Курси Сервіс-Безлім
Кривий Ріг, Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків
англійська мова, польска мова, курси IT оператор ПК
СЕРТИФІКАТ

Viber Skype Tele +38(097)619 00 99

           
 

Курсы в Кривом Роге, польского, английского, компьютерные

Дипломна робота Антикризове управління фінансовою діяльністю підприємств АПК СТОВ Агрофірма Корсунь

(0/0)
  • Старая ціна: 0 грн.
  • Цена: 200 грн.
  • ✔ Є в наявності
  • Вага: 0 кг.
  • Артикул: 43450

Кількість:

+ -
Натисніть кнопку Оплата 24.
Вказуйте ПІП платника, а
E-mail в: Призначенні
 

* Є питання? Пишіть +380976190099 Viber
* Обробка запитів 1-3 години

Зміст
Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи антикризового управління фінансовою діяльністю підприємств апк 5
1.1. Необхідність та сутність антикризового управління фінансовою діяльністю сільськогосподарських підприємств 5
1.2. Внутрішні механізми фінансової стабілізації підприємства 15
1.3. Методичні підходи щодо прогнозування ймовірності банкрутства 23
Розділ 2. Аналіз формування політики антикризового фінансового управління аграрного підприємства на прикладі стов агрофірма «корсунь» 34
2.1. Аналіз фінансового стану підприємства 34
2.2. Ідентифікація фінансової кризи на підприємстві 45
2.3. Оцінка антикризового управління фінансовою діяльністю підприємства 55
Розділ 3. Шляхи вдосконалення антикризового фінансового управління підприємством 62
3.1. Запровадження «Системи раннього попередження та реагування» на підприємстві 62
3.2. Фінансовий контролінг та бюджетування як засоби покращення антикризового управління 72
3.3. Заходи щодо вдосконалення антикризового фінансового управління підприємством 83
Висновки 88
Список використаних джерел 89
Додатки 96
Висновок

В умовах світової економічної кризи, більшість підприємств різних галузей України працюють зі збитками, або на межі беззбитковості. Це ж стосується і агро промисловості: більшість сільськогосподарських підприємств працюють на межі збитків, те ж стосується і об'єкта дослідження - агрофірми «Корсунь».
Дослідивши різні підходи формування сутності антикризового управління, в ході написання роботи було зроблено висновок, що антикризове фінансове управління підприємством – це комплекс постійно діючих, взаємозумовлених і взаємопов'язаних складників управлінського процесу, спрямованих на запобігання, попередження та подолання фінансових криз або усунення їх негативних наслідків для підприємства за допомогою використання всього потенціалу управління фінансовим підрозділом підприємства.
Підприємство має внутрішні та зовнішні резерви стабілізації свого фінансового стану. Говорячи про внутрішні, варто виділити 8 етапів стабілізації діяльності підприємства. Починається така робота з діагностування кризового стану, потім встановлюються цілі та завдання антикризової роботи, визначається ресурсний потенціал підприємства і на основі даних досліджень розробляється програма антикризової політики. Після впровадження даної політики, розробляються заходи запобігання повторної кризи.
Існує багато прийомів діагностування банкрутства. Більшість із них розроблені на основі коефіцієнтного аналізу та оцінки фінансового стану та ділової активності підприємства. Також використовуються зарубіжні методи діагностування банкрутства шляхом метода Альтмана та Таффлера.
Об'єкт дослідження – СТОВ Агрофірма «Корсунь» сільськогосподарське підприємства, що займається птахівництвом. За останні 3 роки фінансовий результат підприємства дещо покращився, однак за підсумками 2011 року, підприємство отримало збиток 1 тис.грн. Незважаючи на це, наявність збитку не помішала збільшити вартість активів, збільшити обороти підприємства та наростити оборотні активи. Структура активів підприємства докорінно змінилась за 3 останні роки. Так в 2009 році більша частка активів була сформована за рахунок основного капіталу, однак вже в 2011 році основний капітал становив тільки 17,5% загальної вартості капіталу підприємства.
Що стосується формування майна, то в основному воно сформовано за рахунок власних джерел, однак доля власного капіталу в загальній вартості майна зменшується щороку. Таку ж тенденцію показує і аналіз фінансового стану. Підприємство є фінансово стійким, однак показник фінансової стійкості має спадаючу тенденцію.
Разом з цим підприємство є ліквідним, про що свідчить показник загальної ліквідності, що становить 2,36.
Провівши дослідження ймовірності банкрутства, нами було встановлено, що незважаючи на отримані підприємством збитки, його фінансовий стан є стійким, підприємство є платоспроможним, а аналіз ймовірності банкрутства методами Альтмана та Таффлера дає можливість зробити висновок, що підприємство має хороші довгострокові перспективи, і загрози банкрутству станом на кінець 2011 року немає.
За організацію антикризової політики в 2009-2011 рр відповідав директор підприємства, який вжив ряд антикризових заходів:
- в 2008 році було зменшено фонд оплати праці працівників на 228 тис.грн.;
- в 2009 році підприємство отримало короткострокову позику на 5 років в розмірі 280 тис.грн. на розвиток виробництва;
- в 2009 році придбано новітнє обладнання, яке дозволило скоротити матеріальні витрати.
Окрім цього підприємство має змогу завдяки системи очистки від курячого посліду має можливість зберігати його з метою подальшого продажу як добрива. Додатковий дохід від реалізації посліду складає близько 20 тис.грн. на рік. Таким чином загальна економія на рік становить близько 85 тис.грн.
В ході написання роботи ми встановили, що підприємству для забезпечення рентабельності виробництва потрібен дохід в розмірі не менше 1313 тис.грн. За допомогою фінансового планування встановлено, що планові доходи значно перевищують суму беззбиткового виробництва.
Бюджетування на підприємстві відбувається за підсумками звітного періоду. За допомогою програми Exel відбувається бюджетування доходів та витрат на наступні звітні періоди.
В 2012 році потреба в основних засобах становить 186 тис.грн. – це вартість обладнання, що потрібно закупити для реалізації економії. В ході досліджень та розрахунків, встановлено, що прибуток звичайної діяльності складе в 2012 році 106,0 тис.грн., а ефект від впровадження технології принесе додатково 25,7 тис.грн.
Отже, за результатами написання магістерської роботи, можна зробити висновок, що за підсумками розрахунків ми показали, що підприємством має можливість вийти з кризи і отримувати прибуток в результаті своєї діяльності.

Отзывы покупателей

Еще никто не оставил отзыв. Вы можете быть первым!