Курси Сервіс-Безлім
Кривий Ріг, Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків
англійська мова, польска мова, курси IT оператор ПК
СЕРТИФІКАТ

Viber Skype Tele +38(097)619 00 99

           
 

Курсы в Кривом Роге, польского, английского, компьютерные

Дипломна робота Cтратегічне планування інноваційної діяльності підприємства

(0/0)
  • Старая ціна: 0 грн.
  • Цена: 5 440 грн.
  • ✔ Є в наявності
  • Вага: 0 кг.
  • Артикул: 43461

Кількість:

+ -
Натисніть кнопку Оплата 24.
Вказуйте ПІП платника, а
E-mail в: Призначенні
 

* Є питання? Пишіть +380976190099 Viber
* Обробка запитів 1-3 години

Зміст
Вступ 5
Розділ 1. Теоретичні основи планування інноваційної діяльності підприємства 9
1.1. Закономірності інноваційного економічного розвитку в умовах ринкових відносин 9
1.2. Система планування інноваційної діяльності підприємства 19
1.3. Економічна сутність і структура науково-інноваційного потенціалу підприємства 28
Висновки з розділу 1 39
Розділ 2. Дослідження інноваційної діяльності підприємства 41
2.1. Аналіз ефективності інноваційної діяльності підприємств галузі 41
2.2. Оцінка інноваційного потенціалу досліджуваного підприємства 52
2.3. Дослідження організаційно-економічних аспектів управління інноваційною діяльністю досліджуваного підприємства 65
Висновки за розділом 2 73
Розділ 3. Розробка стратегічного планування інноваційної діяльності підприємства на прикладі ДА «Антонов» 75
3.1. Вибір інноваційної стратегії ДП «Антонов» 75
3.2. Розробка стратегічного планування інноваційної діяльності підприємства 88
3.3. Економічне обґрунтування ефективності стратегічних напрямів інноваційної діяльності 93
Висновок до розділу 3 102
Додаток а 103
Додаток б 106
Додаток в 109
Додаток г 112
Додаток д 115
Додаток е 118
Додаток ж 121
Висновок

Соціально-економічний розвиток суспільства являє собою єдиний безперервний потік історичних подій, закономірності протікання яких обумовлюються ходом трансформації виробничих сил, спадкоємністю та послідовністю зміни виробничих відносин Головним джерелом виникнення кількісних, структурних, якісних трансформацій підприємства, які у сукупності визначають процес його соціально-економічного розвитку, є інноваційна діяльність.
Провідна роль інновацій в процесі соціально-економічного розвитку підприємства, величезне різноманіття джерел, напрямків і факторів інноваційної діяльності обумовили виникнення численних поглядів та думок щодо економічної сутності інновацій, а також закономірностей протікання інноваційних процесів. С цієї точки зору можна виділити чотири основні концептуальні підходи до вирішення цього наукового питання: науково-технічну; ринкову; підприємницьку; інтелектуальну.
Головними факторами, які обумовлюють динаміку інноваційних процесів (генерацію, відбір та впровадження інновацій) на підприємстві, насамперед є наступні: науково-технічний прогрес, що знаходить втілення у формуванні та розвитку виробничо-технологічної основи підприємства; ринкові можливості підвищення конкурентоспроможності, використання яких надає суб’єктам господарювання доступ до конкурентних переваг над іншими учасниками ринку.
Інноваційна діяльність стає безперервним процесом формування гнучкого і сприйнятливого до будь-яких змін внутрішнього середовища підприємства, забезпечення якісно нового рівня організації господарської діяльності. Неодмінною умовою вирішення зазначеного завдання є всебічне, повне та збалансоване планування інноваційного процесу відповідно до сучасних вимог забезпечення структурно-інноваційних трансформацій вітчизняної економіки.
Планування інновацій в системі управління підприємством є відносно самостійною підсистемою (тобто цілісною системою для складаючих її елементів), що містить сукупність специфічних інструментів, правил, структурних органів, інформації і процесів, націлених на підготовку і забезпечення виконання планів інноваційної діяльності.
Прогнозування напрямків науково-технічного розвитку і раціональний вибір стратегії інноваційного розвитку є найбільш складними та значущими елементами процесу інноваційного планування, від яких вирішальною мірою залежить ефективність усіх без винятку інноваційних перетворень на підприємстві. Важливим фактором забезпечення інноваційного розвитку підприємства за сучасні умови стає нарощування можливостей щодо розширення сфер генерації, відбору і впровадження інновацій, ознакою чого стає інноваційний потенціал (ІП) підприємства. Саме цей фактор виступає, з одного боку, як передумова вибору певної інноваційної стратегії, а, з іншого боку, як важливий чинник, що визначає ступінь сприйнятливості підприємства до інновацій.
Науково-інноваційний потенціал підприємства є узагальнюючою характеристикою сукупності наявних ресурсів, які визначають спроможність підприємства до створення, свідомого пошуку та відбору, практичного впровадження досягнень науки і техніки (інновацій). Науково-інноваційний потенціал стає результатом реалізації певної інноваційної стратегії, проведення досліджень та розробок щодо вдосконалення технології та організації виробничого процесу на трьох основних рівнях: національному; галузевому; підприємницькому. Формування науково-інноваційного потенціалу підприємства відбувається у трьох сферах: науково-технологічній, економічній, соціально-організаційній.

Отзывы покупателей

Еще никто не оставил отзыв. Вы можете быть первым!