Товары в корзине
Показать/скрыть фильтры
Сортировать по:
  • Цена от
  • догрн.

Весь каталог

Всего страниц: 34
Вид каталога:
(0/0)
Код: 42846
ЗмістВступ: актуальність та сучасність проблеми1. Cтан та оцінка загроз в екологічній сфері :• Cучасний екологічний стан України• сільське господарство• водні ресурси та екосистемиЗемельні ресурсиКорисні копалиниАтмосферне повітря• рослинни...
(0/0)
Код: 42833
ЗмістВступ: актуальність та сучасність проблеми1. Cтан та оцінка загроз в екологічній сфері :• Cучасний екологічний стан України• сільське господарство• водні ресурси та екосистемиЗемельні ресурсиКорисні копалиниАтмосферне повітря• рослинни...
(0/0)
Код: 24601
ЗмістЗавдання на виконання дипломної роботиРеферат1. Вступ2. Огляд літератури2.1. Заключення по огляду літератури3. Власні дослідження3.1. Матеріали і методи дослідження3.2. Характеристика економічного стану СТОВ "Агроальянс" Шполянського р...
(0/0)
Код: 16017
ЗмістРеферат 51. Вступ 72. Огляд літератури 92.1. Морфологія статевих органів у кішок 92.2. Топографічні дані черевної ділянки 132.3. Методи регуляції статевої активності у дрібних тварин 162.4. Техніка оваріоектомії 232.5. Висновок з огляд...
(0/0)
Код: 44568
ЗмістВcтупРoздiл i. Теoретикo-метoдoлoгiчнi та метoдичнi ocнoви дocлiдження наcелення та трудoвих реcурciв1.1. Екoнoмiчний змicт пoняття “наcелення”1.2. Cутнicть пoняття “трудoвi реcурcи”1.3. Безрoбiття як coцiальне явищеРoздiл ii.oцiнка cт...
(0/0)
Код: 44775
ЗмістВступ 3Розділ 1. Світовий досвід заповідання, охорони та використання карстових печер5.1.1. Охорона, заповідання та використання карстових печер у зарубіжних країнах5.1.2. Національні парки карстових територій 10Розділ 2. Природоохорон...
(0/0)
Код: 45787
ЗмістВступ.31. Роль рослинництва та його місце в сільському господарстві.52. Класифікація галузей рослинництва.52.1. Зернові культури світу.52.2. Технічні культури світу.62.3. Овочівництво.82.4. Плодівництво.83. Географія основних сільськог...
(0/0)
Код: 46751
ЗмістВступ. 3Розділ 1. Теоретичні основи дослідження карстових процесів. 51.1. Поняття карст і причини його виникнення. 51.2. Карстові форми рельєфу і їх генетичні типи. 61.2.1. Поверхневий карст. 61.2.2. Покритий карст. 61.3. Гідрогеологіч...
(0/0)
Код: 9399
Зміст1. Передмова1.1. Характеристика об'єкту проектування1.2. Історична довідка про об'єкт1.3. Класифікація і аналіз сучасного стану об'єкту1.4. Який вид робіт ви плануєте зробити2. Перед проектне вивчення об'єкту2.1. Генеральний план2.2. С...
(0/0)
Код: 45908
Зміст1. Вступ.2. Грунтово - кліматичні умови.3. Характеристика рослин підібраних для створення квітника.4. Хвороби і шкідники квіткових культур, догляд за квітником.5. Влаштування квітника.6. Розрахунок кількості посадкового матеріалу і йог...
(0/0)
Код: 39336
ЗмістВступ.3Розділ 1. Номенклатура справ.4Розділ 2. Формування та оформлення справ.15Розділ 3. Принципи систематизації документів всередині справ.29Висновок.33Список використаних джерел та літератури.35ВисновокОтже,, номенклатура справ – це...
(0/0)
Код: 44
ЗмістВступ 3РОЗДІЛ І. Бібліотечні фонди України як генератори документних інформаційних ресурсів 6РОЗДІЛ ІІ. Національний архівний фонд як складова документної інфраструктури суспільства 22Висновки 30Список використаних джерел 33ВисновокПол...
(0/0)
Код: 26845
ЗмістСписок умовних скорочень 3Вступ 4Розділ 1. Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства як провідна галузева інституція 101.1. Історія становлення установи 101.2. Структура Інституту 151.3. Наукова співпр...
(0/0)
Код: 20482
ЗмістВступ 3Розділ 1. Технологічна захищеність інформаційних ресурсів1.1. Формування технологічних інформаційних ресурсів 51.2. Міжнародні стандарти в галузі захисту інформаційних ресурсів 6Розділ 2. Технічна захищеність інформаційних ресур...
(0/0)
Код: 23016
ЗмістВступ 3Розділ 1. Загальна характеристика словника як довідкового видання 5Розділ 2. Історія словникарства 9Розділ 3. Українські словники 113.1. Розвиток українського словникарства в ХХ 113.2. Сучасні словники 23Висновки 35Список викори...
(0/0)
Код: 7364
ЗмістСписок умовних скорочень 3Вступ 4РОЗДІЛ 1. Основні етапи розвитку систематичних класифікацій 61.1. Розвиток систематичних класифікацій з давнини до середини XIX ст. 61.2. Розвиток класифікаційних систем наприкінці XIX — XX ст. 11РОЗДІЛ...
(0/0)
Код: 10624
ЗмістПерелік використаних скорочень 3Вступ 4Розділ 1. Національні класифікатори, їх значення та зміст 71.1. Аналітичний опис використаних джерел за темою дослідження 71.2. Терміни та основні поняття у сфері стандартизації 121.3. Методи клас...
(0/0)
Код: 41588
ЗмістВступ.3Розділ 1. Архівний фонд як інформаційний ресурсСуспільства.51.1. Система архівних установ, її структура та мережа.51.2. Національний архівний фонд України: поняття,. 10склад, структураРозділ 2. Музеї як соціокультурна складова с...
(0/0)
Код: 35019
ЗмістВступ.3Розділ 1. Типологічна характеристика. 51.1. Види наукових видань.51.2. Структура наукового тексту.71.3. Етапи роботи.10Розділ 2. Особливості редагування наукової літератури. 132.1. Аспекти наукової літератури.132.2. Робота над н...
(0/0)
Код: 26700
ЗмістВступРозділ 1. Основні концепції автоматизації процесів управління1.1. Концепція електронного документа 61.2. Система управління електронними документами 71.3. Поняття Системи електронного документообігу 8Розділ 2. Реалізація систем ел...
(0/0)
Код: 37179
ЗмістВступ.4Розділ І. Документно-інформаційні потоки та масиви як складові документної комунікації.61.1. Документно-інформаційні потоки та масиви: сутність і значення.61.2. Документні потоки та масиви: ознаки, властивості, параметри та функ...
(0/0)
Код: 26579
ЗмістВступ 2-3Розділ 1. Теоретичні аспекти організації керування документаційним процесом 4-141.1. Поняття документаційного процесу 4-101.2. Теоретичні та методологічні засади керування документаційним процесом 10-14Розділ 2. Особливості ор...
(0/0)
Код: 34437
ЗмістВступ С.3Розділ І. Поняття, зміст та функції документно-інформаційної діяльності С.7Розділ ІІ. Нормативно-правові засади національної архівної справи С.13Розділ III. Правове регулювання діяльності засобів масової інформації С.173.1. По...
(0/0)
Код: 32621
ЗмістВступ 3Розділ 1. Поняття про документ та документування 51.1. Сутність поняття «документ», його походження та розвиток всучасних умовах 51.2. Основні особливості документування 12Розділ 2. Застосування методів та способівДокументування...
(0/0)
Код: 8424
ЗмістВступ 3І. Поняття „документ” 51.1. Історичний розвиток поняття „документ” 51.2. Визначення поняття „документ” 8ІІ. Основні етапи класифікації 112.1. Поняття про класифікацію документів 112.2. Класифікація за інформаційною складовою док...
(0/0)
Код: 11288
ЗмістВступ 31. Склад реквізитів документів 42. Складання заголовка документа 53. Датування та індексація документів 84. Адресування та оформлення тексту документу 95. Погодження та засвідчення документів 126. Проставлення позначок на докуме...
(0/0)
Код: 6512
ЗмістВступ 3Розділ 1. Оформлення газетного видання 51.1. Складники мови архітектоніки газети 51.2. Елементи оформлення сучасного газетного видання 10Розділ 2. Заголовки газет та особливості їх оформлення 192.1. Особливості оформлення заголо...
(0/0)
Код: 40949
ЗмістВступРoзділ 1. Оргaнізaція oбслугoвувaння читaчів в публічній бібліoтeці1.1. Нaпрямки oбслугoвувaння в публічних бібліoтeкaх1.2. Пoслуги, рoзміщeння тa функціoнaльність публічних бібліoтeкРoзділ 2. Індивідуaльнe oбслугoвувaння читaчів ...
(0/0)
Код: 19020
ЗмістВступ1. Кадрова служба організації2. Відділ кадрів і його роль у менеджменті персоналу3. Кадрове діловодство3.1. Номенклатура справ з кадрового діловодства3.2. Документаційне забезпечення обліку та руху кадрів3.3. Облік особового склад...
(0/0)
Код: 14080
ЗмістВступ 3РОЗДІЛ І. Анотація і реферат як види аналітичних документів 5РОЗДІЛ ІІ. Класифікація абревіатур 10РОЗДІЛ ІІІ. Вживання абревіатур в анотаціях і рефератах 14РОЗДІЛ ІV. Особливості редагування абревіатур 19Висновки 22Список викори...
Всего страниц: 34