Товары в корзине

Курсова робота Роль архівів та музеїв в інформаційній інфраструктурі України

Артикул: 41588
(0/0)
  • 0 грн.
  • 0 грн.
  • Много
  • Вес: 0 кг.

Год защиты:: 2016

  • 0 грн.

Зміст
Вступ.3
Розділ 1. Архівний фонд як інформаційний ресурс
Суспільства.5
1.1. Система архівних установ, її структура та мережа.5
1.2. Національний архівний фонд України: поняття,. 10
склад, структура
Розділ 2. Музеї як соціокультурна складова суспільства
.18
2.1. Особливості організації музейної справи в Україні.18
2.2. Класифікація сучасних музеїв України.22
2.3. Музейні фонди та їх класифікація. Основні напрямки
фондової роботи.25
2.3.1. Поняття та призначення музейних фондів.25
2.3.2. Склад музейних фондів.28
Висновки.37
Список використаних джерел.39
Додатки.45
Висновок

В ході дослідження ми дійшли наступних висновків:
1. Суспільство досягло такого рівня розвитку, коли обсяги теоретичних знань, інформації, рівень її структурованості та складності зумовлюють створення якісно нової інформаційної структури, в якій інформаційні ресурси визначатимуть розвиток країни, сфер суспільства. Для України як країни з перехідною економікою надзвичайно важливим чинником завершення ринкових перетворень і забезпечення стійкого розвитку є зміцнення всіх типів інфраструктур суспільного виробництва. Особливе місце тут належить національній інформаційній інфраструктурі, яка покликана забезпечити створення єдиного інформаційного простору України як цілісної держави. За таких умов очевидним постає факт посилення значення інформації (в тому числі архівної, музейної) в інформаційному суспільстві. Вимогою сьогодення є аналіз та узагальнення міжнародного й українського досвіду у застосуванні традиційних форм використання документної інформації в архівах, музеях, бібліотеках, у виробленні спільних проектів регіонального, державного та міжнародного рівнів з використання інформаційних ресурсів Національного музейного фонду, Музейного фонду України.
2. Складовою частиною вітчизняної й світової історико-культурної спадщини та інформаційних ресурсів суспільства є Національний архівний фонд. Під поняттям Національного архівного фонду України розуміють сукупність документів, незалежно від їхнього виду, місця створення і форми власності на них, що зберігаються на території України або за її межами (і відповідно до міжнародних угод підлягають поверненню в Україну), відображають історію духовного і матеріального життя українського народу, мають наукову історико-культурну цінність, визнані такими відповідною експертизою і зареєстровані у порядку, передбаченому Законом України «Про Національний архівний фонд і архівні установи».
3. Архів є одним із центрів зберігання, передавання в часі та просторі ретроспективної інформації, соціально-комунікаційною структурою, яка функціонує за умови зв'язку з іншими інформаційними суб'єктами. Архівні ресурси України — невід'ємний елемент соціальної та наукової комунікації на регіональному, національному та міжнародному рівнях, сприяють інтеграції української науки до світового глобалізаційного комунікаційного простору.
4. Складової інформаційних ресурсів суспільства є також музейні фонди. Музеї - це культурно-освітні та науково-дослідні заклади, призначені для вивчення, збереження та використання пам'яток природи, матеріальної і духовної культури, прилучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини. Мережа музеїв в Україні будується на основі усталеної в українському музеєзнавстві їх наукової класифікації та типології.
5. Музейний фонд України – це сукупність рухомих пам’яток природи, матеріальної і духовної культури, які мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення незалежно від їх виду, місця створення і форми власності, та зберігаються на території України, складається із державної і недержавної частини [8]. Склад музейних фондів – сукупність конкретних предметів і матеріалів, що утворює певну музейну збірку. Структура музейних фондів визначається згідно з профілем того чи іншого музею і регулюється процесом комплектування та вивченням музейних колекцій, а також особливостями їх збереження

Отзывы покупателей

Еще никто не оставил отзыв. Вы можете быть первым!