Товары в корзине
Показать/скрыть фильтры
Сортировать по:
  • Цена от
  • догрн.

Весь каталог

Всего страниц: 34
Вид каталога:
(0/0)
Код: 14080
ЗмістВступ 3РОЗДІЛ І. Анотація і реферат як види аналітичних документів 5РОЗДІЛ ІІ. Класифікація абревіатур 10РОЗДІЛ ІІІ. Вживання абревіатур в анотаціях і рефератах 14РОЗДІЛ ІV. Особливості редагування абревіатур 19Висновки 22Список викори...
(0/0)
Код: 22937
ЗмістВступ 5Розділ 1.Товарна політика у сфері видавничо-книготорговельної діяльності1.1. Маркетингові концепції нового видання 61.2. Тематичне планування видавничого репертуару 81.3. Формування видавничого та книгарського асортименту 101.4....
(0/0)
Код: 28582
ЗмістВступ 3Рoзділ 1. Функціонування музеїв україни як науково-освітніх установ сьогодення 81.1. Музей як соціокультурний інститут 81.2. Організація науково-дослідної роботи в музеях 191.3. Основні форми науково-освітньої діяльності музейни...
(0/0)
Код: 25584
ЗмістВступ 3Розділ 1. Інформаційний продукт як результат наукової обробки документів 41.1. Суть і значення наукової обробки документів 41.2. Види наукової обробки документів 6Розділ 2. Наукова обробка документів у складі інформаційної діяль...
(0/0)
Код: 37178
ЗмістВступ.4Розділ I. Основні напрямки сучасного документознавства.61.1. Роль документа у науковому дослідженні.61.2. Місце документознавства серед інших наукових і навчальних дисциплін. 11Розділ II. Місце документознавства в системі наук.1...
(0/0)
Код: 28519
ЗмістВведение 3Раздел 1. Теоретические основы рейтингования коммерческих банков 51.1. Понятие рейтинга коммерческого банка. Роль рейтингового управления в системе управления коммерческих банком. 51.2. Особенности эконометрического моделиров...
(0/0)
Код: 36906
ЗмістВступ. 21. Мотиваційно-психологічний аспект філософського тлумачення самогубства.42. Релігійна віра як протисуїцидний чинник. 83. Відсутність сенсу життя, оптимістичних надій на майбутнє як психологічний чинник суїцидальності. 10Виснов...
(0/0)
Код: 44700
ЗмістВступ 3I. Огляд літератури 51. Концептуальні засади державного екологічного контролю на кордоні 52. Екологічний контроль транспортних засобів 103. Екологічний контроль об’єктів рослинного та тваринного світу 14Ii. Матеріали і методи 20...
(0/0)
Код: 44701
ЗмістВступ.4Розділ 1. Огляд літератури.71.1. Фізико-географічна характеристика району досліджень.71.2. Загальна інформація про Сокальський район.11Розділ 2. Власні дослідження.142.1. Матеріал і методи виконання роботи.142.2. Сучасний стан о...
(0/0)
Код: 45691
ЗмістВступ.4Теоретичний розділ.71.1. Огляд наукової та навчально-методичної літератури в умовах регіональних аспектів управління природоохоронною діяльністю.71.2. Оцінка нормативно-довідкової та законодавчої бази щодо управління природоохор...
(0/0)
Код: 24570
ЗмістВступРозділ 11.Технологічна характеристика пташників1.1. система поїння;1.2. система годівлі;1.3. система опалення;1.4. система вентиляції;2. Технологічні вимоги до утримання птиці2.1. освітлення;2.2. вентиляція;2.3. підстилка;3. Техно...
(0/0)
Код: 34374
Змістст.Вступ 3-41. Характеристика ферми 5-62. Розміри будівель і огороджуючи конструкцій 7-9- основні;- фундамент, цоколь;- стіни;- стелі;- підлоги;- ворота;- вікна3. Корівники 10-114. Норми потреби води і вимоги до водопостачання 11-125. ...
(0/0)
Код: 4381
ЗмістВступ 42. Методи дослідження ґрунтових інфузорій 103. Фізико-географічна характеристика району досліджень 144. Опис пробних ділянок 245. Аналіз розподілу інфузорій у різних грунтових горизонтах 336.аналіз розподілу окремих видів грунто...
(0/0)
Код: 8114
ЗмістВступ 31. Типи свиней за конституцією. Перерозвинутість конституції 52. Кондиції cвиней 113. Екстер'єр свиней. Вади та недоліки екстер'єру 124. Типи свиней за напрямом продуктивності 22Висновки 25Список використаної літератури 26Виснов...
(0/0)
Код: 8114
ЗмістВступ 31. Типи свиней за конституцією. Перерозвинутість конституції 52. Кондиції cвиней 113. Екстер'єр свиней. Вади та недоліки екстер'єру 124. Типи свиней за напрямом продуктивності 22Висновки 25Список використаної літератури 26Виснов...
(0/0)
Код: 23103
ЗмістВступ 51.1. Актуальі роботи 62. Огляд літератури 82.1. Історія української верхової породи коней 82.2. Сучасний стан Української верхової породи коней 102.3. Система спеціалізованого спортивного тренінгу молодняку 132.4. Особливості ек...
(0/0)
Код: 42488
ЗмістВступ 3Розділ і. Теоретичні засади функціонування митно-тарифної системи україни 51.1. Сутність і зміст митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання 51.2. Механізм функціонування системи митно-та...
(0/0)
Код: 42787
ЗмістВступ. 3Розділ 1. Роль організації транспортного обслуговування в україні. 51.1. Сутність та структура транспортного комплексу. 51.2. Розміщення та стан розвитку транспортної системи. 81.3. Державне регулювання розвитку транспортного к...
(0/0)
Код: 41926
ЗмістВступ.3Розділ 1. Зовнішньоекономічна діяльність як економічна категорія. 41.1. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності.41.2. Основні напрямки здійснення зовнішньоекономічних операцій. Види зовнішньоекономічної діяльності.61.3. Принцип...
(0/0)
Код: 44305
ЗмістВступ 2Розділ i. Теоретичні основи нетарифного регулювання зед 41.1. Сутність нетарифного регулювання, його види. 41.2. Система ліцензування. Види ліцензій. 81.3. Поняття системи квотування у ЗЕД. 12Розділ ii. Аналіз ефективності ліцен...
(0/0)
Код: 3638
ЗмістВступ.1.Метод найменших квадратів і статистична обробка сигналів (дисперсія, коефіцієнти кореляції та коваріації).2.Обрахунок вхідного сигналу U(t).2.1. Табулювання.2.2. Побудова моделі поліному 7-ої степені.2.3. Побудова моделі поліно...
(0/0)
Код: 13841
ЗмістКонтрольна роботаВступ1. Умовивід як форма мислення.2. Форми і види умовиводів: дедуктивні та індуктивні.3. Форми і види умовиводів: умовиводи по аналогії.ВисновкиСписок використаної літературиВисновок1. Умовивід є найбільш складною ба...
(0/0)
Код: 3286
ЗмістВступ 3Розділ 1. Сутність грошових реформ: теоретичний та історичний аспекти 41.1. Грошові реформи. Необхідність і мета їх проведення 41.2. Види реформ в історичному розвитку грошового обігу 61.3. Моделі грошових реформ 14Розділ 2. Осо...
(0/0)
Код: 14015
Зміст1.Штучна та національна мова.2.Правильні та неправильні умовиводи.ВисновокРозрізняють природну (розмовну) і штучну мови. Освоєння сучасної логічної науки передбачає ознайомлення з такими аспектами мови, як семантика, синтаксис, прагмат...
(0/0)
Код: 18982
ЗмістБіля витоків сучасної модальної логіки стоїть Георг Хенрік фон Врігт, який своїми логіко-філософськими працями справив сильний вплив на розвиток теоретичної думки у Скандинавських країнах, Великобританії та США. Про нього пишуть як про...
(0/0)
Код: 21370
ЗмістВступРОЗДІ 1. Теоретичні та методичні основи діяльності органів державного фінансового контролю1.1. Історія розвитку та значення діяльності органів державного фінансового контролю в умовах ринку1.2. Правові та функціональні повноваженн...
(0/0)
Код: 46493
ЗмістВступ.1. Комп”ютеризація обліку наявності та руху запасів.61.1. Визначення, класифікація і оцінка матеріальних запасів в програмі «1С Бухгалтерія».61.2. Аналітичний облік запасів в програмі « 1С Бухгалтерія».71.3. Облік надходження зап...
(0/0)
Код: 46746
ЗмістВступРозділ 1. 7Підготовка проекту інтеграції вагового обладнання дрібносортового стану 250-2 71.1. Обґрунтування проекту 71.2. Визначення цілей та результатів проекту 111.3. Аналіз оточення проекту 171.4. Аналіз реалізуємості проекту ...
(0/0)
Код: 46202
ЗмістРозділ 1. Стан наукового потенціалу і фінансового забезпечення наукової і науково-технічної діяльності в Україні1.1. Наукові організації1.2. Фінансування наукової і науково-технічної діяльностіРозділ 2. Фінансування інноваційної діяльн...
(0/0)
Код: 45861
ЗмістВступ.3Розділ 1. Теоретико-методологічні основи бізнес-планування.51.1. Сутність бізнес-планування та його місце в управлінні.51.2. Види бізнес-планів та їх цілі.101.3. Загальна методологія розробки бізнес-плану.14Розділ 2. Прикладне з...
Всего страниц: 34