Товары в корзине

Курсова робота Редагування наукової літератури

Артикул: 35019
(0/0)
  • 0 грн.
  • 0 грн.
  • Много
  • Вес: 0 кг.

Год защиты:: 2016

  • 0 грн.

Зміст
Вступ.3
Розділ 1. Типологічна характеристика. 5
1.1. Види наукових видань.5
1.2. Структура наукового тексту.7
1.3. Етапи роботи.10
Розділ 2. Особливості редагування наукової літератури. 13
2.1. Аспекти наукової літератури.13
2.2. Робота над науковим твором.16
2.3. Підготовка довідкового апарату.19
Розділ 3. Редагування наукової, науково-популярної та ужиткової літератури на прикладі поліграфічного видавництва «поліграф-сервіс» видання 2010-2011р. 27
3.1. Загальна характеристика дослідження видання. 27
3.2. Відповідність аналізованого видання видавничими стандартами.30
3.3. Недоліки аналізованого видання.31
Висновки.32
Список використаної літератури.34
Висновок

Визнаємо, що наукові видання є давнім, випробуваним і авторитетним в усьому світі засобом фіксації та поширення інформації, створеної творчою працею вчених.

Такі видання одночасно виконують кілька науково-організаційних та освітянських функцій щодо:

• підсумку результатів теоретичних чи експериментальних досліджень одного або цілої групи вчених;

• стимулу подальших наукових досліджень у зазначеній проблематиці;

• закріплення результатів наукового пізнання;

• передачі знань наступним поколінням і групам споживачів.

Отож, за характером інформації наукові видання поділяємо на такі види:

• Монографія - вона являє собою науковий твір, що повно й усебічно досліджує та відображає наукову проблему, завдання, питання, предмет як деяке цілісне, системне утворення;

• Автореферат дисертації - наукове видання у вигляді брошури авторського реферату проведеного дослідження, яке подається на здобуття наукового ступеня;

• Тези доповідей і матеріали наукової конференції - неперіодичний збірник підсумків конференції, доповідей, результатів і рішень;

• Збірник наукових праць - збірник матеріалів досліджень, виконаних у наукових установах, навчальних закладах і наукових товариствах.

Виділені особливості наукового тексту визначають його структуру. За найзагальнішого підходу науковий текст складається з трьох частин: постановочної, дослідницької і заключної.

Створення наукового тексту передбачає кілька етапів роботи.

Починається робота над текстом з виділення отриманого автором знання, що ще не введено в науку, не інституціоналізовано в ній. Автор проводить самостійно експертизу новизни цього знання і доходить висновку про необхідність публікації отриманих результатів.

Далі порядок роботи задається структурою наукового тексту. При цьому спочатку створюється постановочна частина тексту, яка дає опис основних параметрів дослідження і визначає місце отриманого знання в науковому співтоваристві. Потім дається опис власне дослідження і його результатів. Основна увага приділяється обгрунтуванню результатів і їх новизни. Завершують текст висновками і практичними рекомендаціями, що формулюються відповідно до отриманих результатів.

Використання наукової термінології - найбільш оптимальний варіант забезпечення точності викладу змісту. За рахунок ретельного вибору найбільш підходящих термінів і інших мовних засобів лексична, граматична і синтаксичнріх досягаються адекватність і однозначність передачі змісту.

Невід'ємною складовою кожної наукової книги, наукового збірника чи монографії є її довідковий апарат. Його необхідність і значення визначаються тим, що він орієнтує читача в змісті книги, забезпечує зручність користування нею, швидке і безпомилкове відшукання потрібних зведень.

У 2010 р. видавництво «Поліграф-сервіс» випустило наукове видання: Немирівський Е. Л. Винахід Іоганна Гутенберга. З історії друкарства. Технічні аспекти. Обсяг видання 77 д.а. в форматі 60? 84 1/8 (659 с.) У книзі більше 800 чорно-білих і кольорових ілюстрацій.

Тисячі досліджень присвячені життю і діяльності Йоганна Гутенберга і випущених ним виданням. Тому ми обмежимося лише контурним і гранично лаконічним викладом біографічних відомостей та технічні аспекти винаходу Й.Гутенберга.

Отзывы покупателей

Еще никто не оставил отзыв. Вы можете быть первым!