Товары в корзине

Курсова робота Словник, як один із видів довідкового видання

Артикул: 23016
(0/0)
  • 0 грн.
  • 0 грн.
  • Много
  • Вес: 0 кг.

Год защиты:: 2016

  • 0 грн.

Зміст
Вступ 3
Розділ 1. Загальна характеристика словника як довідкового видання 5
Розділ 2. Історія словникарства 9
Розділ 3. Українські словники 11
3.1. Розвиток українського словникарства в ХХ 11
3.2. Сучасні словники 23
Висновки 35
Список використаних джерел 37
Додаток 39
Висновок

Довідкове видання – видання, що містить короткі відомості наукового або прикладного характеру, розташовані в порядку, зручному для їх швидкого відшукання, не призначене для суцільного читання.

Традиційно серед довідкових видань виділяють три основні підвиди: енциклопедії, словники і довідники. У роботах останніх років з типології було визнано доцільним виділити як самостійні підвиди, що істотно розрізняються по своїй специфіці, лінгвістичні словники і термінологічні словники.

Словниками називають довідкові видання, що „містять впорядкований перелік мовних одиниць (слів, словосполучень, фраз, термінів, знаків), з короткими їх характеристиками або перекладом іншою мовою”. Словники дають можливість швидко орієнтуватися у величезному масиві лексики, сприяють підтримці норм літературної мови, підвищенню виразності і точності індивідуальної мови його носіїв. Термінологічні словники – словники, що ставлять за мету ретельно роз’яснити поняття і звичайні терміни. „Термін” визначається як „слово (або словосполучення), що є позначенням строго певного наукового поняття” в системі понять даної області науки і техніки.

Говорити про те, що в Україні сьогодні немає словників, не варто. А ставити питання про потребу видавництв у державній підтримці необхідно і доцільно. Бажання створити словники, які б забезпечували споживачів різносторонньо та фахово. Однак, видавничі підприємства реально зіткнулися з проблемою фінансування проектів з боку держави.

Нині належну увагу потрібно приділяти і сучасній науковій термінології аби створення україномовних словників, енциклопедій, довідкової літератури не стало проблемою. Одночасно – не допускати напливу „зросійщення” на нашу наукову термінологію. Сьогодні потенційний споживач (учень, студент, спеціаліст певної галузі) потребує, насамперед, і сучасних україномовних словників. Адже вивчати, знати, збагачувати рідну мову неможливо без різного типу словників.

Оскільки сьогоденне українське громадянство має нагальну потребу в словниках різноманітного типу, то з розширенням сфери впливу і функціонування державної української мови ця проблема буде загострюватися.

Вже нині бачимо, які труднощі мають численні урядовці, працівники різних видань, що мають справу з перекладами з різних мов на українську і шукають точного значення слова і навіть його нюансів. Із розширенням суспільного функціонування української мови загострюється проблема культури мовлення, збагачення словникового запасу мовців, уміння добирати єдино можливе в конкретному контексті слово.

Саме у цьому напрямку і працюють спеціалізовані видавництва, пропоновані словники, енциклопедії, довідники яких – це надбання України, а плани на майбутнє – проекти, спраглі від активної підтримки та належного державного фінансування.

Отзывы покупателей

Еще никто не оставил отзыв. Вы можете быть первым!