Курси Сервіс-Безлім
Кривий Ріг, Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків
англійська мова, польска мова, курси IT оператор ПК
СЕРТИФІКАТ

Viber Skype Tele +38(097)619 00 99

           
 

Курсы в Кривом Роге, польского, английского, компьютерные

Дипломна робота «Майнове оподаткування в Україні: проблеми та перспективи», 2016 рік

(0/0)
  • Старая ціна: 0 грн.
  • Цена: 300 грн.
  • ✔ Є в наявності
  • Вага: 0 кг.
  • Артикул: CN1217

Кількість:

+ -
Натисніть кнопку Оплата 24.
Вказуйте ПІП платника, а
E-mail в: Призначенні
 

* Є питання? Пишіть +380976190099 Viber
* Обробка запитів 1-3 години
Зміст
Вступ 3
Розділ і. Теоретичні основи функціонування механізму оподаткування майна 6
1.1. Становлення та розвиток майнового оподаткування 6
1.2. Сутність та структура механізму оподаткування майна 20
1.3. Особливості майнового оподаткування в Україні в сучасних умовах 29
Розділ іі. Аналіз майнових податків в доходах місцевих бюджетів україни 40
2.1. Роль майнового оподаткування у виконанні дохідної частини місцевих бюджетів України 40
2.2. Дослідження тенденцій справляння майнових податків у місцевих бюджетах України 49
2.3. Оцінка надходжень майнових податків у місцеві бюджети Волинської області 57
Розділ ііі. Удосконалення механізму оподаткування майна в україні 64
3.1. Зарубіжний досвід оподаткування майна та можливість його застосування в Україні 64
3.2. Шляхи підвищення ефективності оподаткування майна в Україні 88
Висновки 97
Список використаних джерел 100
Додатки 112
Висновок
Проведене у дипломній роботі дослідження особливостей справляння майнових податків в Україні дозволило зробити науково-теоретичні висновки та надати практичні пропозиції у цій сфері, а саме: 
1. Дослідивши теоретичне підґрунтя виникнення та розвитку майнового оподаткування, визначено його основні принципи: законності, єдності, платоспроможності, справедливості, ефективності, своєчасності. Запропоновано ряд вище зазначених принципів доповнити принципом достатності, який характеризує розробку і введення податкових програм з метою достатнього рівня надходження податкових платежів до місцевих бюджетів для забезпечення фінансування соціальної сфери адміністративних територій. Це сприятиме об’єктивному визначенню реального розміру потреби в податкових платежах для розвитку соціально-економічних процесів як в державі в цілому, так і в регіонах. 
2. Узагальнений аналіз споріднених визначень дозволив аргументувати наступний варіант дефініції об’єкту оподаткування майна, під яким слід розуміти матеріальні і нематеріальні активи, що перебувають у володінні юридичної чи фізичної особи, що слугуватиме впорядкуванню понятійного апарату фінансової науки. 
3. Сучасний механізм оподаткування майна в Україні сьогодні лише формується, а сформовані його підсистеми не є ефективними та збалансованими. Недоліками оподаткування майна є відсутнє всебічне обґрунтування ефективних ставок податку на майно, пільг та бази оподаткування. Механізм оподаткування майна є складовою фінансового, а також податкового механізму держави. Для ефективного функціонування механізму оподаткування майна необхідне створення та підтримка ефективної моделі оподаткування майна, яка враховує особливості національної економіки. Пропонується визначати базу оподаткування за ринковою вартістю, застосувати диференційовану шкалу оподаткування майна, визначати вартість майна відповідно до їх місця розташування.
4. Визначено, що в Україні система майнового оподаткування функціонує на стадії формування. Відповідно до законодавства існують такі види майнових податків: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок, земельний податок. В системі майнового оподаткування України є низка недоліків, які перш за все пов’язані із недосконалим понятійним апаратом, недиференційованими ставками податків та необ’єктивною оцінкою вартості майна що оподатковується. Попереду потрібно здійснити чимало реформ для удосконалення майнового оподаткування в Україні, проте введення цього податку вже є позитивним чинником фіскальної та регулятивної спрямованості податкової політики.
5. Проаналізувавши роль майнового оподаткування у формуванні доходів місцевих бюджетів в Україні, виявлено незначну частку надходжень з податків на майно у доходах бюджетів. Так їх частка у загальних доходах місцевих бюджетів становить лише 5,44%. У структурі майнових податків основну частину (більше 90%) займає плата за землю. Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки має тенденцію до збільшення у зв’язку з розширенням бази оподаткування, а транспортний податок становить мізерних 0,15% від всіх доходів місцевих бюджетів. Тобто на сучасному етапі розвитку в Україні роль майнових податків у формуванні дохідної частини місцевих бюджетів є досить незначна, хоча й має позитивну тенденцію.
6. За досліджуваний період серед майнових податків найбільше зростання надходжень становило від справляння плати за землю. Так, цей показник у 2015 р. по відношенню до аналогічного показника 2014 р., зріс на 22,7%. Надходження із транспортного податку в 2015 р. склали 434,02 млн. грн. Надходження з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки зросли у 17 раз в 2015 р і склали більше 745 млн. грн. Таке підвищення пов’язане із значним розширенням об’єктів оподаткування даним податком.
7. Результати аналізу надходжень податкових платежів до бюджетів усіх рівнів дають змогу стверджувати, що невиконання плану по одних видах податку перекривалися перевиконанням плану з інших податків та зборів у 2013-2014 рр. Протягом 2015 р. спостерігалося перевиконання плану по майнових податках, зокрема, із транспортного податку – на 20,49%, із податку на нерухоме майно – на 25,85%, із плати за землю - на 12,23%.
8. Аргументовано адаптувати міжнародний досвід оподаткування майна до вітчизняної практики в частині застосування прогресивної шкали оподаткування майна, визначення бази оподаткування у вартісній оцінці, що сприятиме об’єктивності оподаткування залежно від рівня дохідності платника податків та слугуватиме чинником збільшення доходної частини бюджету.
9. Проведене дослідження дало змогу визначити напрями удосконалення оподаткування майна в Україні на основі переведення цих податків у розряд доходів, що розподіляються між бюджетами різних рівнів. Такий підхід вплине на підвищення рівня мобілізації даних податків та створить умови до зацікавленості місцевих органів влади у розробці заходів з виконання прогнозних показників надходження коштів від майнового оподаткування.
10. Сформовано заходи, що необхідні для підвищення ефективності оподаткування майна в Україні. Насамперед це застосування ринкової вартості до оподаткування нерухомого майна та землі. Перша практика такої зміни в Україні відбулась щодо транспортного податку. Тому досвід власних та зарубіжних країн показує необхідність даної реформи стосовно інших майнових податків в Україні.

Отзывы покупателей

Еще никто не оставил отзыв. Вы можете быть первым!