Товары в корзине
Показать/скрыть фильтры
Сортировать по:
  • Цена от
  • догрн.

Інші готові курсові та дипломні роботи

Всего страниц: 10
Вид каталога:
(0/0)
Код: 3286
ЗмістВступ 3Розділ 1. Сутність грошових реформ: теоретичний та історичний аспекти 41.1. Грошові реформи. Необхідність і мета їх проведення 41.2. Види реформ в історичному розвитку грошового обігу 61.3. Моделі грошових реформ 14Розділ 2. Осо...
(0/0)
Код: 14015
Зміст1.Штучна та національна мова.2.Правильні та неправильні умовиводи.ВисновокРозрізняють природну (розмовну) і штучну мови. Освоєння сучасної логічної науки передбачає ознайомлення з такими аспектами мови, як семантика, синтаксис, прагмат...
(0/0)
Код: 18982
ЗмістБіля витоків сучасної модальної логіки стоїть Георг Хенрік фон Врігт, який своїми логіко-філософськими працями справив сильний вплив на розвиток теоретичної думки у Скандинавських країнах, Великобританії та США. Про нього пишуть як про...
(0/0)
Код: 21370
ЗмістВступРОЗДІ 1. Теоретичні та методичні основи діяльності органів державного фінансового контролю1.1. Історія розвитку та значення діяльності органів державного фінансового контролю в умовах ринку1.2. Правові та функціональні повноваженн...
(0/0)
Код: 46493
ЗмістВступ.1. Комп”ютеризація обліку наявності та руху запасів.61.1. Визначення, класифікація і оцінка матеріальних запасів в програмі «1С Бухгалтерія».61.2. Аналітичний облік запасів в програмі « 1С Бухгалтерія».71.3. Облік надходження зап...
(0/0)
Код: 46746
ЗмістВступРозділ 1. 7Підготовка проекту інтеграції вагового обладнання дрібносортового стану 250-2 71.1. Обґрунтування проекту 71.2. Визначення цілей та результатів проекту 111.3. Аналіз оточення проекту 171.4. Аналіз реалізуємості проекту ...
(0/0)
Код: 46202
ЗмістРозділ 1. Стан наукового потенціалу і фінансового забезпечення наукової і науково-технічної діяльності в Україні1.1. Наукові організації1.2. Фінансування наукової і науково-технічної діяльностіРозділ 2. Фінансування інноваційної діяльн...
(0/0)
Код: 45861
ЗмістВступ.3Розділ 1. Теоретико-методологічні основи бізнес-планування.51.1. Сутність бізнес-планування та його місце в управлінні.51.2. Види бізнес-планів та їх цілі.101.3. Загальна методологія розробки бізнес-плану.14Розділ 2. Прикладне з...
(0/0)
Код: 45676
ЗмістВступ.3Розділ і. Теоретичні основи методології проектного аналізу.51.1. Поняття, сутність і основні складові проектного аналізу.51.2. Класифікація проектів.81.3. Поняття життєвого циклу проектів.10Розділ іі. Проект по вирощуванню орган...
(0/0)
Код: 46343
ЗмістВступ.3Розділ 1. Теоретичні аспекти управління роботою персоналу.41.1. Поняття, зміст і функції управління персоналом.41.2. Концепції управління персоналом.51.3. Складові оптимізації роботи персоналу.7Розділ 2. Аналіз складових оптиміз...
(0/0)
Код: 45677
ЗмістВступ.3Розділ 1. Теоретичні основи мотивації праці1.1. Поняття і роль мотивації.41.2. Методи мотивації персоналу.71.3. Сучасні теорії мотивації праці.9Розділ 2. Аналіз мотивації праці в організації2.1. Загальна характеристика СГ ТОВ АК...
(0/0)
Код: 44511
ЗмістВступ 3Розділ 1. Теоретичні аспекти технологічної схеми процесу управління підприємством в кризовій ситуації 61.1. Поняття, особливості і види управління у кризовій ситуації. Сутність антикризового управління та принципи його здійсненн...
(0/0)
Код: 46093
ЗмістВcтуп. 5Poздiл i. Тeopeтичнi acпeкти aнтикpизoвoгo упpaвлiння пiдпpиємcтвoм.81.1. Cутнicть тa ocнoвнi зaвдaння,фaктopи тa пpинципи aнтикpизoвoгo упpaвлiння.81.2. Cиcтeмa aнтикpизoвoгo упpaвлiння нa пiдпpиємcтвi.221.3. Мeтoдики дiaгнocт...
(0/0)
Код: 44508
ЗмістСтор.Вступ 3Розділ 1. Теоретико-методичні основи управління конкурентоспроможністю продукції5.1.1. Сутність та система управління конкурентоспроможністю продукції 51.2. Методичні підходи оцінки конкурентоспроможності продукції 91.3. Ме...
(0/0)
Код: 45405
ЗмістВступ. 4Розділ 1. Теоретичні основи управління продуктивністі праці на підприємстві.6.1.1. Продуктивність праці як об’єкт управління. 61.2. Методичне забезпечення процесів управління продуктивністю праці.11.1.3. Фактори та резерви підв...
(0/0)
Код: 45211
ЗмістВступРозділ і. Теоретичні засади якості та її управління1.1. Проблема якості продукції на сучасному етапі1.2. Виникнення управління якістю та організаційно-методичних основ систем управління якістю1.3. Поняття, значення та фактори забе...
(0/0)
Код: 13477
ЗмістВступI. Формування більшовицького режиму в РосіїI.1. Жовтневий переворот і захоплення більшовиками владиI.2. Перші кроки більшовиківII. Громадянська війна та зміцнення більшовицького режимуII.1. Утворення однопартійної системиII.2. Пол...
(0/0)
Код: 19535
ЗмістВступ1.Люблінська унія як акт утворення нової федеральноїдержави – Речі Посполитої1.1. Передумови підписання Люблінської унії1.2. Суспільно-політичний лад та станові права шляхти за актом Люблінської унії2. Утворення та становлення Реч...
(0/0)
Код: 22833
ЗмістВступ 3Розділ І. Падіння римської влади в Британії та початок англосаксонського вторгнення на її територію 10Розділ ІІ. Епоха англосаксонської Гептархії 20Розділ ІІІ. Процес і передумови утворення єдиного англосаксонського королівства ...
(0/0)
Код: 11804
ЗмістВступ 21. Передумови виникнення Запорізької Січі, використання її урядом Речі Посполитої для захисту південних кордонів 3-52. Особливості військово – політичного та адміністративно – територіального устрою Запорізької Січі 6-103. Право...
(0/0)
Код: 15625
ЗмістВступ1) Шлях Сальвадора Далі до вершини мистецтва1.1. Дитячі та юнацькі роки1.2. Навчання, знайомства, друзі2) Сюрреалізм - це я2.1. Пошук свого стилю2.2. Супутниця жмття - Гала2.3. Геній чи божевільний3) Світове визнання3.1. Історія і...
(0/0)
Код: 21993
ЗмістПерелік умовних скорочень 3Вступ 4Розділ 1. Історіографічна та джерельнаБаза дослідження 81.1. Історіографія 81.2. Джерельна база 19Розділ 2. Національно-визвольний рухУкраїни 60-90-х рр. Хх ст 302.1. Суспільно-політичне життя України ...
(0/0)
Код: 16081
ЗмістВступ 4Розділ і. Свята календарного циклу 71.1. Зимові свята 81.2. Весняно-літні свята 241.3. Свята осіннього циклу 40Розділ іі. Трудові свята й обряди 472.1. Традиційні трудові свята 482.2. Новітні трудові свята. 532.3. Новітні календ...
(0/0)
Код: 869
ЗмістВступ1. Єгипетська дипломатія:а) становленя і розвитокб) Ель-Амарський архівв) Богаз-Кейський дипломатичний архівг) договір Рамсеса ІІ з Хаттусілі ІІІ2. Дипломатія країн Межиріччя:а) Міста-державиб) Аккад, царство Шумеру і Аккадув) Вав...
(0/0)
Код: 7273
Зміст1. Вступ, загальна характеристика 41.1. Актуальність теми. 41.2. Мета досліджень. 51.3. Наукова новизна роботи. 51.4. Практичне значення роботи. .51.5. Апробація роботи. .61.6. Положення, що винесені на захист .61.7. Структура та об’єм...
(0/0)
Код: 19534
ЗмістВступРозділ 1. Становлення системи принципату та її розвиток1.1. Формування монархічних структур1.2. Соціальна та зовнішня політика Августа1.3. Принципат в період Юліїв—Клавдіїв та ФлавіївРозділ 2. Внутрішні відносини в Римській імпері...
(0/0)
Код: 5054
ЗмістI. Введення 3II. Імперія Цинів в XIX столітті.1) Небесна держава тайпинів 42) Сто днів реформ 5III. Китайська держава до утворення КНР.1) Сіньхайська революція 1911 року і падіння монархії 72) Державний лад гоміньданівського Китаю 103)...
(0/0)
Код: 36644
ЗмістВступРозділ 1. Польське питання напередодні війни.Розділ 2. Польський національно-визвольний рух.Розділ 3. Польське суспільство в роки війни.Розділ 4. Польське питання на заключному етапі війни.ВисновкиСписок використаних джерел та літ...
(0/0)
Код: 11390
ЗмістВступ 3Розділ І. Принцип національностей та Річ Посполита 6Розділ ІІ. Політичні ідеї Романа Дмовського 19Висновки 29Список використаних джерел і літератури 32ВисновокНа основі проведеного дослідження, ми прийшли до наступних висновків....
(0/0)
Код: CN2283
Зміст1. Вступ 3-42. Історіографія проблеми 4-173. Політична та державницька діяльність І.С.Мазепи 18-444. Внесок гетьмана в розвиток культури України 44-625. Висновки 63-776. Використані джерела та література 78-81ВисновокОтже, характеризую...
Всего страниц: 10