Дипломна робота Економічна діагностика стану транспортного підприємства ТОВ Пас БРайТ

(0/0)
  • Старая ціна: 0 грн.
  • Цена: 200 грн.
  • ✔ Є в наявності
  • Вага: 0 кг.
  • Артикул: 43447

Кількість:

+ -
Натисніть кнопку Оплата 24.
Вказуйте ПІП платника, а
E-mail в: Призначенні
 

* Є питання? Пишіть +380976190099 Viber
* Обробка запитів 1-3 години

Зміст
Вступ 5
Розділ 1. Теоретичні основи економічної діагностики на підприємствах 8
1.1. Поняття діагностики, її види 8
1.2. Джерела та інформаційна база для здійснення економічної діагностики 21
1.3. Методика діагностування економічного стану підприємства 29
Висновки до розділу 1 47
Розділ 2. Економічна діагностика стану транспортного підприємства ТОВ "Пас Брайт" 49
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 49
2.2. Діагностика конкурентного середовища 53
2.3. Діагностика виробничого потенціалу 58
2.4. Економічна діагностика стану підприємства 61
Висновки до розділу 2 76
Розділ 3. Проблеми діагностування та напрямки їх вирішення 79
3.1. Проблеми діагностування економічного стану ТОВ 79
3.2. Вибір стратегії розвитку організації 93
3.3. Аналіз впливу стратегічних напрямків та економічний ефект 100
Висновки до розділу 3 103
Розділ 4. Охорона праці ТОВ "Пас Брайт" 105
4.1. Організація охорони праці на ТОВ "Пас Брайт" 105
4.2. Вдосконалення охорони праці на підприємстві 116
Висновки до розділу 4 118
Висновок 119
Список використаної літератури 120
Додатки 122
Висновок

Дипломна робота присвячена дослідженню теоретичних основ економічної діагностики стану транспортного підприємства та реалізації програми діагностування на прикладі діючого підприємства, що здійснює свою діяльність в Україні.
Питання діагностики стану підприємства є відносно новим, його в економіці використовують для оцінки стану підприємства та визначення його перспектив.
Дослідження теоретичних основ діагностики стану підприємства показали, що питання діагностування визначають як чистину управлінської роботи, що заключається у визначенні суті та особливостей проблеми на основі всеохоплюючого аналізу, застосовуючи певний набір принципів та методів його проведення. Діагностування підприємства проводиться з метою визначення загрозливих ситуацій та проблем, які можуть виникнути в майбутньому.
Процес діагностування економічного стану підприємства проводиться в декілька етапів. На першому, підготовчому, етапі встановлюються цілі діагностування з метою визначення об'єму робіт та збору інформаційної бази для аналізу. На другому етапі плануються затрати часу та ресурсів на здійснення аналізу. На третьому етапі формується робоча група, що здійснюватиме аналіз, на четвертому етапі відбувається збір та впорядкування документів, і на останньому, п'ятому етапі, проводиться сам процес діагностування економічного стану підприємства.
Діагностика, як метод аналізу, має багато різновитів і складну класифікаційну сітку. Так за часом діагностика буває оперативною чи стратегічною, також класифікують діагностику за цільовою спрямованістю, суб'єктами здійснення, формою діагностичних результатів та іншими факторами.
Основним джерелом для проведення діагностування економічного стану є фінансова звітність та внутрішні бухгалтерські документи. Аналіз балансу дозволяє визначити динаміку, структуру майна та джерел його формування. Аналіз звіту про фінансові результати дозволяє проаналізувати ефективність діяльності підприємства. Часто для діагностування використовується форма 3 "Звіт про рух грошових коштів".
Методика діагностування проходить шляхом аналізу звітності та визначення показників стану підприємства - показників ймовірності банкрутсва за різними методиками. Також доцільно проаналізувати і показники фінансової стійкості та платоспроможності – вони також дозволяють зробити висновки про економічний стан підприємства. На заключному етапі визначаються проблеми та напрямки щодо їх вирішення.
Практичні аспекти економічної діагностики проводиться на базі діяльності транспортного підприємства, товариства з обмеженою відповідальністю «Пас Брайт».
Аналіз економічної діяльності ТзОВ "Пас Брайт" показав, що підприємство за обсягами обороту відноситься до числа малих, так оборот становить 2 млн.грн., підприємство в основному отримує дохід від здійснення перевезень вантажів та пасажирів на замовлення. Для забезпечення господарської діяльності використовується праця 8-ми чоловік, з них 2 - адміністративний персонал - керівник та бухгалтер. Інші, 6 чол, - обслуговуючий персонал: водії, експедитори та вантажники. Чисельність працівників за досліджуваний період залишалась незмінною, однак заробітна їх плата збільшувалась щороку, що є позитивним фактором. Підприємство використовує власні та орендовані автомобілі. Загальна вартість основного капіталу становить 685,6 тис.грн. Відмітимо, що за досліджуваний період підприємство не придбавало нових автомобілів, а отримує дохід від інвестицій, зроблених до 2010 року. Враховуючи збільшення ефективності діяльності - зростання прибутку на 141,6 тис.грн. на рік, вважаємо, що збільшення активів, а зокрема автомобільного парку є необхідною умовою вдосконалення діяльності.
ТзОВ "Пас Брайт" має хорошу конкурентну позицію. Незважаючи на те, що підприємство має обмежену кількість ресурсів, як фінансових, так і трудових, воно стійко стоїть на ринку і має сталу нішу на ринку перевезень. З метою удосконалення діяльності пропонується зменшити ціни на перевезення, покращити якість послуг та розробити нові, супутні послуги.
Аналіз виробничого потенціалу показав, що підприємство щороку зменшує вартість основного капіталу, це негативно впливає на показники ефективності використання основних засобів підприємства, а вже в скорому майбутньому підприємство буде втрачати кошти від неефективного використання майна.
Аналіз фінансового потенціалу показав, що основну вартість активів формують оборотні кошти, це нетипово для даної галузі і ще раз підтверджує те, що потрібно інвестувати в основний капітал. ТзОВ більшу частину майна сформувало за рахунок власних джерел, показник фінансового стану щороку покращується, це - позитивна динаміка, що свідчить про те, що поступово ТзОВ "Пас Брайт" віддає борги і може розпоряджатись власними коштами для розвитку.
Чистий прибуток становить в 2012 році 150 тис.грн, що є хорошим показником. Показники ліквідності та платоспроможності є заниженими, що говорить про високий % залучених коштів в формуванні активів. Частка основного капіталу у власному становить 0,64 і зменшується щороку, це позитивний показник.
Аналіз ймовірності банкротства показав, що підприємство має хороші довгострокові перспективи за умови ефективного використання власних коштів.
Питання діагностування та планування діяльнсоті завжди пов'язано із рядом проблем. До них слід віднести неправильні цілі аналізу, неправильне використання методу аналізу, наявність помилок в розрахунках, поганий підбір альтернативних варіантів розвитку підприємства. Розробляючи напрямки стратегічного розвитку пропонується притримуватись моделі "посилення позицій на ринку". Окрім цього пропонується збільшення оборотів за рахунок придбання ще одного автомобіля та збільшення числа працюючих до 10 чоловік. Рекламна кампанія дозволить збільшити дохід щонайменше на 20%. Аналіз показав, що завдяки даним заходам підприємству вдастся збільшити прибуток до 378 тис.грн. на рік, що дозволить підприємству бути фінансово стійким, а з отриманих коштів постійно оновлювати активи.
Таким чином, можна зробити висновок, що в ході написання роботи було досягнуто мети, всі завдання є виконаними.

Отзывы покупателей

Еще никто не оставил отзыв. Вы можете быть первым!