Курси Сервіс-Безлім
Кривий Ріг, Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків
англійська мова, польска мова, курси IT оператор ПК
СЕРТИФІКАТ

Viber Skype Tele +38(097)619 00 99

           
 

Курсы в Кривом Роге, польского, английского, компьютерные

Курсова робота Формування та використання людського капіталу в умовах інтелектуалізації праці

(4.5/1)
  • Старая ціна: 0 грн.
  • Цена: 100 грн.
  • ✔ Є в наявності
  • Вага: 0 кг.
  • Артикул: 46679

Кількість:

+ -
Натисніть кнопку Оплата 24.
Вказуйте ПІП платника, а
E-mail в: Призначенні
 

* Є питання? Пишіть +380976190099 Viber
* Обробка запитів 1-3 години

Зміст
Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти формування та використання людського капіталу 5
1.1. Людський капітал: зміст та особливості економічної категорії 5
1.2. Розвиток концепції людського капіталу 8
1.3. Людський капітал в умовах інтелектуалізації праці 14
Розділ 2. Дослідження формування та використання людського капіталу 17
2.1. Аналіз формування та використання людського капіталу 17
2.2. Аналіз особливестей інвестування в людський капітал 27
Розділ 3. Удосконалення використання людського капіталу в умовах інтелектуалізації праці 36
3.1. Шляхи вирішення і вдосконалення проблем використання людського капіталу 36
3.2. Підвищення ефективності використання людського капіталу 45
Висновки 49
Список використаних джерел 51
Додатки 54
Висновок

Під людським капіталом розуміються знання, навички, інші здібності людини, які створюються шляхом інвестування часу (праці) в освіту, інші види діяльності, що впливають на зростання виробництва і доходу. Розглядаючи людський капітал, ми розуміємо, що йдеться про активи, які характеризуються двома ознаками: вони є результатом інвестицій та генерують протягом певного періоду часу потік доходу.
Поняття «людський капітал» означає усвідомлення необхідності цілеспрямованого інвестування в людину. При цьому важливою особливістю досліджень є необхідність органічного поєднання двох взаємопов’язаних чинників погляду на людину - як на головний ресурс економічного розвитку нового типу, а також - як на мету цього зростання.

Базовим методологічним положенням теорії людського капіталу є використання економічного підходу до аналізу різноманітних явищ у таких галузях людської діяльності, які раніше цілком належали до сфери соціальних, демографічних, психологічних та інших досліджень. Економічний підхід, заснований на принципах раціональної оптимізуючої (максимізуючої) поведінки індивідів, був використаний при аналізі таких проблем, як теорія економічного зростання, розподіл доходів, інвестиції в людину, економіка освіти, планування сім'ї і ведення домашнього господарства, теорія міграції, дискримінація на ринках праці тощо.
Сучасна теорія людського капіталу відображає переорієнтацію економічної науки з проблем використання трудових ресурсів на проблеми створення якісно нової робочої сили в умовах науково- технічного прогресу.
Підсумовуючи різні підходи до дослідження категорії «людський капітал», ми даємо таке його визначення: людський капітал - це соціально-економічна категорія, яка характеризує систему суспільних відносин у процесі створення нової вартості, вираженої у формі певних запасів знань, вмінь, навичок, здоров’я, мотивацій, досвіду, власних якостей, що допомагають підвищити продуктивність праці та рівень доходів суб’єкта, а також покращити добробут людини та людського розвитку в цілому.
Посутнім чинником розвитку сучасної світової економіки виступає процес інтелектуалізації праці та формування на цій основі «суспільства знань», в якому добробут визначається інноваціями, технологіями та інтелектуальним капіталом.
Отже, нині створено потужний арсенал методик оцінювання людського капіталу та визначення рейтингів за цими показниками, якими користуються організації різних країн світу. Усі вони мають достатньо високий ступінь поширеності і авторитетності, однак їм притаманні й недоліки, врахування яких стимулює до створення нових та удосконалення вже існуючих методик оцінювання людського капіталу.
Таким чином, можна зробити загальний висновок відносно того, що досягнення сталого економічного розвитку економіки України у найближчій перспективі залежить від ступеня спрямованості та взаємоузгодженості освітньої, виробничої та державної політик країни у напрямі забезпечення достатнього рівня ефективності та інтенсивності інвестування у людський капітал, обґрунтованості ступеня періодичності здійснення інвестиційних програм професійного розвитку й охорони здоров’я економічно активного населення та дієвості заходів мотиваційного характеру щодо спонукання суб’єктів господарювання до інвестування у людський капітал.

Отзывы покупателей

Еще никто не оставил отзыв. Вы можете быть первым!