Товары в корзине
Показать/скрыть фильтры
Сортировать по:
  • Цена от
  • догрн.

Литература

Всего страниц: 3
Вид каталога:
(0/0)
Код: 45692
ЗмістВступ.3Розділ 1. Художні особливості літератури постмодернізму.61.1. Постмодернізм як культурний феномен сучасної цивілізації.61.2. Характерологічні риси постмодерністського тексту.81.3. Історія розвитку постмодернізму.181.3.1. Постмод...
(5/1)
Код: 9328
ЗмістВступ 3Розділ 1. Загальна характеристика творчості О’Генрі: тематика, художні особливості, образи 62.1. О. Генрі (Уїльям Сідні Портер) – життя і творчість 62.2. Художні особливості новелістики О.Генрі 11Розділ 2. Аналіз образів та сюже...
(4/1)
Код: 16451
ЗмістВступ 3-4Розділ І. Новела як прозовий жанр. Специфіка творення художнього образу в новелістиці. 5-9Розділ ІІ.2.1. Становлення літературних та естетичних поглядів Проспера Меріме. Перша збірка новел «Мозаїка 10-132.2. «Екзотичні» новели...
(0/0)
Код: 26203
ЗмістВступ 31. Біографія письменниці та історичні передумови створення роману «Хатина дядька Тома» 51.1. Біографія Г. Бічер-Стоу 51.2. Історичні передумови створення антирабовласьницьких романів Г. Бічер-Стоу 102. Наративні особливості рома...
(0/0)
Код: 40440
ЗмістВступ 3Розділ І. Наратив та наративна стратегія 51.1. Наратив та його види 51.2. «Останній листок» у літературній критиці 10Розділ ІІ. Нарація у творчості О.Генрі 132.1. Наративні особливості новел О.Генрі 132.2. Новела О.Генрі «Останн...
(0/0)
Код: 24384
ЗмістВступ 3Розділ І. Житомирська сага Валерія Шевчука. 6Розділ ІІ. Моральний й естетичний ідеал В. Шевчука у творах про рідний Житомир. 122.1. Образ рідного міста у романі В.Шевчука «На березі часу. Мій Житомир. Світ перед очима». 162.2. Ж...
(0/0)
Код: 40048
ЗмістВступРозділ 1Співвідношення сюжету та композиції у літературному творіРозділ 2Валер’ян Підмогильний – автор першого урбаністичного роману в українській літературі2.1. «Місто» - модерністський роман: традиції і новаторство2.2. Образ Сте...
(4.5/1)
Код: 35969
ЗмістВступ.2Розділ 1. Методичні засади вивчення п’єси миколи куліша «мина мазайло».51.1. Історія написання та дослідження пєси «Мина Мазайло».51.2. Місце твоу в чинних шкільних програмах з української літератури.181.3. Методика опрацювання ...
(0/0)
Код: 28578
ЗмістВступ 3Основна частина 7Висновки 25Список використаної літератури та джерел 28Література 28Джерела 30ВисновокУкраїнська фразеологія як важлива складова української мови і мовлення є водночас складовою культури українського народу, її в...
(0/0)
Код: 20070
ЗмістВступ 4Розділ І. Лінгвістичний аспект дослідження 81.1. Поняття про норми української літературної мови 81.2. Лексичні норми сучасної української літературної мови 14Розділ ІІ. Лексичні помилки у мовленні п’ятикласників 252.1. Поняття ...
(0/0)
Код: 22985
ЗмістВступ 3РОЗДІЛ 1. Семантичне поле страху в творах Едгара По 51.1. Тема страху в творах Едгара По 51.2. Лексичні засоби вираження страху 141.3. Стилістичні засоби вираження страху 17РОЗДІЛ 2. Специфіка україномовного перекладу лексико-се...
(0/0)
Код: 10930
ЗмістВступ 3Розділ І.Теоретичні засади дослідження категорії часу 9Розділ ІІ. Метафорична концепція часу у поезії шістдесятників та вісімдесятників 24Висновки 63Список використаної літератури 66ВисновокЧас – це суб’єктивне явище, яке органі...
(0/0)
Код: 27837
ЗмістВступ c.3-4Розділ ІВільям Шекспір – тонкий знавець людської душі.В.Шекспір – засновник техніки сучасної європейської драматургії с.5-7Конфлікт як основа творів Шекспіра с.8-10Сучасність та життєве призначення людини в трагедії „Гамлет"...
(0/0)
Код: 20899
ЗмістВступ 3Розділ і. Життєвий шлях та творчість вальтера скотта 51.1. Епоха англійського романтизму 51.2. Біографія Вальтера Скотта 71.3. Стисла характеристика змісту і особливостей роману В.Скотта «Айвенго» 11Розділ іі. Історичність подій...
(0/0)
Код: 27720
ЗмістВступ 3Розділ 1. Роль і місце афри бен в літературному процесі хvii століття 61.1. Особливості розвитку літературного процесу в Англії в XVII столітті 61.2. Значення творчості Афри Бен для англійської літератури 121.3. Особливості та г...
(0/0)
Код: 23571
ЗмістВступ 2Розділ і. Теоретичні аспекти роману річарда баха «ілюзії» 51.1. Огляд використаної літератури 51.2. Загальна характеристика екзистенціалізму 6Розділ іі. Сюжетно-ідейний аналіз роману 172.1. Ідейні мотиви «Ілюзії» Річарда Баха 17...
(0/0)
Код: 13417
ЗмістВступ 3Розділ 1. Іван Франко і чеська література1.1. Іван Франко як перекладач, критик, популяризатор чеської літератури 71.2. Слов’янська взаємність у розумінні Івана Франка 131.3. Оцінка чеською громадськістю творчості Івана Франка 1...
(0/0)
Код: 9307
ЗмістВступ 3РОЗДІЛ 1. Українсько-польські літературно-громадські взаємини та Іван Франко 6РОЗДІЛ 2. Іван Франко та польський фольклор і фольклористика 12РОЗДІЛ 3. Творчість Адама Міцкевича в оцінці Івана Франка 18Висновки 24Список використа...
(0/0)
Код: 19532
ЗмістВступРозділ 1. Розкриття Гоголем характерних рис широких верств населення Росії початку ХІХ1.1. Народ в поемі „Мертві душі”Розділ 2. Засоби зображення героїв в поемі Н.В.Гоголя „ Мертві душі ”2.1. Сатиричне зображення героїв у поемі „ ...
(0/0)
Код: 36862
ЗмістВступ. 3 Розділ І. Життєвий та творчий шлях К. Саймака та Р. Бредбері. 5 Розділ ІІ. Контакт та перегляд представлень в романі К. Саймака «Все живе.». 10 Розділ ІІІ. Духовність за доби постмодерну в інтерпретації Рея Бредбері. 13 Розділ...
(0/0)
Код: 19533
ЗмістВступРозділ 1. Творча історія „ Мертвих душ ”1.1. Концепція людини в поемі Н.В. Гоголя "Мертві душі"1.2. Гоголівський "сміх крізь сльози" у поемі "Мертві душі"Розділ 2. Жанрове та ідейно-художнє новаторство поеми Гоголя „Мертві душі”2....
(0/0)
Код: 24392
ЗмістВступ 3Розділ і. Загальна характеристика героїчного епосу 51.1. Витоки героїчного епосу 51.2. «Поема про Беовульфа» як зразок героїчного епосу Середньовіччя 7Розділ іі. Художні особливості «поеми про беовульфа» 142.1. Сюжетно-композиці...
(0/0)
Код: 16259
ЗмістВступ 3Розділ 1. 7Переклад німецької літератури як процес декодування ментальної ідентичності нації 71.1. Основні функції й задачі літературного перекладу 71.2. Проблема адекватності в перекладі 231.3. Правильний підбір синонімів, адек...
(0/0)
Код: 41555+
ЗмістВступ.РОЗДІЛ I. Григорій Федорович Квітка-Основ'яненко - корифей української літератури.1.1. Вплив творів Квітки на читацьке коло.1.2. Образ жінки не кріпачки у творах видатного майстра літературиРОЗДІЛ II. Характеристика жіночих персо...
(0/0)
Код: 46443
Зміст1. Вступ.32. Основна частина.43. Висновок.104. Список використаної літературиВисновокТаким чином, я переконалася, що мультимедійна система забезпечує:• наочність подання матеріалу;• прискорення темпу уроку;• здійснення міжпредметних зв...
(0/0)
Код: 23552
ЗмістВступ 3Розділ І. Міфопоетична парадигма в романі Томаса Гарді «Тесс із роду д’Ербервіллів»: контури біблійних моделей 5Розділ ІІ. Біблійні сюжети в російській літературі XI – XX ст 14Висновок 22Список використаної літератури 23Висновок...
(0/0)
Код: 30652
ЗмістВступРозділ 1. Бельгійська культура 19-20 ст.ст.1.1. Натуралізм та символізм в бельгійській літературі1.2. Бельгійська поезія 19-20 ст.ст.Висновки до 1 розділуРозділ 2. Видатні представники поезії бельгії2.1. Жорж Роденбах - співак «мо...
(0/0)
Код: 7269
ЗмістВведениеГлава.1. Теоретические основы развития анализа и интерпретации художественного текста на уроках литературы 61.1. Сущность понятия анализ и интерпретация художественного текста. 61.2. Педагогические условия формирования умения а...
(0/0)
Код: 5370
ЗмістВступРозділ І. Походження течії акмеїзм та її представникиРозділ ІІ. Характеристика лірики А.А.Ахматової2.1. Перші кроки2.2. Романість в ліриці Ахматової2.3. Роль деталей у віршах про любов2.4. Тема батьківщини в творчості поетеси2.5. ...
(0/0)
Код: 5370
ЗмістВступРозділ І. Походження течії акмеїзм та її представникиРозділ ІІ. Характеристика лірики А.А.Ахматової2.1. Перші кроки2.2. Романість в ліриці Ахматової2.3. Роль деталей у віршах про любов2.4. Тема батьківщини в творчості поетеси2.5. ...
Всего страниц: 3