• img
  0931202222
  Сайты, реклама, товары
 • img
  0982668200
  Адвокат
 • img
  0951194219
  Юрист
 • График работы
  • Будние дни с 10:00 до 17:00, 

  • Суббота по записи
  • Воскресенье выходной

  • г.Кривой Рог, 96-й кв. ул.Ярослава Мудрого,42
Корзина товаров
 • Всего:
 • 0 шт.
 • 0 грн.
Корзина товаров
 • Всего:

Дипломна робота Аналіз фінансового стану підприємства

 • 200 грн.
Артикул: 46000

Объем работы (стр.): 81

Оценка от 3 до 5: 4

Год защиты:: 2015

Готовая дипломная работа: +

Готовая курсовая работа: null

Понравился товар? Расскажите о нем своим друзьям:

Зміст
Вступ. 5
Розділ 1. Теоретичні основи аналізу та оцінки фінансового стану підприємства.
7.1.1. Сутність, зміст та завдання аналізу фінансового стану підприємства 7
1.2. Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства.
18.1.3. Методика аналізу та розрахунку показників фінансового стану підприємства.
25. Розділ 2. Аналіз фінансового стану пп «регіон-буд-сервіс».
34.2.1. Загальна характеристика фінансово-господарської діяльності страхової компанії.
34.2.2. Аналіз динаміки та структури балансу, показників майнового стану підприємства.
38.2.3. Оцінка показників рентабельності та ліквідності підприємства. 45
2.4. Аналіз платоспроможності та ділової активності підприємства. 50
Розділ 3. Шляхи покращення фінансового стану пп «регіон-буд-сервіс».
56.3.1. Прискорення оборотності активів, як інструмент покращення фінансового стану підприємства.
56.3.2. Підвищення платоспроможності підприємства на основі збільшення вхідних грошових потоків.
61.3.3. Напрямки поліпшення фінансової діяльності підприємства. 69
Висновки. 72
Список викристаних джерел. 76
Додатки. 81
Висновок

Розглянуті в роботі теоретичні і практичні аспекти аналізу фінансового стану підприємства дають можливість зробити наступні висновки.
Під фінансовим станом підприємства розуміють його спроможність фінансувати свою діяльність. Він характеризує забезпеченість фінансовими ресурсами, доцільністю їх розміщення та ефективного використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними та фізичними особами, платоспроможністю та фінансової стійкістю.
Метою оцінки фінансового стану підприємства виступає пошук резервів збільшення прибутковості, рентабельності і платоспроможності.
Оцінка фінансового стану підприємства повинна здійснюватись за допомогою вирахування системи економічних показників, які характеризують господарсько-фінансовий стан господарюючих суб’єктів.
Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану є фінансова звітність підприємства. Фінансова звітність є структурованим фінансовим відображенням фінансового стану підприємства і операцій, що здійснюються ним. Її метою є надання інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства, необхідної широкому колу користувачів для прийняття ними управлінських рішень.
В Україні фінансова звітність визначена Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та відображає фінансовий стан підприємства і результати його діяльності за звітний період.
Аналіз фінансового стану можна об’єктивно здійснити не через один, навіть найважливіший, показник, а тільки за допомогою комплексу, системи показників, що детально і всебічно характеризують господарський стан підприємства. Оцінка фінансового стану підприємства складається з аналізу: динаміки та структури валюти балансу, майнового стану, ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності та рентабельності підприємства.

Наверх
 
Besucherzahler
счетчик посещений
2006