Товары в корзине
Показать/скрыть фильтры
Сортировать по:
  • Цена от
  • догрн.

Весь каталог

Всего страниц: 34
Вид каталога:
(0/0)
Код: 12154
ЗмістВступ 3Розділ 1. Історіогрфія та джерелознавство досліжень Поділля ХІV ст 71.1. Першоджерела 71.2. Історіографія 13Розділ 2. Поділля як історичний регіон 192.1. Перші історичні згадки про Подільські землі. Трактування назви Поділля 192...
(0/0)
Код: 46111
ЗмістВступ.3Розділ 1. Дипломатичнапідготовкапівнічноївійни.61.1. Укладання Преображенського договору.101.2. Завершення турецької кампанії.11Розділ 2.початок війни.142.1. Датська кампанія Карла XII.142.2. Карл XII вступає на територію Польщі...
(0/0)
Код: 28586
ЗмістВступ 3Розділ I. Особливості язичництва в Польщі 5Розділ II. Запровадження християнства в Польщі 7Висновки 18Список використаних джерелВисновокОтже, на завершення курсової роботи, ми вважаємо за доцільне зробити наступні висновки:Катол...
(0/0)
Код: 27340
ЗмістВступ 5Розділ 1. Стан економіки Південної Кореї в 60-ті рр. ХХ ст 141.1. Економічна криза в 60-х рр. та її подолання 141.2. Соціально-економічна політика південнокорейського уряду 19Розділ 2. Економічний розвиток Республіки Корея в 70-...
(0/0)
Код: 34442
ЗмістВступ 3Розділ І. Візантійська архітектура ІХ- ХІІ столітть 8§1. Приклади візантійської архітектури 14Розділ ІІ. Візантійське образотворче мистецтво 16§ 1. Основін жанри прикладного мистецтва 22Розділ ІІІ. Візантійська література ІХ-ХІІ...
(0/0)
Код: 43370
ЗмістВступ.3РОЗДІЛ I. Культура дохристиянської Русі.61.1. Матеріальна культура дохристиянської Русі.61.2. Духовна культура дохристиянської Русі.9РОЗДІЛ II. Культура Київської Русі після прийняття християнства.142.1. Особливості культури Киї...
(0/0)
Код: 25415
ЗмістВступ 3Розділ 1. Суть та значення програмних ідей м.т. Лоріса-мелікова 7Розділ 2. Державно-політична діяльність “парадоксального диктатора” 162.1. Політичний портрет М.Т. Лоріса-Мелікова 162.2. Курс “диктатора серця” у контексті пошире...
(0/0)
Код: 10373
ЗмістВведення.Розділ І. Початок та цілі колективізації в Україні1.1. Зміна економічного курсу СРСР у 1927 році.1.2. Ліквідація “куркульського прошарку”.Розділ ІІ. Хід колективізації в Україні.2.1. Темпи проведення колективізації.2.2. Форми ...
(0/0)
Код: 21914
ЗмістВступ 3Заснування Кирило-Мефодіївського товариства 5Загальні ідеї кирило-мефодіївців. Об'єднання слов'ян 11Учасники Кирило-Мефодіївського товариства. Т.Г. Шевченко, П.О. Куліш та М.І. Костомаров 18Слідство над кирило-мефодіївцями. Прип...
(0/0)
Код: 28322
ЗмістВступ 3-8Розділ 1Історія виникнення придністровського конфлікту на поч. 80-х рр. XX ст 9-291.1. Історія виникнення Придністровського регіону та причини виникнення Придністровського конфлікту 9-211.2. Етапи розвитку Придністровської про...
(0/0)
Код: 8098
ЗмістВступ1.Зміст і структура економічної системи1.1. Поняття економічної системи1.2. Продуктивні сили суспільства як матеріальна основа економічноїсистеми економічної системи1.3. Економічні відносини як соціальна форма і спосіб організації...
(0/0)
Код: 23349
ЗмістВступ 4Розділ І. Початок політичної діяльності Івана Сірка 6Розділ ІІ. Діяльність Івана Сірка у період загострення політичної боротьбив Україні (кінець50-х – початок 70-х років ХVІІ століття) 17Розділ ІІІ. Кримські походи Івана Сірка (...
(0/0)
Код: 17112
ЗмістВступ 31. Характеристика зовнішньої політики Японії у першій половиніХІХ. століття 51.1. Міжнародна обстановка на Далекому Сході у першійполовині ХІХ століття 51.2. "Відкриття" Японії 111.3. Укладення нерівноправних договорів 172. Особ...
(0/0)
Код: 15129
ЗмістВступРозділ і. Розклад родоплемінних відносин і зародження держави в афінах1.1. Полісний етап історії Стародавньої Греції1.2. Виникнення Афінської держави1.3. Правове становище населення. Рабовласницька демократія в АфінахВисновки до р...
(0/0)
Код: 11618
ЗмістВступ 3Розділ 1. Питання соціальної історії у працях М. Грушевського 8Розділ 2. Проблеми релігійного і культурного життя на Закарпатті у дослідженнях М. С. Грушевського 15Висновки 22Список використаних джерел та літератури 25ВисновокІс...
(0/0)
Код: 4991
ЗмістВступ 3Розділ І. Економічне становище і соціальна стратифікація населення 5Розділ ІІ. Політична обстановка в Закарпатті в умовах загрози фашизму і війни 12Розділ ІІІ. Криза Версальської системи і загострення боротьби навколо автономії ...
(0/0)
Код: 111
ЗмістВступ.3-6Розділ І. Джерела та історіографія проблеми.7-10Розділ ІІ. Прихід фашистів до влади.11-15Розділ ІІІ. Державний устрій та політичний режим "Третього Рейху".16-21Розділ ІV. Каральні органи, як головна опора " Третього Рейху ".22...
(0/0)
Код: 30110
ЗмістВступ.3Розділ і. Історіографія історії оун, упа.5Розділ іі. Діяльність упа в галичині.19Розділ ііі. Діяльність оун в галичині3.1. Збройні виступи ОУН на території Станіславського воєводства 243.2. Культурно-освітня діяльність ОУН в рок...
(0/0)
Код: 45491
ЗмістВступ.3Розділ і. Суть, фактори і методика оцінки важкості праці.51.1. Проблема важкості праці та оцінка різних підходів до її вивчення.51.2. Сутність і фактори важкості праці.71.3. Важкість та інтенсивність праці.11Розділ іі. Оцінка ва...
(0/0)
Код: 46486
ЗмістРозділ I. Позиції країни у провідних світових рейтингах.3Розділ II. Позиції країни в економіці ЄС (за останні п’ять – десять років).8Розділ III. Розробка матриці SWOT-аналізу. Обґрунтування рекомендаційз вдосконалення стратегії економі...
(0/0)
Код: CN286
ЗмістВступРозділ і. Місцеві бюджети, як основна частина місцевих фінансів1.1. Сутність місцевих бюджетів України1.2. Характеристика доходів і видатків місцевих бюджетів1.3. Нормативно-правове регулювання місцевих бюджетівРозділ іі. Аналіз в...
(0/0)
Код: 45795
ЗмістВступ 3Розділ 1. Сутність пенсійного забезпечення населення 61.2. Складові пенсійного забезпечення 111.3. Законодавча та нормативна база пенсійного страхування України 171.4. Висновки по розділу 1 23Розділ 2. Оцінка пенсійного забезпеч...
(0/0)
Код: 42845
Зміст1. Вступ. Історія розвитку вітамінології 3 ст.2. Загальні представлення про вітаміни 5 ст.3. Авітамінози. Гіповітамінози 6 ст.4. Класифікація вітамінів 8 ст.4.1. Жиророзчинні вітаміни 11 ст.4.1.1. Вітамін А 11 ст.4.1.2. Вітамін D 15 ст...
(0/0)
Код: 23144
ЗмістЗавдання на виконання дипломної роботи 3Реферат 51. Вступ 62. Огляд літератури 82.1. Причини виникнення, розповсюдження і економічний збитоквід захворювання корів маститом 82.2. Патогенез маститу 142.3. Діагностика клінічних форм масти...
(0/0)
Код: 42846
ЗмістВступ: актуальність та сучасність проблеми1. Cтан та оцінка загроз в екологічній сфері :• Cучасний екологічний стан України• сільське господарство• водні ресурси та екосистемиЗемельні ресурсиКорисні копалиниАтмосферне повітря• рослинни...
(0/0)
Код: 42833
ЗмістВступ: актуальність та сучасність проблеми1. Cтан та оцінка загроз в екологічній сфері :• Cучасний екологічний стан України• сільське господарство• водні ресурси та екосистемиЗемельні ресурсиКорисні копалиниАтмосферне повітря• рослинни...
(0/0)
Код: 24601
ЗмістЗавдання на виконання дипломної роботиРеферат1. Вступ2. Огляд літератури2.1. Заключення по огляду літератури3. Власні дослідження3.1. Матеріали і методи дослідження3.2. Характеристика економічного стану СТОВ "Агроальянс" Шполянського р...
(0/0)
Код: 16017
ЗмістРеферат 51. Вступ 72. Огляд літератури 92.1. Морфологія статевих органів у кішок 92.2. Топографічні дані черевної ділянки 132.3. Методи регуляції статевої активності у дрібних тварин 162.4. Техніка оваріоектомії 232.5. Висновок з огляд...
(0/0)
Код: 44568
ЗмістВcтупРoздiл i. Теoретикo-метoдoлoгiчнi та метoдичнi ocнoви дocлiдження наcелення та трудoвих реcурciв1.1. Екoнoмiчний змicт пoняття “наcелення”1.2. Cутнicть пoняття “трудoвi реcурcи”1.3. Безрoбiття як coцiальне явищеРoздiл ii.oцiнка cт...
(0/0)
Код: 44775
ЗмістВступ 3Розділ 1. Світовий досвід заповідання, охорони та використання карстових печер5.1.1. Охорона, заповідання та використання карстових печер у зарубіжних країнах5.1.2. Національні парки карстових територій 10Розділ 2. Природоохорон...
Всего страниц: 34