Товары в корзине
Показать/скрыть фильтры
Сортировать по:
  • Цена от
  • догрн.

Економіка праці

Економіка праці
Поняття економіка праці курсові та дипломні
економіка праці та соціально-трудові відносини лекції, економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник 2017, 
економіка праці та соціально-трудові відносини задачі з розв’язками, економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник 2018, економіка праці підручник 2017, економіка праці та соціально-трудові відносини реферат
економіка праці та соціально-трудові відносини тести з відповідями
Вид каталога:
(0/0)
Код: 37268
ЗмістВступРозділ 1. Теоретичні основи виникнення безробіття.1.1. Сутність безробіття.1.2. Види безробіття.1.3. Причини виникнення безробіття та його соціально-економічні наслідки.Розділ 2. Аналіз безробіття в Закарпатськiй області.2.1. Зага...
(0/0)
Код: 43152
ЗмістВступ.5Розділ 1. Сутність та загальна характеристика функціонування ринку праці.71.1. Сутність ринку праці, його елементи та функції.71.2. Механізм функціонування ринку праці.111.3. Зайнятість населення та безробіття в системі функціон...
(0/0)
Код: 40558
ЗмістВступ.2Розділ 1. Заробітна плата – одна із форм доходів у ринковій економіці.41.1. Основні засади формування заробітної плати у ринкових умовах.41.2. Чинники диференціації заробітної плати. 101.3. Зарубіжний досвід у встановленні зароб...
(0/0)
Код: 45897
ЗмістВступ.4Розділ 1. Теоретичні основи кадрового планування в оганізації1.1. Сутність, цілі та завдання кадрового планування. 71.2. Види планування й реалізації потреби в персоналі.131.3. Визначення потреби підприємства в персоналі та шлях...
(5/1)
Код: 46500
ЗмістВступ 3Розділ 1. Теоретичні аспекти мотивації праці на підприємстві 51.1. Змістові теорії мотивації 51.2. Процесійні теорії мотивації 111.3. Мотивуючі чинники, принципи впливу на мотивацію людей 14Розділ 2. Мотивація і стимулювання тру...
(4.5/1)
Код: 46679
ЗмістВступ 3Розділ 1. Теоретичні аспекти формування та використання людського капіталу 51.1. Людський капітал: зміст та особливості економічної категорії 51.2. Розвиток концепції людського капіталу 81.3. Людський капітал в умовах інтелектуа...
(0/0)
Код: 45553
Змістстор.Вступ 4Розділ 1. Сутність кадрового резерву та порядок його формування 61.1. Кадровий резерв та його роль у системі управління персоналом 61.2. Види кадрового резерву та принципи його формування 91.3. Етапи формування кадрового ре...
(0/0)
Код: 45492
ЗмістВступ1. Теоретичні аспекти трудової міграції.1.1. Сутність та види трудової міграції населення;1.2. Особливості трудової міграції на сучасному етапі розвитку національної економіки України;2. Аналіз сучасних міграційних процесів в Укра...
(0/0)
Код: 45200
ЗмістВступ. 3Розділ І. Ринок праці: суть і значення для економічної системи.51.1. Поняття ринку праці, його елементи і функції.51.2. Структура, типи і форми ринків праці.81.3. Попит і пропозиція праці. Рівновага на ринку праці.10Розділ ІІ. ...
(0/0)
Код: 46684
ЗмістВступРОЗДІЛ 1. Загальна характеристика ПАТ «Луганськтепловоз»1.1. Техніко-економічна характеристика ПАТ «Луганськтепловоз»1.2. Організаційна структура управління ПАТ «Луганськтепловоз»РОЗДІЛ 2. Характеристика відділу кадрів ПАТ «Луганс...
(0/0)
Код: 45345
ЗмістВступ 31. Проблеми та наслідки безробіття в україні 52. Державна політика зайнятості та розробка програм сприяння зайнятості 93. Програма сприяння зайнятості населення в україні 15Висновки 27Список літературних джерел 29ВисновокРинок п...
(0/0)
Код: 14371
ЗмістВступРозділ 1Економічна сутність прямих витрат на оплату праці1.1. Прямі витрати на заробітну плату та їх роль в сучасних умовах господарювання1.2. Методика аналізу прямих витрат на оплату праці1.3. Огляд та критична оцінка проблемних ...