Товары в корзине

Курсова робота Технічна та технологічна захищенність інформаційних ресурсів

Артикул: 20482
(0/0)
  • 0 грн.
  • 0 грн.
  • Много
  • Вес: 0 кг.

Год защиты:: 2016

  • 0 грн.

Зміст
Вступ 3
Розділ 1. Технологічна захищеність інформаційних ресурсів
1.1. Формування технологічних інформаційних ресурсів 5
1.2. Міжнародні стандарти в галузі захисту інформаційних ресурсів 6
Розділ 2. Технічна захищеність інформаційних ресурсів
2.1. Організація захисту інформаційних систем 10
2.2. Правопорушення в області технічної захищеності систем 18
2.3. Побудова раціонального захисту інформаційних систем 20
Висновки 24
Список використаної літератури 25
Висновок

З усього вище викладеного можна зробити висновки, що інформаційна безпека є однією із суттєвих складових національної безпеки країни, її забезпечення завдяки послідовній реалізації грамотно сформульованої національної інформаційної стратегії в значній мірі сприяє забезпеченню досягнення успіху при вирішенні задач у політичній, військово-політичній, військовій, соціальній, економічній та інших сферах державної діяльності.

Інформаційна безпека є однією із суттєвих складових частин національної безпеки країни, її забезпечення завдяки послідовній реалізації грамотно сформульованої національної інформаційної стратегії. Інформаційна безпека. Як практично будь-яка складна структура, інформаційна система уразлива в сенсі можливості порушення її роботи. Ці порушення можуть мати як випадковий, так і навмисний характер, можуть викликатися як зовнішніми, так і внутрішніми причинами. Відповідно до цього на всіх етапах життя системи необхідно приймати спеціальні заходи по забезпеченню її надійного функціонування і захищеності.

Інформаційна захищеність значною мірою визначає, з одного боку, рівень захищеності і, як наслідок, стійкості основних сфер життєдіяльності суспільства (країни) по відношенню до небезпечного (дестабілізуючого, деструктивного, уразливого тощо) інформаційного впливу, а з іншого боку – інтенсивність розвитку суспільства в тій чи іншій сфері за рахунок ефективного використання накопичених людством знань. З точки зору інформатизації під інформаційною захищеністю розуміється ступінь захищеності інформаційних ресурсів від негативного впливу різного роду зовнішніх і внутрішніх інформаційних загроз, яка забезпечує їх ефективне використання в інтересах громадян, суспільства і країни.

Насправді, інформаційні технології, що розгалужуються, висувають вимогу, що полягає в тому, щоб локальні, регіональні і глобальні інформаційні системи були технологічно єдиними і сумісними завжди, а створювані на їх основі інформаційні ресурси – що по можливості довго живуть, можливо, навіть вічними. Ця вимога стане з часом усе більш актуальною і необхідною при вростанні світу в інформаційне суспільство. Всі складні системи створюються в середовищі погоджених, як правило наукоємких технологій і реалізують їх в своїй роботі. Інформаційні системи в цьому плані не повинні представляти виключення. Проте саме технологічна спрямованість багато вітчизняних ІС буває недостатньо чітко і послідовно витримана, що і приводить до несумісності операцій або рішень. Природно, цими недоліками страждають більшою мірою системи малих фірм, нових підприємств і тому подібних структур, в у яких немає глибоких традицій і технологічної культури, властивих підприємствам сфери високих технологій.

Отже, інформаційні системи є складними і комплексними, тому вибір навіть раціональної міри захищеності є складною проблемою, яка може бути, наприклад, проблемою поліоптімізациі або векторній оптимізації. Можливі і спрощені підходи з врахуванням конкретних особливостей завдання. Для ілюстрації нижче наводиться приклад аналізу умов раціонального захисту інформації в базах даних від зловмисного спотворення або псування.

Отзывы покупателей

Еще никто не оставил отзыв. Вы можете быть первым!