Товары в корзине

Курсова робота Прикладні аспекти вивчення закономірностей розвитку документального потоку

Артикул: 37179
(0/0)
  • 0 грн.
  • 0 грн.
  • Много
  • Вес: 0 кг.

Год защиты:: 2016

  • 0 грн.

Зміст
Вступ.4
Розділ І. Документно-інформаційні потоки та масиви як складові документної комунікації.6
1.1. Документно-інформаційні потоки та масиви: сутність і значення.6
1.2. Документні потоки та масиви: ознаки, властивості, параметри та функції. Структурування документних потоків та масивів.11
Розділ 2. Документно-інформаційні потоки та масиви у структурі життєвого циклу документа.19
2.1. Етапи еволюції документно-інформаційних потоків та масивів.19
2.2. Документні потоки та масиви як результат документогенезу.34
Висновки.42
Список використаних джерел.43
Висновок

Дослідження особливостей ДП та М як динамічної багатофункціональної системи, спрямованої на задоволення комунікаційних потреб суспільства, дозволяє визначити основні фактори оптимізації їх функціонування.
За прогнозами фахівців у майбутньому, постіндустріальному, суспільстві домінуючою тенденцією його подальшого розвитку стає інформатизація - процес зростання обсягів виробництва та споживання інформації, значна частина якої документується. Поглиблення суспільного розподілу праці супроводжується різким збільшенням потоків документованої інформації нормативного, наукового, виробничого, управлінського характеру, яка циркулює у суспільстві з метою забезпечення взаємодії між громадянами, організаціями, галузями народного господарства та державами загалом.
Ефективна організація та керування ДП та М як системою потребують адекватної реакції на зміни зовнішнього середовища, регулювання функціонування генезисної та транзитної підсистем ДК. Для цього потрібний постійний аналіз їх діяльності, наукові дослідження, що спрямовані на розробку концепцій та моделей розвитку, пошук критеріїв оцінки якості та ін.
Подальший розвиток документно-комунікаційної сфери не можливий без впровадження новітньої інформаційної техніки та технологій, тому майбутні фахівці цієї сфери мають володіти теоретичними знаннями про природу, властивості та закономірності функціонування ДП та М, навичками автоматизованого створення, розповсюдження, зберігання та пошуку інформації, машинного перекладу, використання експертних систем та мереж електронної комунікації, які дозволять оперативніше вирішувати широкий спектр різноманітних завдань, забезпечувати подальший прогрес суспільства.

Отзывы покупателей

Еще никто не оставил отзыв. Вы можете быть первым!