Товары в корзине


Изучение Польского языка в Кривом Роге и онлайн по Украине.
Наши очевидные плюсы: - лучшая методика, внимательный тренер, носители на занятиях,
методматериалы из Польши, возможность изучать Польский в офисе в мини-группах 3-5 человек и онлайн,
по окончанию сертификат и помошь с работой, возможность оплаты частями.

Получить хорошую базу Польского языка недорого - это курсы Сервис-Безлим

Телефон: 0976190099


 
Репетитор Польского языка в Кривом Роге

Дипломна робота Гідрогеологічні умови розвитку і генезис карстових печер Поділля та вивчення геологічної роботи підземних вод в шкільному курсі географії

Артикул: 46751
(0/0)
  • 0 грн.
  • 200 грн.
  • В наявності
  • Вес: 0 кг.
  • 200 грн.

Зміст
Вступ. 3
Розділ 1. Теоретичні основи дослідження карстових процесів. 5
1.1. Поняття карст і причини його виникнення. 5
1.2. Карстові форми рельєфу і їх генетичні типи. 6
1.2.1. Поверхневий карст. 6
1.2.2. Покритий карст. 6
1.3. Гідрогеологічні умови формування карстових печер. 8
1.4. Сучасні гідрогеологічні процеси в карстових печерах. 14
1.5. Історія дослідження карстових процесів. 17
Розділ 2. Особливості розміщення та гідрогеологічні умови формування карсту на Поділлі. 23
2.1. Поширення карстових процесів на території Поділля. 23
2.1.1. Геохронологічні особливості формування карстуючих порід на Поділлі. 23
2.1.2. Карстологічне районування Поділля. 27
2.2. Особливості гідрогеологічних умов формування і розвитку найбільших карстових печер Поділля. 32
2.3. Використання карстових печер для спелеотуризму та інших видів рекреації. 43
2.4. Печери України як пам'ятки природи. 45
Розділ 3. Вивчення роботи підземних вод у шкільному курсі географії 49
Висновки. 59
Список використаних джерел. 61
Додатки. 64
Додаток А Опис найбільших печер Поділля. 64
Додаток Б Список карстових об'єктів Поділля та Буковини, внесених в державний природно-заповідний фонд України. 68
Висновок

На підставі проведеної роботи можна зробити наступні висновки:
1. Карст (від нім. Karst, за назвою вапнякового плато Крас в Словенії) ? сукупність процесів і явищ, пов'язаних з діяльністю води і виражаються в розчиненні гірських порід та освіті в них пустот, а також своєрідних форм рельєфу, що виникають на місцевостях, складених порівняно легко розчинними у воді гірськими породами ? гіпсами, вапняками, мармурами, доломітами і кам'яною сіллю.
2. До основних карстуючих порід відносяться: вапняки; мергелі; крейдяні породи; доломіт; гіпси; ангідрити; соленосних товщі; конгломерати.
3. Існують три основні умови розвитку карсту: наявність розчинної гірської породи; наявність розчинника; наявність умов, що забезпечують водообмін.
4. Виділяють поверхневі і підземні карстові форми. До поверхневих карстових форм відносяться Карри, жолоби і рови, воронки, блюдця і западини, улоговини, полья, останці. До підземних ? карстові колодязі і шахти, прірви, печери. Карстові процеси зменшують стійкість геологічного середовища.
5. Регіональна мінливість умов формування підземних вод Поділля і гідрогеологічних умов розвитку сульфатного карста визначається особливостями морфоструктурного плану, що сформувалися в результаті диференційованих вертикальних рухів у піздньонеоген-четвертинний час, і розвитку головних річкових долин.
6. Великі печери в гіпсах Поділля мають багатоповерхову лабірінтову будову. Їх структура визначається гідрогеологічними умовами ініціювання та раннього розвитку, а також тріщінуватістю. Печери сформовані в умовах напірного водоносного комплексу і мають ярусну будову.
7. . Найсприятливішими для сучасного розвитку сульфатного карсту території Прут-Дністерського межиріччя є такі природні умови: неглибоке залягання (до 30 м) та вихід на денну поверхню сульфатних порід (середній баден), переважно часткова обводненість сульфатної товщі, інтенсивний горизонтальний та вертикальний рух агресивних підземних вод, значна тріщинуватість сульфатних порід.
8. Важливим у розвитку карстового рельєфу виступає структурний та літологічний чинники. Підвищена концентрація літологічних і тектонічних тріщин, а також тріщин вивітрювання у верхньому горизонті сульфатної товщі, складеному крупнокристалічними гіпсами, визначила найбільшу закарстованість цього горизонту.
9. Ярусне розміщення спелеологічних тріщин у вертикальному розрізі гіпсоангідритової товщі зумовило утворення багатоповерховості печер. Уздовж локальних тріщин та розломів відбувалося закладання вертикальних карстових утворень (понорів, колодязів). Густа мережа тріщин різних напрямків і тектонічно зумовлені переорієнтації стоку вплинули на формування підземних лабіринтових структур.

Отзывы покупателей

Еще никто не оставил отзыв. Вы можете быть первым!