Товары в корзине
Показать/скрыть фильтры
Сортировать по:
  • Цена от
  • догрн.

Весь каталог

Всего страниц: 34
Вид каталога:
(0/0)
Код: 45491
ЗмістВступ.3Розділ і. Суть, фактори і методика оцінки важкості праці.51.1. Проблема важкості праці та оцінка різних підходів до її вивчення.51.2. Сутність і фактори важкості праці.71.3. Важкість та інтенсивність праці.11Розділ іі. Оцінка ва...
(5/1)
Код: 45795
ЗмістВступ 3Розділ 1. Сутність пенсійного забезпечення населення 61.2. Складові пенсійного забезпечення 111.3. Законодавча та нормативна база пенсійного страхування України 171.4. Висновки по розділу 1 23Розділ 2. Оцінка пенсійного забезпеч...
(0/0)
Код: 42845
Зміст1. Вступ. Історія розвитку вітамінології 3 ст.2. Загальні представлення про вітаміни 5 ст.3. Авітамінози. Гіповітамінози 6 ст.4. Класифікація вітамінів 8 ст.4.1. Жиророзчинні вітаміни 11 ст.4.1.1. Вітамін А 11 ст.4.1.2. Вітамін D 15 ст...
Новинка
(5/1)
Код: 42863
ЗмістВступ.3 Poздiл 1. Тeopeтичнi oснoви фopмувaння бaнкiвськoгo кaпiтaлу.5 1.1. Eкoнoмiчнa сутнiсть влaснoгo кaпiтaлу бaнку.5 1.2. Eкoнoмiчнa сутнiсть пaсивних oпepaцiй бaнку. Oснoвнi джepeлa фopмувaння бaнкiвськoгo кaпiтaлу укpaїнськими ...
(0/0)
Код: 44955
ЗмістВступ 3РОЗДІЛ 1. Особливості ринку праці та його регулювання 51.1. Поняття ринку праці в економічній системі, його елементи і функції 51.3. Регулювання ринку праці в сучасних умовах 21РОЗДІЛ 2. Оцінка ситуації на ринку праці в Україні ...
(0/0)
Код: 46509
ЗмістВступ.3Розділ і. Теоретична частина.51.1. Банківська система як самостійна галузь економіки.51.2. Типи банківських систем, їх структура.111.3. Роль, значення банківської системи в розвитку ринкових відносин.19Розділ іі. Практична части...
(0/0)
Код: 46598
ЗмістВступI. Теоретичні засади бюджетного процесу1.1. Економічний зміст та призначення бюджетного процесу1.2. Особливості формування місцевих бюджетів1.3. Учасники бюджетного процесу та їх повноваженняІі. Аналіз складу та структури доходної...
(0/0)
Код: 46584
ЗмістВступ1. Сукупність та класифікація потреб.5-111.1. Загальна характеристика потреб.5-61.2. Класифікації потреб.7-81.3. Ієрархія потреб за теорією А. Маслоy. 9-112. Взаємозв’язок потреб з реальними доходами.12-152.1. Сукупність і класифі...
(0/0)
Код: 45345
ЗмістВступ 31. Проблеми та наслідки безробіття в україні 52. Державна політика зайнятості та розробка програм сприяння зайнятості 93. Програма сприяння зайнятості населення в україні 15Висновки 27Список літературних джерел 29ВисновокРинок п...
(0/0)
Код: 45200
ЗмістВступ. 3Розділ І. Ринок праці: суть і значення для економічної системи.51.1. Поняття ринку праці, його елементи і функції.51.2. Структура, типи і форми ринків праці.81.3. Попит і пропозиція праці. Рівновага на ринку праці.10Розділ ІІ. ...
(0/0)
Код: 45492
ЗмістВступ1. Теоретичні аспекти трудової міграції.1.1. Сутність та види трудової міграції населення;1.2. Особливості трудової міграції на сучасному етапі розвитку національної економіки України;2. Аналіз сучасних міграційних процесів в Укра...
(0/0)
Код: 45553
Змістстор.Вступ 4Розділ 1. Сутність кадрового резерву та порядок його формування 61.1. Кадровий резерв та його роль у системі управління персоналом 61.2. Види кадрового резерву та принципи його формування 91.3. Етапи формування кадрового ре...
(0/0)
Код: 40558
ЗмістВступ.2Розділ 1. Заробітна плата – одна із форм доходів у ринковій економіці.41.1. Основні засади формування заробітної плати у ринкових умовах.41.2. Чинники диференціації заробітної плати. 101.3. Зарубіжний досвід у встановленні зароб...
(0/0)
Код: 43465
ЗмістВступ 3Розділ 1. Теоретичні аспекти реструктуризації 51.1. Економічна сутність питання 51.2. Передумови проведення реструктуризації підприємств 101.3. Методи проведення аналізу передумов реструктуризації підприємства 16Розділ 2. Аналіз...
(0/0)
Код: 43429
ЗмістВступ 41. Теоретичні аспекти управління ефективністю імпорту 61.1. Поняття імпорту, його значення в зовнішньоекономічній діяльності 61.2. Організація імпортної діяльності 91.3. Методика управління ефективністю імпорту 122. Оцінка внутр...
(0/0)
Код: 43454
ЗмістВступ 3Розділ 1. Теоретичні аспекти формування та використання основних виробничих фондів 51.1. Економічна сутність питання 51.2. Особливості обліку 101.3. Способи визначення показників 13Розділ 2. Аналіз стану та руху основних виробни...
(0/0)
Код: CN243
ЗмістВступ 3Розділ 1. Дебіторська заборгованість як економічна категорія 51.1. Економічна сутність, склад, класифікація та структура дебіторської заборгованості 51.2. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства 91.3. М...
(0/0)
Код: 46290
ЗмістРезюме.31. Характеристикапродукції.42. Оцінка ринку збуту.53. Конкуренція.64. Стратегія маркетингу.75. План виробництва.96. Організаційний план.147. Фінансовий план.188. Оцінка виробничих ризиків.22Список використаної літератури.23Висн...
(0/0)
Код: 45641
ЗмістВступ.31. Витрати підприємства та чинники, що впливають на їх формування.51.1. Сутність та класифікація витрат1.2. Кошторисні витрати бюджетного закладу охорони здоров'я1.3. Номенклатура економічних елементів витрат1.4. Постійні, змінн...
(0/0)
Код: 46041
ЗмістВступ. 3Розділ 1. Теоретичні основи інвестиційної діяльності. 51.1. Інвестиційна політика України. 51.2. Поняття, сутність та класифікація інвестицій. 91.3. Особливості інвестиційного процесу, суб’єкти інвестування. 13Розділ 2. Аналіз ...
(0/0)
Код: 46124
ЗмістВступ.5Розділ 1. Теоретичні основи корпоративних об’єднань.71.1. Поняття, характеристика та види корпорацій.71.2. Переваги та недоліки корпорацій.141.3. Економічна роль об’єднань корпорацій.15Розділ 2. Світовий досвід тнк.182.1. Поколі...
(0/0)
Код: 44485
ЗмістI. раздел «Организация работы участка в условиях непоточного производства».91.1. Определение типа производства и уточнение производственной программы участка.91.2. Выбор режима работы участка и определение действительного годового фонд...
(0/0)
Код: 45554
Змістстор.Вступ. 3 розділ 1 сутність та значення малих підприємств в економічному розвитку країни. 51.1. Мале підприємництво: поняття та функції. 51.2. Форми підтримки малого бізнесу державою. 91.3. Зарубіжний досвід регулювання діяльності ...
(0/0)
Код: 46235
ЗмістВступРозділ 1. Теоретичні основи підвищення прибутковості підприємства1.1. Зміст прибутку та прибутковості підприємства1.2. Методичні підходи до формування прибутковості підприємства1.3. Основні напрямки підвищення прибутковості підпри...
(0/0)
Код: 45603
Курсова робота Структура и управление предприятием  (у 2016 р)ЗмістВступление. 31.Сущность и современные принципы управления. 52.Функции управления предприятием. 73.Методы управления предприятием. 164.Организационные структуры управлен...
(0/0)
Код: 46233
Курсова робота Формування бізнес-плану підприємтсва за 2014 рікЗмістВступРозділ 1. Теоретичні аспекти формування бізнес плану з урахуванням особливостей галузі1.1. Бізнес-план, його завдання та основні етапи формування1.2. Умови формування ...
(0/0)
Код: 45373
Курсова робота Шляхи підвищення ефективності використання капітальних вкладень на прикладі ВАТ Запоріжсталь за 2014 рікЗмістВступ 3Розділ 1. Теоретичні засади ефективності капітальних вкладень 51.1. Сутність та види капітальних вкладень 51....
(0/0)
Код: 46673
Курсова робота Виробнича програма підприємства за 2015 рікЗмістВступ 6Розділ 1. Теоретичні аспекти економічної характеристики продукції підприємства 81.1. Зміст, завдання та місце виробничої програми в системі господарських планів підприємс...
(0/0)
Код: 46451
Курсова робота Продуктивність праці персоналу ПАТ Криворіжхліб  за 2014 рікЗмістВступРозділ 1. Теоретичні засади визначення продуктивності праці, її роль і місце в діяльності підприємства1.1. Економічна сутність продуктивності праці, ї...
(0/0)
Код: 44651
ЗмістРеферат.2Вступ.4І. Коротка характеристика підприємства.6Іі. Аналітично – розрахункова частина.72.1. Облік придбання матеріальних цінностей (поповнення виробничих запасів).72.2. Облік використання виробничих запасів.82.3. Облік виплати ...
Всего страниц: 34