Товары в корзине
Показать/скрыть фильтры
Сортировать по:
  • Цена от
  • догрн.

Економіка та економіка підприємства курсові, дипломні реферати

Всего страниц: 2
Вид каталога:
(0/0)
Код: 42052
ЗмістВступ 4Розділ і. 71.теоретичні та методичні основи ціноутворення на продукцію:апк 71.1. Ціна в ринковій економіці і характеристика її видів. 71.2. Особливості ціноутворення у системі АПК та види на сільськогосподарську продукцію 111.3....
(4.8/5)
Код: 42601
ЗмістВступ 3Розділ 1. Сутність інфляції та грошової системи 51.1. Інфляція як економічне явище, види, джерела, наслідки 51.2. Сутність та структура грошової системи 91.3. Стійкість грошового обігу та етапи інфляції 111.4. Грошові реформи 13...
(0/0)
Код: 5106
ЗмістРозділ 1. Теоретико методологічні засади управління трудовими ресурсами підприємства1.1. Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів.1.2. Концепція управління трудовими ресурсами підприємства.1.3. Світовий досвід формування т...
(0/0)
Код: 17467
ЗмістАнотація 3Вступ 4РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи управління та використання позичкового капіталу 71.1. Суть позичкового капіталу, його класифікація 71.2. Методологія аналізу ефективності позичкового капіталу 231.3. Техніко-економічна харак...
(0/0)
Код: 10391
ЗмістВступРозділ 1. Теоретико-методологічні основи управління прибутковістю на підприємстві1.1. Сутність прибутку на підприємстві1.2. Порядок формування і використання прибутку на підприємстві1.3. Методологічні основи вимірювання прибутково...
(0/0)
Код: 24457
ЗмістВступ 51. Теоретичні основи управління прибутком підприємства 81.1. Прибуток та його роль в управлінні господарською діяльністю підприємства 81.2. Управління прибутком: головна мета і функції 221.3. Еволюційний розвиток прибутку підпри...
(0/0)
Код: 22957
ЗмістВступ 2РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи формування інвестиційної привабливості підприємства 51.1. Інвестиційна привабливість підприємства, поняття та фактори впливу 51.2. Методи оцінки інвестиційної привабливості підприємства 111.3. Методич...
(0/0)
Код: 6152
ЗмістВступ Розділ І. Техніко-економічна характеристика ВАТ “Кредмаш” 1.1. Загальна характеристика та історія виникнення ВАТ “Кредмаш” 1.2. Загальна характеристика випускаємої продукції ВАТ “Кредмаш” 1.3. Характеристика збутової діяльності ...
(0/0)
Код: 4433
ЗмістВступ 51. Cутність, мета, підходи до аналізу взаємозв‘язку витрат, обсягу діяльності та прибутку 91.1. Економічна сутність ресурсів підприємства 91.2. Аналіз взаємозв‘язку витрат, обсягу діяльності та прибутку 121.3. Мета і методи анал...
(0/0)
Код: 11030
ЗмістВступ 6Розділ 1. Теоретичні та методологічні засади прогнозування платоспроможності та ліквідності підприємства 81.1. Сутність ліквідності та платоспроможності та їх роль в забезпеченні ефективного функціонування підприємства 81.2. Мет...
(4.5/3)
Код: 14948
  Тип: Дипломна робота Предмет: Економіка підприємства Об’єм, арк. 70 Ціна 70 грн Виконавець, ВНЗ, оцінка (від 3-5) КНЕУ ++++ ...
(0/0)
Код: 46673
ЗмістВступ 6Розділ 1. Теоретичні аспекти економічної характеристики продукції підприємства 81.1. Зміст, завдання та місце виробничої програми в системі господарських планів підприємства 81.2. Елементи формування виробничої програми підприєм...
(0/0)
Код: 46451
Курсова робота Продуктивність праці персоналу ПАТ Криворіжхліб  за 2014 рікЗмістВступРозділ 1. Теоретичні засади визначення продуктивності праці, її роль і місце в діяльності підприємства1.1. Економічна сутність продуктивності праці, ї...
(0/0)
Код: 46673
Курсова робота Виробнича програма підприємства за 2015 рікЗмістВступ 6Розділ 1. Теоретичні аспекти економічної характеристики продукції підприємства 81.1. Зміст, завдання та місце виробничої програми в системі господарських планів підприємс...
(0/0)
Код: 46233
Курсова робота Формування бізнес-плану підприємтсва за 2014 рікЗмістВступРозділ 1. Теоретичні аспекти формування бізнес плану з урахуванням особливостей галузі1.1. Бізнес-план, його завдання та основні етапи формування1.2. Умови формування ...
(4.5/1)
Код: 46320
Дипломна робота Управління оптовим товарооборотом торгівельного підприємства за 2014 рікЗмістВступ 4Розділ 1. Теоретичні основи управління оптовим товарооборотом торгівельного підприємства 71.1. Сутність оптового товарообороту, його обсяг т...
(0/0)
Код: 45603
Курсова робота Структура и управление предприятием  (у 2016 р)ЗмістВступление. 31.Сущность и современные принципы управления. 52.Функции управления предприятием. 73.Методы управления предприятием. 164.Организационные структуры управлен...
(4.5/1)
Код: 46235
ЗмістВступРозділ 1. Теоретичні основи підвищення прибутковості підприємства1.1. Зміст прибутку та прибутковості підприємства1.2. Методичні підходи до формування прибутковості підприємства1.3. Основні напрямки підвищення прибутковості підпри...
(1.5/2)
Код: 45554
Змістстор.Вступ. 3 розділ 1 сутність та значення малих підприємств в економічному розвитку країни. 51.1. Мале підприємництво: поняття та функції. 51.2. Форми підтримки малого бізнесу державою. 91.3. Зарубіжний досвід регулювання діяльності ...
(0/0)
Код: 44485
ЗмістI. раздел «Организация работы участка в условиях непоточного производства».91.1. Определение типа производства и уточнение производственной программы участка.91.2. Выбор режима работы участка и определение действительного годового фонд...
(0/0)
Код: 46124
ЗмістВступ.5Розділ 1. Теоретичні основи корпоративних об’єднань.71.1. Поняття, характеристика та види корпорацій.71.2. Переваги та недоліки корпорацій.141.3. Економічна роль об’єднань корпорацій.15Розділ 2. Світовий досвід тнк.182.1. Поколі...
(5/1)
Код: 46041
ЗмістВступ. 3Розділ 1. Теоретичні основи інвестиційної діяльності. 51.1. Інвестиційна політика України. 51.2. Поняття, сутність та класифікація інвестицій. 91.3. Особливості інвестиційного процесу, суб’єкти інвестування. 13Розділ 2. Аналіз ...
(0/0)
Код: C45019
ЗмістВступ 31. Загальне ознайомлення із структурою підприємства (його технологією, організацією виробництва і управління) та основи побудови фінансового обліку 52. Облік грошових коштів 83. Облік короткострокових та довгострокових фінансови...
(0/0)
Код: 45222
ЗмістВступ.3РОЗДІЛ 1. Структура виробництва та управління автотранспортним підприємством. 6РОЗДІЛ 2. Характеристика фінансово-господарської діяльності АТП.11РОЗДІЛ 3. Організація перевезень.14РОЗДІЛ 4. Індивідуальне завдання. Атестація робо...
(2/1)
Код: 44689
міст1. Характеристика місця розташування, розміру та напрямку спеціалізації підприємства 2. Характеристика форми власності та господарювання 3. Розвиток і економічна ефективність використання ресурсного потенціалу 4. Склад трудових ресурсів...
(0/0)
Код: 44647
Зміст1. Ознайомлення з підприємством та оцінка рівня основних техніко – економічних показників підприємства.4 2. Вивчення технологічного процесу виготовлення типових видань. Дослідження тривалості виробничого циклу виготовлення одного з тип...
(0/0)
Код: 45641
ЗмістВступ.31. Витрати підприємства та чинники, що впливають на їх формування.51.1. Сутність та класифікація витрат1.2. Кошторисні витрати бюджетного закладу охорони здоров'я1.3. Номенклатура економічних елементів витрат1.4. Постійні, змінн...
(0/0)
Код: 46290
ЗмістРезюме.31. Характеристикапродукції.42. Оцінка ринку збуту.53. Конкуренція.64. Стратегія маркетингу.75. План виробництва.96. Організаційний план.147. Фінансовий план.188. Оцінка виробничих ризиків.22Список використаної літератури.23Висн...
(0/0)
Код: 46723
ЗмістВступ.31. Сучасний стан і перспективи розвитку автомобільної промисловості України.41.1. Сутність, місце і значення автомобілебудування в машинобудівному комплексі. Чинники, які впливають на розміщення галузі.41.2. Розвиток автомобілеб...
(0/0)
Код: 46584
ЗмістВступ1. Сукупність та класифікація потреб.5-111.1. Загальна характеристика потреб.5-61.2. Класифікації потреб.7-81.3. Ієрархія потреб за теорією А. Маслоy. 9-112. Взаємозв’язок потреб з реальними доходами.12-152.1. Сукупність і класифі...
Всего страниц: 2